Flowmeter, flowsensor, flowmeting

Ultrasoon, massastroom, coriolis, magnetisch inductief, thermische massa, differentiële druk, turbine, vlotter, vortex

Nieuws over de categorie flowmeter, flowsensor en flowmeting

De flowmeter en flowsensor zijn beiden een essentieel onderdeel van de procesindustrie en verwijst naar het meten van de snelheid van vloeistoffen, gassen of stoffen die door leidingen, tanks en andere apparatuur stromen. Het is van cruciaal belang om een nauwkeurige meting te hebben van de flow, omdat een flowmeter of flowsensor kan helpen bij het regelen van de procesefficiëntie, het verminderen van afval en het voorkomen van mogelijke fouten of storingen.

De flowmeter en de flowsensor worden gebruikt om de doorstroming van vloeistoffen en gassen in leidingen en buizen te meten. Hoewel deze termen soms door elkaar worden gebruikt, zijn er wel enkele belangrijke verschillen tussen de flowmeter en flowsensor.

Flowmeter

Een flowmeter is een instrument dat de hoeveelheid vloeistof of gas meet die door een leiding of buis stroomt. Het werkt door het meten van de veranderingen in druk, snelheid, temperatuur of andere fysische eigenschappen van de stromende vloeistof of gas. De flowmeter is er in verschillende typen, zoals de magnetische, ultrasone, wervel- en coriolis-meter. Een flowmeter is vaak duurder dan een flowsensor en wordt gebruikt in processen waarbij nauwkeurige metingen van de stroomsnelheid en het debiet vereist zijn.

Flowsensor

Een flowsensor daarentegen is een eenvoudiger apparaat dat alleen de aan- of afwezigheid van stroming detecteert. Het werkt door een signaal te genereren wanneer er een stroom vloeistof of gas wordt gedetecteerd. Een flowsensor er in verschillende typen, zoals de thermische, vlotter- en vleugelrad-sensor. Een flowsensor is over het algemeen minder nauwkeurig dan een flowmeter, maar is wel betrouwbaar en relatief goedkoop. Een flowsensor wordt vaak gebruikt voor eenvoudige toepassingen zoals het detecteren van lekkages of het controleren van de werking van pompen.

Het volgen van technisch nieuws op over de flowmeter en flowsensor in de procesindustrie kan aanzienlijke voordelen opleveren voor bedrijven en professionals in deze sector. Door op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en trends kunnen bedrijven betere beslissingen nemen over hun flowmeting, processen en investeringen. Ook kan technisch nieuws over de flowmeter en/of flowsensor bijdragen aan het verminderen van kosten en het verbeteren van de algehele efficiëntie van het bedrijf.

Voorbeelden flowmeting

Een goed voorbeeld van recent technisch nieuws op het gebied van flowmeting in de procesindustrie is de verbeterde nauwkeurigheid: de technologie van de flowmeter / flowsensor wordt steeds geavanceerder en nauwkeuriger, wat kan leiden tot betere controle over processen en efficiëntieverbeteringen. Ook wordt er veel gepubliceerd over draadloze communicatie, waarbij nieuwe flowmeters en flowsensoren gegevens in realtime kunnen verzamelen en analyseren, wat de reactietijd op problemen kan verbeteren.

Een ander voorbeeld van recent technisch nieuws op het gebied van flowmeting in de procesindustrie is corrosiebestendigheid: een flowmeter / flowsensor die bestand is tegen corrosie wordt steeds belangrijker, vooral in de olie- en gasindustrie. Nieuwe materialen en ontwerpen kunnen helpen bij het verminderen van de kosten voor onderhoud en reparaties. Het volgen van technisch nieuws over de flowmeter / flowsensor in de procesindustrie kan aanzienlijke voordelen opleveren voor bedrijven en professionals in deze sector.

IndustrieVandaag publiceert veel technisch nieuws over verschillende flowmeters en flowsenoren, zoals:

  • Ultrasone flowmeter: Deze flowmeters meten de snelheid van een vloeistof door middel van ultrasone geluidsgolven die door de vloeistof worden gestuurd en vervolgens worden opgevangen door sensoren. Dit type flowmeter is ideaal voor het meten van vloeistoffen met een laag of geen gehalte aan deeltjes. Ze hebben geen bewegende delen en kunnen daarom geschikt zijn voor toepassingen waar onderhoudsproblemen kunnen optreden.
  • Massaflowmeter: Dit type flowmeter meet de massaflow van een vloeistof onafhankelijk van de dichtheid of viscositeit van de vloeistof. Ze werken door de massa van de vloeistof te meten die door een bepaald gebied stroomt en daarom kunnen ze nauwkeuriger zijn dan volumetrische flowmeters.
  • Coriolis flowmeter: Dit type flowmeter meet de massaflow van een vloeistof door middel van de Coriolis-kracht die optreedt wanneer een vloeistof door een trillende buis stroomt. Deze flowmeters zijn zeer nauwkeurig en kunnen ook de dichtheid van de vloeistof meten.
  • Magnetisch inductieve flowmeter: Dit type flowmeter meet de snelheid van een vloeistof door het opwekken van een elektromagnetisch veld in de vloeistof en vervolgens het meten van de spanning die wordt opgewekt door de bewegende vloeistof. Ze werken het best met geleidende vloeistoffen en zijn minder geschikt voor vloeistoffen met een laag geleidingsvermogen.
  • Thermische massa flowsensor: Dit type flowsensor meet de massastroom van een gas door middel van het meten van de warmteoverdracht tussen een verwarmde sensor en het gas. Naarmate de gasstroom toeneemt, zal er meer warmte worden afgevoerd door het gas, wat resulteert in een afkoeling van de sensor. De verandering in temperatuur van de flowsensor kan worden gebruikt om de massastroom te berekenen.
  • Differentiële druk flowmeter: Deze flowmeters meten de snelheid van de vloeistof of gas door het meten van het drukverschil over een obstakel in de stroming, zoals een vernauwing in de pijpleiding. Dit drukverschil kan worden gebruikt om de stroomsnelheid te berekenen via de Bernoulli-vergelijking.
  • Turbine flowmeter: Deze flowmeters gebruiken een turbine om de snelheid van de vloeistof of gas te meten. De stroming drijft de turbinebladen aan, en de rotatiesnelheid van de turbine kan worden gebruikt om de stroomsnelheid te berekenen.
  • Vlotter flowsensor: Deze flowsensor gebruikt een vlotter die drijft op de stromende vloeistof om de stroomsnelheid te meten. Naarmate de stroomsnelheid toeneemt, zal de vlotter omhoogkomen en de positie van de vlotter kan worden gebruikt om de stroomsnelheid te bepalen.
  • Vortex flowmeter: Dit type flowmeter meet de snelheid van de stroming door het meten van de frequentie van vortexen die worden gegenereerd door een obstakel in de stroming, zoals een wig of een cilinder. De frequentie van de vortexen is evenredig met de stroomsnelheid en kan worden gebruikt om deze te berekenen.

Elk type flowmeting heeft zijn eigen voor- en nadelen, en de keuze van de juiste flowmeter of flowsensor hangt af van de specifieke toepassing.