Industriële Automatisering

Industriële automatisering
Illustratie: panuwat phimpha / Shutterstock.com

Industriële automatisering is de toepassing van automatiseringstechnologie en -systemen om industriële productie- en bedrijfsprocessen te verbeteren en te optimaliseren. Deze technologieën omvatten computers, robotica, sensoren en andere systemen die complexe taken en processen kunnen automatiseren, waardoor de productiviteit, efficiëntie en kwaliteit van de productie worden verbeterd.

Met de opkomst van industriële automatisering zijn bedrijven in staat om hun productieprocessen te vereenvoudigen en te versnellen, waardoor ze productiever kunnen zijn en de kosten kunnen verlagen. Bovendien kan de toepassing van automatiseringstechnologie leiden tot een betere kwaliteit van het eindproduct, aangezien automatiseringssystemen vaak preciezer en consistenter zijn dan mensen.

De toepassing van industriële automatisering is breed inzetbaar in verschillende industrieën, waaronder de productie, logistiek, transport, energie en chemie. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld robots gebruiken om repetitieve of gevaarlijke taken te automatiseren, of sensoren en geavanceerde analyse- en controlesystemen inzetten om de kwaliteit van het productieproces te verbeteren.

Industriële productie- en bedrijfsprocessen

Industriële productie- en bedrijfsprocessen zijn de methoden en systemen die worden gebruikt om goederen en diensten te produceren en te verkopen in de industriële sector. Dit omvat alle stappen vanaf het verzamelen van grondstoffen tot het eindproduct dat aan de klant wordt verkocht. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het maken van schetsen, het ontwikkelen van prototypes, het vervaardigen van de producten, het testen van de kwaliteit en het verpakken en verzenden naar de klant. Deze processen zijn gericht op het efficiënt en effectief produceren van goederen en diensten om winst te maken en tegelijkertijd aan de behoeften van de klant te voldoen.

Industriële productie- en bedrijfsprocessen omvatten het gebruik van machines, arbeid, energie en andere middelen om producten of diensten te maken of te verlenen. Er zijn verschillende soorten industriële productie- en bedrijfsprocessen, afhankelijk van het type product of dienst dat wordt geproduceerd of verleend. Sommige voorbeelden zijn:

 1. Verwerkingsindustrie: Dit omvat de productie van goederen door middel van verwerking van grondstoffen of halfafgewerkte producten. Voorbeelden hiervan zijn de voedselverwerkingsindustrie, de chemische industrie en de metaalverwerkingsindustrie.
 2. Assembleerindustrie: Dit is het proces van het samenstellen van producten uit componenten die door andere bedrijven zijn gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de elektronica-industrie en de automotive-industrie.
 3. Dienstverleningsindustrie: Dit omvat het verlenen van diensten aan klanten, zoals financiële diensten, zorgdiensten en horecadiensten.

Deze processen zijn vaak gebaseerd op werkmethoden en -procedures die zijn ontworpen om efficiëntie, kwaliteit en veiligheid te verhogen. Ze kunnen ook gebruikmaken van technologieën zoals automatisering en geavanceerde productiesystemen om productiviteit te verhogen en kosten te verlagen.

Voordelen industriële automatisering

Industriële automatisering biedt tal van voordelen voor productiebedrijven en kan helpen om de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen en de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

Een van de belangrijkste voordelen van industriële automatisering is de verhoogde productiviteit. Automatisering maakt het mogelijk om repetitieve taken en processen te automatiseren, wat leidt tot minder menselijke fouten en minder uitvaltijd. Dit kan de productiviteit aanzienlijk verhogen en de doorvoer van producten versnellen, waardoor de productiecapaciteit van het bedrijf wordt verhoogd.

Een ander belangrijk voordeel is de verhoogde veiligheid. Automatisering kan helpen om gevaarlijke taken en processen te automatiseren, waardoor de kans op ongevallen wordt verminderd. Daarnaast kunnen robots en andere geautomatiseerde systemen worden geprogrammeerd om veiligheidsprocedures te volgen en om te gaan met gevaarlijke materialen.

Industriële automatisering kan ook bijdragen aan kostenbesparingen. Door het verminderen van menselijke fouten en uitvaltijd, kan het bedrijf de productiviteit verhogen en de operationele kosten verlagen. Daarnaast kunnen geautomatiseerde systemen worden geprogrammeerd om efficiënter te werken en minder energie te verbruiken, wat kan leiden tot lagere energiekosten.

Nadelen industriële automatisering

Er zijn ook enkele nadelen van industriële automatisering. Één van de nadelen zijn de hoge kosten. Het opzetten van een geautomatiseerd productiesysteem vereist een aanzienlijke investering in hardware, software en personeelstraining. Bovendien kan het onderhouden en upgraden van de geautomatiseerde systemen ook duur zijn.

Een ander nadeel is de afhankelijkheid van technologie. Als geautomatiseerde systemen falen of storingen hebben, kan dit leiden tot uitvaltijd en verlies van productie. Daarnaast kan het repareren van geautomatiseerde systemen complex en tijdrovend zijn, waardoor er meer tijd en middelen nodig zijn om problemen op te lossen.

Een ander potentieel nadeel is de impact op de werkgelegenheid. Automatisering kan leiden tot minder vraag naar werknemers die verantwoordelijk zijn voor repetitieve taken en processen. Hoewel automatisering nieuwe banen kan creëren voor werknemers met technische vaardigheden, kan het moeilijk zijn voor werknemers die niet over deze vaardigheden beschikken om ander werk te vinden.

Onderdelen industriële automatisering

Er zijn verschillende onderdelen die samenwerken om een industriële automatisering systeem te vormen. Ten eerste zijn er sensoren en actuatoren, die worden gebruikt om de fysieke omgeving te meten en te beïnvloeden. Ten tweede zijn er besturingssystemen, die worden gebruikt om de sensors en actuatoren aan te sturen en om het automatiseringsproces te coördineren. Ten derde zijn er communicatiesystemen, die worden gebruikt om gegevens tussen de verschillende onderdelen van het systeem te verzenden en te ontvangen. Ten slotte zijn er gebruikersinterface-systemen, zoals schermen en bedieningselementen, die worden gebruikt door de gebruikers om het systeem te bedienen en te beheren.

Sensoren

Sensoren zijn apparaten die worden gebruikt om informatie te verzamelen over de fysieke omgeving en om deze informatie te converteren naar een meetbaar elektrisch signaal. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het meten van temperaturen, druk, afstand, snelheid en andere fysieke eigenschappen. In de industrie worden sensoren gebruikt om informatie te verzamelen over het productieproces en om deze informatie te gebruiken om het proces te beheersen en te optimaliseren. Dit kan helpen om de efficiëntie, productiviteit en kwaliteit van het productieproces te verhogen. Sensoren kunnen ook worden gebruikt om werknemers te beschermen door gevaarlijke omstandigheden te detecteren en te signaleren.

Actuatoren

Actuatoren zijn apparaten die worden gebruikt om fysieke acties uit te voeren op basis van elektrische signalen. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het aansturen van motoren, het verplaatsen van hefboomen of het openen en sluiten van kleppen. In de industrie worden actuatoren gebruikt om machines en apparatuur aan te sturen en om het productieproces te beïnvloeden. Dit kan helpen om het proces te automatiseren en te optimaliseren, wat kan leiden tot verhoogde efficiëntie en productiviteit. Actuatoren kunnen ook worden gebruikt om werknemers te beschermen door automatisch gevaarlijke acties uit te voeren in plaats van mensen.

Besturingssystemen

Besturingssystemen zijn softwareprogramma’s die worden gebruikt om een industrieel automatiseringssysteem te beheren en aan te sturen. Dit omvat het coördineren van de activiteiten van de verschillende onderdelen van het systeem, zoals sensoren, actuatoren en communicatiesystemen. Besturingssystemen kunnen ook worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het productieproces en om deze gegevens te gebruiken om het proces te beheersen en te optimaliseren. In de industrie kunnen besturingssystemen helpen om de efficiëntie, productiviteit en kwaliteit van het productieproces te verhogen en om werknemers te beschermen door gevaarlijke situaties te detecteren en te voorkomen.

Industriele automatisering en communicatiesystemen

Communicatiesystemen zijn apparaten en software die worden gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen tussen verschillende onderdelen van een industrieel automatiseringssysteem. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het gebruik van netwerken, draadloze verbindingen of andere technologieën om gegevens te verzenden en te ontvangen. In de industrie kunnen communicatiesystemen helpen om het automatiseringsproces te coördineren en te beheren door gegevens te verzenden en te ontvangen tussen de verschillende onderdelen van het systeem. Dit kan leiden tot verbeterde efficiëntie en productiviteit door het verzenden van gegevens tussen de verschillende onderdelen van het systeem in real-time.

Er zijn verschillende soorten industriële communicatiesystemen die worden gebruikt in de industrie:

 • Lokale netwerken, die worden gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen tussen apparaten die dicht bij elkaar staan, zoals binnen een fabriek of een gebouw.
 • Geografisch uitgebreide netwerken, die worden gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen tussen apparaten op afstand, zoals tussen verschillende fabrieken of vestigingen.
 • Draadloze communicatiesystemen, die worden gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen zonder gebruik te hoeven maken van fysieke verbindingen, zoals via radiofrequenties of satellieten.
 • Gecentraliseerde communicatiesystemen, die worden gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen tussen een centrale server en verschillende clients, zoals via het internet.

Voorbeelden industriële communicatiesystemen

Er zijn verschillende voorbeelden van specifieke industriële communicatiesystemen die worden gebruikt in de industrie, zoals:

 • Profibus, een lokaal netwerkprotocol dat wordt gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen tussen industriële apparatuur, zoals sensoren, actuatoren en besturingssystemen.
 • Fieldbus, een lokaal netwerkprotocol dat is ontworpen om gegevens te verzenden met een hoge snelheid en betrouwbaarheid, en om gebruik te maken van een gedistribueerd besturingsmodel, wat betekent dat de verschillende onderdelen van het systeem gezamenlijk beslissingen nemen over hoe gegevens worden verzonden en ontvangen.
 • Lora, een draadloos communicatieprotocol dat wordt gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen op lange afstanden met lage energieverbruik, zoals voor het verbinden van fabrieken of vestigingen met elkaar of met centrale servers.
 • Ethernet/IP, een netwerkprotocol dat wordt gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen over ethernet-netwerken, zoals voor het verbinden van apparatuur met een lokaal netwerk of met het internet.
 • Modbus, een communicatieprotocol dat wordt gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen tussen industriële apparatuur, zoals sensoren, actuatoren en besturingssystemen.

Gebruikersinterface-systemen

Gebruikersinterface-systemen in de industrie zijn apparaten en software die worden gebruikt door werknemers om een industrieel automatiseringssysteem te bedienen en te beheren. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het gebruik van schermen, toetsenborden en andere bedieningselementen om gegevens in te voeren, instructies te geven en informatie te bekijken. Gebruikersinterface-systemen kunnen ook worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het productieproces en om deze gegevens te gebruiken om het proces te beheersen en te optimaliseren. In de industrie kunnen gebruikersinterface-systemen helpen om werknemers te ondersteunen bij hun taken en om het automatiseringsproces te beheren en te verbeteren.

Er zijn verschillende soorten gebruikersinterface-systemen die worden gebruikt in de industrie, afhankelijk van de behoeften van de machine en de gebruiker. Sommige van de meest voorkomende zijn:

 1. Bedieningspaneel: Dit is een fysiek paneel op de machine waarmee de gebruiker de machine kan bedienen en informatie kan opvragen. Het paneel kan bijvoorbeeld knoppen, schakelaars, displays en andere input- en outputmiddelen bevatten.
 2. HMI (Human Machine Interface): Dit is een grafische gebruikersinterface die op het bedieningspaneel of op een ander display wordt weergegeven. De HMI kan de gebruiker informatie geven over de status van de machine, de productie-efficiëntie en andere relevante gegevens. De gebruiker kan ook bevelen geven aan de machine via de HMI.
 3. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): Dit is een type gebruikersinterface-systeem dat wordt gebruikt om gegevens te verzamelen van afgelegen machines en systemen, en om deze gegevens te presenteren aan de gebruiker op een centrale locatie. SCADA-systemen worden vaak gebruikt in de procesindustrie, zoals de olie- en gasindustrie, om de productie te monitoren en te beheren. SCADA-systemen worden gebruikt om de productie te monitoren en te beheren in industriële omgevingen. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de hoeveelheid en kwaliteit van de producten te meten, de energie-efficiëntie van de machines te verhogen en om te detecteren wanneer onderhoud nodig is. SCADA-systemen kunnen ook worden gebruikt om de veiligheid van de machines en de omgeving te verhogen door bijvoorbeeld automatisch te stoppen als er een gevaarlijke situatie optreedt.
 4. MES (Manufacturing Execution System): Dit is een type gebruikersinterface-systeem dat wordt gebruikt om de productie in een fabriek te beheren. MES-systemen verzamelen gegevens over de productie, zoals de hoeveelheid en kwaliteit van de producten die zijn gemaakt, en bieden deze informatie aan de gebruiker via een grafische gebruikersinterface. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de productieplanning te beheren, de efficiëntie van de machines te verhogen en om te detecteren wanneer onderhoud nodig is. MES-systemen kunnen ook worden gebruikt om de kwaliteit van de producten te verbeteren door bijvoorbeeld te detecteren wanneer er afwijkingen optreden in de productie. Er zijn echter ook enkele nadelen aan het gebruik van MES-systemen. Ze kunnen duur zijn om te implementeren en te onderhouden, en ze zijn afhankelijk van de betrouwbaarheid van de communicatie-interface en de sensoren en actuatoren.

Gebruikersinterface-systemen zijn belangrijk in de industrie omdat ze ervoor zorgen dat mensen efficiënt en gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot informatie over de machine en de productie, en dat ze de machine op een veilige en effectieve manier kunnen bedienen. Ze helpen ook om problemen op te sporen en op te lossen, en om de productie-efficiëntie te verhogen.

Er zijn enkele nadelen van gebruikersinterface-systemen die in de industrie worden gebruikt:

 1. Hoge kosten: Gebruikersinterface-systemen kunnen duur zijn om te implementeren en te onderhouden, vooral als ze complex of geavanceerd zijn.
 2. Training nodig: De gebruikers van de interface-systemen moeten vaak worden getraind om de systemen te gebruiken, wat extra tijd en middelen kan kosten.
 3. Mogelijke fouten: Zoals elk ander software- of hardware-systeem, kan een gebruikersinterface-systeem fouten bevatten die tot problemen kunnen leiden. Dit kan leiden tot vertragingen of zelfs tot stilstand van de machine.
 4. Veiligheidsrisico’s: Als de gebruikersinterface-systemen niet goed worden ontworpen of onderhouden, kunnen ze een veiligheidsrisico vormen voor de gebruikers of de machine.
 5. Afhankelijkheid: Als een machine afhankelijk is van een gebruikersinterface-systeem om te functioneren, kan dit leiden tot problemen als het systeem uitvalt of als er geen toegang is tot het systeem.

Ondanks deze nadelen zijn gebruikersinterface-systemen vaak een essentieel onderdeel van industriële machines, omdat ze helpen om de productie-efficiëntie te verhogen en de communicatie tussen mensen en machines te verbeteren. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat deze systemen goed worden ontworpen, geïmplementeerd en onderhouden om de voordelen ervan te maximaliseren en de nadelen te minimaliseren.

Branches industriële automatisering

Industriële automatisering kan worden toegepast in verschillende branches, zoals:

 • Procesindustrie: Dit omvat de productie van goederen door middel van chemische reacties of fysische veranderingen, zoals de chemische industrie, de olie- en gasindustrie en de farmaceutische industrie.
 • Productieindustrie: Dit omvat het maken van producten door middel van verwerking, assembleren of verpakken van grondstoffen of halfafgewerkte producten. Voorbeelden hiervan zijn de metaalverwerkingsindustrie, de voedselverwerkingsindustrie en de kledingindustrie.
 • Transport- en logistieke industrie: Dit omvat het vervoer van goederen en personen van de ene plaats naar de andere, evenals het beheren van de voorraad van producten en materialen.
 • Energie- en utiliteitsindustrie: Dit omvat het produceren, transporteren en distribueren van elektriciteit, gas en water.
 • Bouw- en infrastructuurindustrie: Dit omvat het bouwen van gebouwen, wegen, bruggen en andere infrastructuur.

In al deze branches kan industriële automatisering worden gebruikt om efficiëntie, productiviteit, kwaliteit en veiligheid te verhogen en om kosten te verlagen.

Verenigingen industriële automatisering

Er zijn verschillende verenigingen in Nederland die zich bezighouden met industriële automatisering. Hieronder staan enkele voorbeelden:

Vakbeurzen industriële automatisering

FAQ industriële automatisering

Wat is industriële automatisering?

Industriële automatisering is de toepassing van automatiseringstechnologie en -systemen om industriële productie- en bedrijfsprocessen te verbeteren en te optimaliseren. Deze technologieën omvatten computers, robotica, sensoren en andere systemen die complexe taken en processen kunnen automatiseren, waardoor de productiviteit, efficiëntie en kwaliteit van de productie worden verbeterd.

Waarom industriële automatisering?

Met de opkomst van industriële automatisering zijn bedrijven in staat om hun productieprocessen te vereenvoudigen en te versnellen, waardoor ze productiever kunnen zijn en de kosten kunnen verlagen. Bovendien kan de toepassing van automatiseringstechnologie leiden tot een betere kwaliteit van het eindproduct, aangezien automatiseringssystemen vaak preciezer en consistenter zijn dan mensen.

Wat zijn industriële productie- en bedrijfsprocessen?

Industriële productie- en bedrijfsprocessen zijn de methoden en systemen die worden gebruikt om goederen en diensten te produceren en te verkopen in de industriële sector. Dit omvat alle stappen vanaf het verzamelen van grondstoffen tot het eindproduct dat aan de klant wordt verkocht. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het maken van schetsen, het ontwikkelen van prototypes, het vervaardigen van de producten, het testen van de kwaliteit en het verpakken en verzenden naar de klant.

Voordelen industriële automatisering

Verschillende voordelen van industriële automatisering:
– Het kan helpen om de productiviteit en efficiëntie te verhogen door het verminderen van menselijke fouten en het versnellen van repeterende taken. Dit kan leiden tot lagere productiekosten en een hogere winstgevendheid.
– Het kan helpen om de kwaliteit van de producten te verbeteren door het toepassen van precisie en controle in het productieproces. – – Het kan werknemers beter beschermen tegen potentieel gevaarlijke taken door deze taken te automatiseren, wat kan leiden tot een veiliger werkomgeving.
– Verhoging flexibiliteit en aanpasbaarheid van het productieproces, wat kan leiden tot een snellere reactie op veranderende marktvraag en klantbehoeften.

Nadelen industriële automatisering

De nadelen van industriële automatisering:
– Het kan leiden tot werkloosheid doordat machines taken overnemen die voorheen door mensen werden uitgevoerd. Dit kan leiden tot economische problemen voor de werknemers die hun baan verliezen en mogelijk ook tot sociale problemen.
– De aanschaf en implementatie van automatisering duur zijn, vooral voor kleinere bedrijven.
– Het kan moeilijk zijn om het automatiseringssysteem op te zetten en te onderhouden, wat extra kosten en moeite kan vergen.
– Het kan leiden tot afhankelijkheid van machines en technologie, wat kan leiden tot problemen als het systeem uitvalt of als er veranderingen in de marktvraag zijn.

Wat zijn sensoren?

Sensoren zijn apparaten die worden gebruikt om informatie te verzamelen over de fysieke omgeving en om deze informatie te converteren naar een meetbaar elektrisch signaal. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het meten van temperaturen, druk, afstand, snelheid en andere fysieke eigenschappen.

Wat zijn actuatoren?

Actuatoren zijn apparaten die worden gebruikt om fysieke acties uit te voeren op basis van elektrische signalen.

Wat zijn industriële besturingssystemen?

Besturingssystemen zijn softwareprogramma’s die worden gebruikt om een industrieel automatiseringssysteem te beheren en aan te sturen. Besturingssystemen worden gebruikt om gegevens te verzamelen over het productieproces en om deze gegevens te gebruiken om het proces te beheersen en te optimaliseren.

Voorbeelden industriële communicatiesystemen

– Profibus, een lokaal netwerkprotocol dat wordt gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen tussen industriële apparatuur, zoals sensoren, actuatoren en besturingssystemen.
– Fieldbus, een lokaal netwerkprotocol dat is ontworpen om gegevens te verzenden met een hoge snelheid en betrouwbaarheid, en om gebruik te maken van een gedistribueerd besturingsmodel, wat betekent dat de verschillende onderdelen van het systeem gezamenlijk beslissingen nemen over hoe gegevens worden verzonden en ontvangen.
– Lora, een draadloos communicatieprotocol dat wordt gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen op lange afstanden met lage energieverbruik, zoals voor het verbinden van fabrieken of vestigingen met elkaar of met centrale servers.
– Ethernet/IP, een netwerkprotocol dat wordt gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen over ethernet-netwerken, zoals voor het verbinden van apparatuur met een lokaal netwerk of met het internet.
– Modbus, een communicatieprotocol dat wordt gebruikt om gegevens te verzenden en te ontvangen tussen industriële apparatuur, zoals sensoren, actuatoren en besturingssystemen.

Wat zijn industriële gebruikersinterface-systemen?

Gebruikersinterface-systemen in de industrie zijn apparaten en software die worden gebruikt door werknemers om een industrieel automatiseringssysteem te bedienen en te beheren. Er zijn verschillende soorten gebruikersinterface-systemen, zoals HMI, SCADA en MES.

Branches industriële automatisering

– Procesindustrie: Dit omvat de productie van goederen door middel van chemische reacties of fysische veranderingen, zoals de chemische industrie, de olie- en gasindustrie en de farmaceutische industrie.
– Productieindustrie: Dit omvat het maken van producten door middel van verwerking, assembleren of verpakken van grondstoffen of halfafgewerkte producten. Voorbeelden hiervan zijn de metaalverwerkingsindustrie, de voedselverwerkingsindustrie en de kledingindustrie.
– Transport- en logistieke industrie: Dit omvat het vervoer van goederen en personen van de ene plaats naar de andere, evenals het beheren van de voorraad van producten en materialen.
– Energie- en utiliteitsindustrie: Dit omvat het produceren, transporteren en distribueren van elektriciteit, gas en water.
– Bouw- en infrastructuurindustrie: Dit omvat het bouwen van gebouwen, wegen, bruggen en andere infrastructuur.

Linkedin5

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.