Meet en regeltechniek

Meet en regeltechniek procesindustrieMeet en regeltechniek in de procesindustrie

In de procesindustrie gebruikt men veel meet en regeltechniek. In procesinstallaties produceert men allerlei vloeistoffen en gassen, van stookolie tot LPG, van bakboter tot drinkwater en van aardgas tot helium.

Meet en regeltechniek installaties bestaan voornamelijk uit leidingen, warmtewisselaars, reactorvaten, destillatiekolommen, voorraadtanks, vaten en vele andere componenten. Hiermee vervaardigd men continu of batchgewijs eindproducten of halffabrikaten.

Industriele automatisering

Deze processen zijn voor een belangrijk deel geautomatiseerd met behulp van meet en regeltechniek. Geavanceerde meet en regelsystemen zijn geconfigureerd om de processen met hoge nauwkeurigheid en binnen vooraf bepaalde grenzen te laten verlopen.

Procesinstrumenten meten de procesvariabelen terwijl regelkleppen en pompen zorgen voor de relevante procesveranderingen. Veel van deze kritische procesdelen bevinden zich buiten in het veld.

De instrument engineer selecteert de juiste apparatuur waarbij rekening gehouden wordt met de procesvariabelen, maar zeker ook met de omgevingsinvloeden. Dat is een lastig vak en de eigenaars van de procesinstallaties hadden veel kennis in huis. Helaas is dat de afgelopen tien jaar sterk minder geworden. Goede procesinstrumentatie engineers zijn schaars. Veel deskundigen zijn al gepensioneerd en de nieuwe aanwas is kleiner dan de uitstroom.

De afgelopen decennia heeft een deel van de meet en regeltechniek die gebruikt wordt voor de controle van een proces, zich verplaatst van buiten naar binnen.

Voorheen kwamen in het procesveld lokale (en vaak volledig pneumatische) control loops voor. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is het zwaartepunt van de procescontrole naar binnen verplaatst. Dit bood veel voordelen dankzij het beschikbaar komen van elektronische veldapparatuur en de perfectionering van centrale process control systemen. Denk hiebij aan DCS, PLC of SCADA.

Vrijwel alles is vanaf een beeldscherm te controleren en te monitoren. De mogelijkheden van deze control systemen in combinatie met de moderne veldapparatuur is welhaast onbeperkt.

Wetten natuurkunde procesveld

Wat in het procesveld echter niet is veranderd zijn de wetten van de natuurkunde. We hebben in de metrologie of meet en regeltechniek immers nog altijd te maken met o.a.

  • de zwaartekracht zoals reeds beschreven door Isaac Newton,
  • hydrostatica (wet van Pascal),
  • de opwaartse kracht (wet van Archimedes),
  • thermodynamica (wet van Boyle en Gay-Lussac),
  • het corioliseffect (wet van Buys Ballot),
  • hydrodynamica (wet van Bernouilli),
  • het Seebeck effect bij thermokoppels,
  • vloeistofmechanica (wet van Torricelli) en
  • de wet van de communicerende vaten.

Procesinstrumentatie gaat over alle meet en regeltechniek die zich bevindt in het procesveld en in de onmiddellijke nabijheid van of direct verbonden is aan het proces. Het belang van correct en nauwkeurig meten en regelen is erg groot.

De keuze van de juiste procesinstrumentatie is belangrijk, maar we moeten ook stil staan bij juiste montage en toepassing. Immers, de fraaie eigenschappen van een ‘fit-for-purpose’ instrument met prima specificatie gaan volledig teniet door een verkeerde montage.

Lees ook:

Interessante organisaties/websites in Nederland:
International Instrument Users’ Association WIB
FHI
Industriekalender

close

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.