Sensor

Sensor Sensoren
Illustratie: rozdemir / Shutterstock.com

Een sensor is een apparaat dat fysieke of chemische eigenschappen van de omgeving kan detecteren en meten. Sensoren meten bijvoorbeeld temperatuur, druk, lichtintensiteit, vochtigheid, beweging, geluid, of chemische samenstelling van een stof.

Een sensor is een integraal onderdeel van moderne technologie. Sensoren zijn ontworpen om fysieke of chemische signalen om te zetten in bruikbare gegevens voor systemen die de wereld om ons heen bewaken, besturen en beheren. Sensoren worden op grote schaal gebruikt in verschillende sectoren, waaronder de automobielindustrie, maakindustrie, productie, gezondheidszorg, energieproductie, milieu en nog veel meer.

Eén van de belangrijkste voordelen van een industriële sensor is hun vermogen om realtime data te leveren. Dit betekent dat er snel beslissingen kunnen worden genomen en problemen snel kunnen worden opgespoord en opgelost. Door middel van sensoren kunnen processen automatisch worden aangepast, waardoor efficiëntie en kwaliteit worden verbeterd. Dit vermindert ook de noodzaak voor handmatige inspectie en rapportage, waardoor kosten en fouten worden verminderd.

Er zijn verschillende soorten sensoren beschikbaar, waaronder de temperatuursensoren, druksensoren, flowmeters, lichtsensoren, vochtsensoren, gasdetectoren en nog veel meer. Elk type sensor is ontworpen om specifieke fysieke of chemische eigenschappen te meten. Een temperatuursensor wordt bijvoorbeeld gebruikt om de temperatuur van vloeistoffen of gassen te meten, terwijl een flowmeter wordt gebruikt om de stroom van vloeistoffen of gassen te meten.

De toepassing van de industriële sensor is wijdverspreid in de automobielindustrie. Ze worden gebruikt om verschillende aspecten van de auto te monitoren, zoals de snelheid, de positie van de auto, de temperatuur van de motor en nog veel meer. Dit maakt het mogelijk om veiligheid en efficiëntie te verbeteren, evenals de algehele prestaties van het voertuig te optimaliseren.

In de productiesector worden sensoren gebruikt om machines en processen te monitoren en bij te sturen. Dit kan helpen om productiestoringen te verminderen en de productiviteit te verhogen. Ze worden ook gebruikt om de kwaliteit van producten te controleren en te waarborgen.

In de gezondheidszorg worden sensoren gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder monitoring van vitale functies, medicijnafgifte en patiëntbewaking. Door middel van een industriële sensor kan de gezondheidszorg ook efficiënter worden beheerd, wat kan leiden tot betere patiëntenzorg.

In de energiesector worden sensoren gebruikt om verschillende aspecten van energieproductie te monitoren, zoals de stroom van elektriciteit en gas, de temperatuur van de apparatuur en nog veel meer. Dit kan helpen om veiligheid en efficiëntie te verbeteren, evenals de algehele prestaties van het energiesysteem te optimaliseren.

Geschiedenis

Sensoren zijn in de loop van de geschiedenis steeds belangrijker geworden voor de technologie en industrie. Het idee om de fysieke omgeving te kunnen meten en controleren met behulp van instrumenten, gaat terug tot de tijd van de oude Grieken. Destijds werd er al gebruik gemaakt van hydrometers en barometers om het gewicht van vloeistoffen en de luchtdruk te meten.

In de 19e eeuw werden de eerste moderne sensor ontwikkeld. Eind 1833 vond de Britse wetenschapper Charles Wheatstone de eerste weerstandsmeter uit, die later werd ontwikkeld tot de strain gauge. De strain gauge meet de verandering in weerstand van een metalen strip onder belasting en wordt nog steeds veel gebruikt voor het meten van spanning, druk en gewicht.

In de 20e eeuw werd sensoren steeds geavanceerder en werden er nieuwe types ontwikkeld. In de jaren 20 van de 20e eeuw ontwikkelde de Duitse wetenschapper Walter Schottky de eerste magnetische sensor. Later, in de jaren 50, werden de eerste ultrasonische sensoren ontwikkeld. In de jaren 60 werd er ook de temperatuursensor ontwikkeld, die een belangrijke rol speelde in de ruimtevaart.

Met de opkomst van micro-elektronica in de jaren 70, werden industriële sensoren kleiner, goedkoper en betrouwbaarder. Dit zorgde voor een explosieve groei in het gebruik in allerlei toepassingen. Vanaf de jaren 80 werd de digitale signaalverwerking mogelijk, waardoor sensoren nog nauwkeuriger werden en er meer informatie kon worden verkregen.

Tegenwoordig speelt de sensor een belangrijke rol in allerlei industrieën en toepassingen, zoals de medische sector, de auto-industrie, de luchtvaartindustrie en de productie-industrie. Met de opkomst van het Internet of Things (IoT) worden steeds meer industriële sensoren gebruikt om data te verzamelen en te delen. De ontwikkeling van nieuwe materialen en technologieën zorgt ervoor dat ze steeds geavanceerder worden en dat er steeds nieuwe toepassingen mogelijk zijn.

Sensor toepassingen

De sensor tegenwoordig niet meer weg te denken in diverse industrieën en speelt een cruciale rol in het monitoren, meten en regelen van verschillende processen. Er zijn verschillende soorten sensoren die worden gebruikt in diverse industrieën, van de olie- en gasindustrie tot aan de voedsel- en drankindustrie.

Eén van de meest voorkomende toepassingen van sensoren is in de medische sector. De sensor wordt gebruikt in medische apparaten om vitale lichaamsfuncties te monitoren, zoals hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofniveaus. Ook worden sensoren gebruikt in draagbare apparaten zoals smartwatches om gezondheidsgegevens van gebruikers te monitoren.

In de auto-industrie wordt sensortechnologie gebruikt om verschillende aspecten van de auto te monitoren, zoals snelheid, temperatuur, bandenspanning en brandstofniveaus. Ook spelen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, waarbij de sensor wordt gebruikt om de omgeving te scannen en objecten te detecteren.

In de olie- en gasindustrie gebruikt men de industriële sensor om belangrijke informatie te verzamelen over de locatie van boorputten, de druk en de temperatuur van de put, en om lekkages en veiligheidsrisico’s te detecteren.

De luchtvaartindustrie gebruikt industriële sensoren om belangrijke informatie over de vliegtuigen te verzamelen, zoals de hoogte, snelheid, temperatuur en luchtdruk. Ze spelen ook een belangrijke rol in het detecteren van problemen en storingen in de vliegtuigen.

In de voedsel- en drankindustrie wordt sensortechnologie gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van voedselproducten te waarborgen. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt om de temperatuur en vochtigheid in opslagruimtes te controleren, om verontreinigingen in voedsel te detecteren en om de kwaliteit van ingrediënten te monitoren.

Naast bovengenoemde industrieën zijn er talloze andere industrieën waar sensoren worden toegepast, zoals de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de landbouwindustrie en de bouwsector.

Industriële sensoren spelen een belangrijke rol in verschillende industrieën en hebben de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Met de opkomst van het Internet of Things (IoT) worden steeds meer apparaten met elkaar verbonden en kunnen sensoren nog meer data verzamelen en analyseren om processen te optimaliseren en veiligheid te waarborgen.

Er zijn verschillende soorten sensoren die elk worden gebruikt voor verschillende toepassingen in verschillende industrieën. Hieronder staan de belangrijkste types:

Temperatuursensor

Een temperatuursensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om de temperatuur van een object of omgeving te meten en te registreren. Het meet de temperatuur door het detecteren van veranderingen in een fysieke eigenschap, zoals weerstand, spanning of frequentie, die direct gerelateerd is aan de temperatuur.

Er zijn verschillende soorten temperatuursensoren beschikbaar, waaronder thermokoppels, weerstandsthermometers (RTD’s), thermistoren en infrarood (IR) thermometers. Thermokoppels werken op basis van het Seebeck-effect, dat een spanning produceert in reactie op temperatuurverschillen tussen twee verschillende metalen. RTD’s en thermistoren meten veranderingen in weerstand in reactie op temperatuurveranderingen, terwijl infrarood thermometers de warmte die door een object wordt uitgestraald detecteren en de temperatuur op basis daarvan berekenen.

Temperatuursensoren worden veel gebruikt in industriële toepassingen, zoals in verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) systemen, alsmede in de medische wereld, bijvoorbeeld om de lichaamstemperatuur van patiënten te meten.

Druksensor

Een druksensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om de druk van een vloeistof of gas te meten en te registreren. Het meet de druk door middel van het detecteren van veranderingen in een fysieke eigenschap, zoals weerstand, spanning of frequentie, die direct gerelateerd is aan de druk.

Er zijn verschillende soorten druksensoren beschikbaar, waaronder piëzoresistieve sensoren, capacitieve sensoren en resonante sensoren. Piëzoresistieve sensoren meten veranderingen in weerstand in reactie op drukveranderingen, capacitieve sensoren meten de veranderingen in capaciteit tussen twee geleidende oppervlakken en resonante sensoren meten de frequentie van een oscillator die verandert door druk.

Druksensoren worden veel gebruikt in verschillende toepassingen, zoals in de automobielindustrie, de luchtvaart, de medische wereld en de industrie. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de bandenspanning van een auto te meten, om de druk in een vliegtuigcabine te bewaken, om de bloeddruk van een patiënt te meten of om de druk in een procesleiding te regelen.

Bewegingssensor

Een bewegingssensor is een elektronisch apparaat dat beweging detecteert in de omgeving waarin het is geïnstalleerd. Het kan worden gebruikt om de aanwezigheid van een persoon of object te detecteren door middel van veranderingen in de fysieke eigenschappen van de omgeving, zoals temperatuur, geluid, beweging of licht.

Er zijn verschillende soorten bewegingssensoren beschikbaar, zoals passieve infrarood (PIR) sensoren, ultrasone sensoren en radar sensoren. PIR-sensoren werken door het detecteren van infraroodstraling die door bewegende objecten wordt uitgestraald, terwijl ultrasone sensoren ultrasone geluidsgolven gebruiken om beweging te detecteren. Radar sensoren werken op basis van het principe van radiogolven die terugkaatsen van een bewegend object.

Bewegingssensoren worden veel gebruikt in beveiligingssystemen, verlichtingssystemen, automatische deuren en domotica. Bijvoorbeeld, in een beveiligingssysteem kunnen bewegingssensoren worden gebruikt om inbrekers te detecteren en alarm te slaan. In een verlichtingssysteem kunnen ze worden gebruikt om het licht automatisch in- en uit te schakelen wanneer iemand een kamer betreedt of verlaat.

Niveausensor

Een niveausensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om het niveau van vloeistoffen of vaste stoffen in tanks, silo’s of andere containers te meten en te regelen. Het meet het niveau door middel van het detecteren van veranderingen in een fysieke eigenschap, zoals druk, dichtheid of elektromagnetische eigenschappen, die direct gerelateerd zijn aan het niveau van het materiaal.

Er zijn verschillende soorten niveausensoren beschikbaar, waaronder capacitieve sensoren, ultrasone sensoren, druk- en differentiaal druksensoren en vlotter- of schakelaarsensoren. Capacitieve sensoren meten het niveau door middel van de capaciteit van een elektrode, terwijl ultrasone sensoren het niveau meten door middel van de tijd die het duurt voor geluidsgolven om terug te kaatsen van de vloeistof of vaste stof. Druk- en differentiaal druksensoren meten de druk op verschillende diepten in de container, terwijl vlotter- of schakelaarsensoren het niveau detecteren door middel van een fysieke schakelaar die wordt geactiveerd wanneer het niveau een bepaalde hoogte bereikt.

Niveausensoren worden veel gebruikt in industriële toepassingen, zoals in de voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie en olie- en gasindustrie. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om het niveau van grondstoffen of chemicaliën te regelen in productieprocessen, of om de hoeveelheid brandstof of water in opslagtanks te meten.

Lichtsensor

Een industriële lichtsensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om het niveau van licht te detecteren in industriële omgevingen. Het meet het lichtniveau door middel van het detecteren van veranderingen in een fysieke eigenschap, zoals weerstand of spanning, die direct gerelateerd is aan de intensiteit van het licht.

Er zijn verschillende soorten lichtsensoren beschikbaar voor industriële toepassingen, waaronder fotodiodes, fototransistors en foto-elektrische sensoren. Fotodiodes zijn halfgeleiderapparaten die licht omzetten in een elektrisch signaal. Fototransistors zijn halfgeleiderapparaten die licht omzetten in een stroomsignaal, terwijl foto-elektrische sensoren bestaan uit een lichtbron en een detector die het weerkaatste licht meet.

Lichtsensoren voor industriële toepassingen worden veel gebruikt in de automatisering van industriële processen, zoals in de productie van halfgeleiders, in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en de verpakkingsindustrie. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de helderheid van verlichtingssystemen aan te passen om een constante lichtomgeving te behouden, om de positie van objecten te detecteren, of om verpakte producten te controleren op kwaliteit en consistentie.

Geluidssensor

Een industriële geluidssensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om geluid te meten in industriële omgevingen. Het meet het geluidsniveau door middel van het detecteren van veranderingen in de luchtdruk die worden veroorzaakt door geluidsgolven.

Er zijn verschillende soorten geluidssensoren beschikbaar voor industriële toepassingen, zoals microfoons, piëzo-elektrische sensoren en elektret-condensatormicrofoons. Microfoons zijn apparaten die geluidsgolven omzetten in elektrische signalen, terwijl piëzo-elektrische sensoren en elektret-condensatormicrofoons werken door veranderingen in druk of elektrische lading te meten.

Industriële geluidssensoren worden veel gebruikt in de automatisering van industriële processen, zoals in de bewaking van geluidsniveaus in fabrieken, de controle van geluidsoverlast en de kwaliteitscontrole van producten. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de geluidsniveaus te meten bij het gebruik van machines en om eventuele afwijkingen te detecteren die kunnen wijzen op een probleem in het proces. Daarnaast kunnen ze worden gebruikt voor het monitoren van de geluidsniveaus in openbare ruimtes om de veiligheid en het comfort van werknemers te waarborgen.

Positiesensor

Een positiesensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om de positie van een object te detecteren en te meten. Het meet de positie door middel van het detecteren van veranderingen in een fysieke eigenschap, zoals afstand, hoek, magnetisch veld of optische eigenschappen.

Er zijn verschillende soorten positiesensoren beschikbaar, waaronder lineaire positiesensoren, hoeksensoren, magnetische positiesensoren en optische positiesensoren. Lineaire positiesensoren meten de afstand tussen een object en de sensor, terwijl hoeksensoren de hoek van het object ten opzichte van de sensor meten. Magnetische positiesensoren meten de positie van een object door middel van veranderingen in het magnetisch veld, terwijl optische positiesensoren werken door het detecteren van veranderingen in lichtintensiteit.

Positiesensoren worden veel gebruikt in verschillende toepassingen, zoals in de automatisering van industriële processen, de controle van machines en voertuigen, en in de lucht- en ruimtevaart. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de positie van een robotarm te detecteren in een productielijn, om de hoek van een stuurkolom in een auto te meten, of om de positie van een ruimtevaartuig te bepalen tijdens een missie.

Magnetometer

Een magnetometer is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om magnetische velden te meten in industriële omgevingen. Het meet het magnetische veld door middel van het detecteren van veranderingen in de magnetische fluxdichtheid, ofwel de kracht en richting van het magnetische veld.

Industriële magnetometers worden vaak gebruikt in procesautomatisering om veranderingen in magnetische velden te meten en te bewaken, zoals in de controle van de positie en beweging van machines, het monitoren van de stroming van vloeistoffen en gassen, en het detecteren van metaal in producten en materialen.

Er zijn verschillende soorten magnetometers beschikbaar voor industriële toepassingen, zoals fluxgate magnetometers, hall-effect magnetometers, en magnetische inductiemagnetometers. Fluxgate magnetometers werken door middel van een gesloten lus van magnetisch materiaal, terwijl hall-effect magnetometers werken door de beweging van ladingen in een magnetisch veld te meten. Magnetische inductiemagnetometers meten de veranderingen in een magnetisch veld door middel van inductie van een stroom in een spoel.

Industriële magnetometers worden gebruikt in een breed scala van toepassingen, zoals in de halfgeleiderindustrie, de automotive-industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de lucht- en ruimtevaart, en in de petrochemische industrie. Ze zijn belangrijk voor het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van producten en materialen, en voor het optimaliseren van de efficiëntie van industriële processen.

Gasdetector

Een gasdetector is een apparaat dat wordt gebruikt om de aanwezigheid van gassen in de lucht te detecteren. Het kan worden gebruikt om de concentratie van een bepaald gas te meten en alarm te slaan wanneer de concentratie hoger is dan een bepaalde drempelwaarde. Gasdetectoren kunnen ook worden gebruikt om de aanwezigheid van meerdere gassen tegelijkertijd te detecteren.

In de industrie worden gasdetectoren gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals in de petrochemische industrie, de mijnbouw, de productie van chemicaliën en in laboratoria. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de aanwezigheid van brandbare gassen, zoals methaan en propaan, te detecteren om explosies te voorkomen. Ze kunnen ook worden gebruikt om giftige gassen, zoals koolmonoxide, stikstofdioxide en zwavelwaterstof, te detecteren om de gezondheid van werknemers te beschermen.

Gasdetectoren zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder draagbare, draadloze en vaste opstellingen. Draagbare gasdetectoren worden gedragen door werknemers en worden gebruikt om de persoonlijke blootstelling aan gassen te meten. Draadloze gasdetectoren kunnen op afstand worden gemonitord en zijn geschikt voor gebruik in grote gebieden. Vaste opstellingen worden geïnstalleerd op vaste locaties in de fabriek en bieden continue monitoring van de gasconcentratie.

In de industrie worden gasdetectoren ook vaak gebruikt in combinatie met andere veiligheidsapparatuur, zoals explosiemelders en persoonlijke beschermingsmiddelen, om de veiligheid van werknemers te waarborgen en de kans op incidenten te minimaliseren.

Elk type industriële sensor heeft specifieke eigenschappen en is geschikt voor specifieke toepassingen. De keuze van industriële sensoren is afhankelijk van de toepassing en de omgeving waarin deze wordt gebruikt.

Normeringen

Er zijn verschillende normeringen en richtlijnen die van toepassing kunnen zijn een sensor, afhankelijk van de toepassing en de industrie waarin ze worden gebruikt. Hieronder staan enkele van de belangrijkste normen op het gebied van sensortechnologie:

 1. ISO 13849: deze norm heeft betrekking op de veiligheid van machines en vereist dat veiligheidsgerelateerde delen van de besturingssystemen van machines worden ontworpen en geïmplementeerd volgens bepaalde veiligheidsniveaus (PL).
 2. IEC 61508: deze norm is van toepassing op de functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen en stelt eisen aan de veiligheidsintegriteit van deze systemen.
 3. NEN-EN-IEC 60079: deze norm heeft betrekking op apparatuur en systemen die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. De norm stelt eisen aan het ontwerp, de constructie en de installatie van deze apparatuur en systemen om de veiligheid te waarborgen.
 4. ANSI/ISA-12.27.01: deze norm heeft betrekking op de functionele veiligheid van instrumentele en controlesystemen in de procesindustrie. Het stelt eisen aan het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van deze systemen om de veiligheid te waarborgen.
 5. FDA 21 CFR Part 11: deze richtlijn heeft betrekking op de elektronische opslag en verwerking van gegevens die zijn verkregen uit laboratoriuminstrumenten en -systemen in de farmaceutische industrie.
 6. RoHS: de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) beperkt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Het is belangrijk om de van toepassing zijnde normen en richtlijnen te begrijpen en toe te passen bij het ontwerpen, selecteren en de implementatie van een sensor om te zorgen voor een veilige en betrouwbare werking in verschillende industrieën en toepassingen.

Sensor voordelen

Industriële sensoren zijn in veel industriële toepassingen onmisbaar geworden. Sensortechnologie heeft verschillende voordelen die bijdragen aan efficiëntie en precisie in het productieproces. Hieronder volgen enkele voordelen:

 1. Verbeterde precisie: Sensoren zijn in staat om zeer nauwkeurige metingen te verrichten. Hierdoor kan het productieproces beter worden gecontroleerd en kan de kwaliteit van het eindproduct worden verbeterd.
 2. Real-time monitoring: Door sensortechnologie kan het productieproces in real-time worden gemonitord. Dit maakt het mogelijk om onmiddellijk te reageren op eventuele afwijkingen in het proces, wat leidt tot een snellere probleemoplossing en minder verspilling.
 3. Kostenbesparing: Het gebruik van sensoren kan leiden tot kostenbesparingen op verschillende gebieden. Zo kan bijvoorbeeld de hoeveelheid afval worden verminderd door een efficiëntere productie en kunnen kosten voor onderhoud en reparaties worden verlaagd door vroegtijdige detectie van problemen.
 4. Veiligheid: industriële sensoren worden gebruikt om gevaarlijke situaties te detecteren en te voorkomen. Bijvoorbeeld in de chemische industrie kunnen ze worden gebruikt om de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen te detecteren en om ervoor te zorgen dat medewerkers niet worden blootgesteld aan deze stoffen.
 5. Automatisering: sensortechnologie wordt vaak gebruikt in geautomatiseerde systemen. Dit kan leiden tot een hogere productiesnelheid en minder fouten, omdat machines in staat zijn om zelfstandig te werken zonder menselijke tussenkomst.

Nadelen

Net als bij elk technologisch product zijn er ook enkele nadelen verbonden aan sensoren. Enkele nadelen van de industriële sensor:

 1. Kosten: Hoewel de kostprijs in de afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald, dan deze nog steeds prijzig zijn, vooral als ze is ontworpen om complexe taken uit te voeren.
 2. Nauwkeurigheid: Sensoren zijn alleen zo nauwkeurig als hun kalibratie en instellingen. Zelfs kleine fouten in de kalibratie kunnen leiden tot onnauwkeurige metingen, waardoor hun bruikbaarheid en betrouwbaarheid worden beïnvloed.
 3. Onderhoud: Sensortechnologie vereist regelmatig onderhoud om ervoor te zorgen dat ze correct blijven werken. Dit kan betekenen dat ze regelmatig moeten worden schoongemaakt, gekalibreerd of vervangen.
 4. Energieverbruik: Sensoren vereisen vaak een constante stroomvoorziening om te werken, waardoor ze niet geschikt zijn voor toepassingen waar energie een beperkte of dure bron is.
 5. Privacy en beveiliging: In sommige toepassingen, zoals bewakings- en beveiligingssystemen, kan een industriële sensor worden gezien als een inbreuk op de privacy. Er bestaat ook bezorgdheid over de beveiliging van de gegevens die wordt verzameld, vooral als deze gegevens persoonlijke of gevoelige informatie bevatten.
 6. Fouten en storingen: Ondanks hun betrouwbaarheid kan een sensor fouten en storingen vertonen. Vooral als ze worden blootgesteld aan ongunstige omstandigheden, zoals extreme temperaturen, vochtigheid of elektromagnetische interferentie.

Industriële sensoren hebben de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt en zijn inmiddels niet meer weg te denken uit verschillende industrieën en ons dagelijks leven. Hier bespreken we de belangrijkste trends en ontwikkelingen:

Internet of Things (IoT)

Een belangrijke trend in de sensorindustrie is de opkomst van het Internet of Things (IoT). Hierbij worden sensoren gekoppeld aan het internet en kunnen zo in real-time data versturen en ontvangen. Deze data kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de efficiëntie van productieprocessen te verbeteren of om producten te monitoren tijdens het transport.

Wearable technology

De sensor wordt steeds vaker toegepast in wearable technology, zoals smartwatches en fitness trackers. Ze kunnen bijvoorbeeld hartslag, stappen en slaap meten en de data versturen naar een mobiele app. Ook worden ze gebruikt in medische apparatuur, zoals glucosemeters en bloeddrukmeters.

Slimme gebouwen

Sensoren worden steeds vaker toegepast in slimme gebouwen om energie te besparen en de veiligheid te verbeteren. Een sensor kan bijvoorbeeld de verlichting en verwarming regelen op basis van de aanwezigheid van mensen in een ruimte. Ook kunnen sensoren worden gebruikt om de luchtkwaliteit te meten en te verbeteren.

Autonome voertuigen

Industriële sensoren spelen een cruciale rol in autonome voertuigen, zoals zelfrijdende auto’s. Sensoren worden gebruikt om de omgeving te scannen en obstakels te detecteren, zodat het voertuig veilig kan navigeren.

Artificial Intelligence (AI)

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds vaker toegepast in combinatie met een sensor. Door de data van industriële sensoren te analyseren met behulp van AI, kunnen patronen worden ontdekt en voorspellingen worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om onderhoud te voorspellen en te plannen, waardoor stilstand van machines kan worden voorkomen.

Additive Manufacturing

Sensoren kunnen worden geïntegreerd in 3D-geprinte objecten. Hierdoor kunnen op maat gemaakte sensoren worden geproduceerd voor specifieke toepassingen.

Duurzaamheid

De sensor kan worden toegepast om duurzaamheid te verbeteren. Zo kunnen ze worden gebruikt om het energieverbruik te monitoren en te verminderen, of om de CO2-uitstoot van voertuigen te meten en te verminderen.

De ontwikkeling van sensoren blijft niet stilstaan en er zijn veel interessante toepassingsmogelijkheden in diverse sectoren. De combinatie met IoT, AI, 3D-printing en duurzaamheid zorgt voor nieuwe kansen en mogelijkheden.

Verenigingen

Er zijn verschillende verenigingen die zich richten op sensoren en de toepassing ervan in verschillende industrieën. Hieronder worden enkele van deze verenigingen beschreven:

IEEE Sensors Council

De IEEE Sensors Council is een internationale organisatie die zich richt op het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van de sensor en sensorgerelateerde technologieën. De vereniging richt zich op het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sensoren en de verspreiding van kennis over sensortechnologieën. De IEEE organiseert verschillende conferenties en workshops en biedt verschillende publicaties aan.

International Society of Automation (ISA)

ISA is een wereldwijde non-profit organisatie die zich richt op de ontwikkeling en toepassing van automatiseringstechnologieën. De vereniging biedt training, certificering en andere middelen om de kennis en vaardigheden van professionals op het gebied van industriële automatisering te bevorderen. ISA organiseert ook verschillende conferenties en evenementen gericht op sensortechnologieën en automatisering.

European Sensor Systems (ESS)

ESS is een Europese vereniging die zich richt op de ontwikkeling en toepassing van sensortechnologieën. De vereniging heeft als doel om de samenwerking tussen verschillende industrieën te bevorderen en om de ontwikkeling van nieuwe sensortechnologieën te stimuleren. ESS organiseert regelmatig evenementen en conferenties over sensortechnologie en biedt verschillende publicaties aan.

The Sensor Network Consortium

De Sensor Network Consortium is een Japanse vereniging die zich richt op de ontwikkeling en toepassing van sensornetwerken. De vereniging brengt verschillende bedrijven en organisaties samen om onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sensornetwerken te bevorderen. Het Network Consortium organiseert verschillende evenementen en conferenties over sensornetwerken en biedt ook verschillende publicaties aan.

VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)

GMA is een Duitse vereniging die zich richt op meet- en automatiseringstechnologieën, waaronder industriële sensoren. De vereniging heeft als doel de ontwikkeling van nieuwe meet- en automatiseringstechnologieën te bevorderen en de kennis over deze technologieën te verspreiden. GMA organiseert verschillende evenementen en conferenties over meet- en automatiseringstechnologieën en biedt verschillende publicaties aan.

Vakbeurzen en congressen

Er zijn verschillende vakbeurzen en congressen gericht op sensoren in de industrie in Nederland, België en Duitsland. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

Nederland:

 • World of Technology & Science (WoTS): Dit is een tweejaarlijkse beurs die plaatsvindt in Utrecht en zich richt op technologie en wetenschap. Er is onder andere aandacht voor meet- en regeltechniek, sensortechnologie en automatisering.

België:

 • Maintenance: Dit is een tweejaarlijkse beurs die plaatsvindt in Antwerpen en gericht is op onderhoud, reliability en asset management. Er is aandacht voor meet- en regeltechniek, sensortechnologie en condition monitoring.
 • Automation: Dit is een beurs die jaarlijks plaatsvindt in Brussels Expo en zich richt op automatisering, motion control, robotica en vision technologie.

Duitsland:

 • Sensor+Test: Dit is een beurs die jaarlijks plaatsvindt in Nürnberg en zich richt op sensortechnologie, meettechniek en testtechnologie. Hier worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie gepresenteerd.
 • Hannover Messe: Dit is een jaarlijkse beurs in Hannover waar veel verschillende technologieën aan bod komen, waaronder ook industriële sensoren en meettechniek.
 • SPS IPC Drives: Dit is een beurs die jaarlijks plaatsvindt in Nürnberg en gericht is op elektrische automatisering, systemen en componenten. Hier zijn ook veel exposanten aanwezig die sensoren en meettechniek aanbieden.

FAQ sensor

Wat is een sensor?

Een sensor is een apparaat dat fysieke of chemische eigenschappen van de omgeving kan detecteren en meten. Sensoren meten bijvoorbeeld temperatuur, druk, lichtintensiteit, vochtigheid, beweging, geluid, of chemische samenstelling van een stof.

Wat is een temperatuursensor?

Een temperatuursensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om de temperatuur van een object of omgeving te meten en te registreren. Het meet de temperatuur door het detecteren van veranderingen in een fysieke eigenschap, zoals weerstand, spanning of frequentie, die direct gerelateerd is aan de temperatuur.

Wat is een druksensor?

Een druksensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om de druk van een vloeistof of gas te meten en te registreren. Het meet de druk door middel van het detecteren van veranderingen in een fysieke eigenschap, zoals weerstand, spanning of frequentie, die direct gerelateerd is aan de druk.

Wat is een bewegingssensor?

Een bewegingssensor is een elektronisch apparaat dat beweging detecteert in de omgeving waarin het is geïnstalleerd. Het kan worden gebruikt om de aanwezigheid van een persoon of object te detecteren door middel van veranderingen in de fysieke eigenschappen van de omgeving, zoals temperatuur, geluid, beweging of licht.

Wat is een niveausensor?

Een niveausensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om het niveau van vloeistoffen of vaste stoffen in tanks, silo’s of andere containers te meten en te regelen. Het meet het niveau door middel van het detecteren van veranderingen in een fysieke eigenschap, zoals druk, dichtheid of elektromagnetische eigenschappen, die direct gerelateerd zijn aan het niveau van het materiaal.

Wat is een lichtsensor?

Een industriële lichtsensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om het niveau van licht te detecteren in industriële omgevingen. Het meet het lichtniveau door middel van het detecteren van veranderingen in een fysieke eigenschap, zoals weerstand of spanning, die direct gerelateerd is aan de intensiteit van het licht.

Wat is een geluidssensor?

Een industriële geluidssensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om geluid te meten in industriële omgevingen. Het meet het geluidsniveau door middel van het detecteren van veranderingen in de luchtdruk die worden veroorzaakt door geluidsgolven.

Wat is een positiesensor?

Een positiesensor is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om de positie van een object te detecteren en te meten. Het meet de positie door middel van het detecteren van veranderingen in een fysieke eigenschap, zoals afstand, hoek, magnetisch veld of optische eigenschappen.

Wat is een magnetometer?

Een magnetometer is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om magnetische velden te meten in industriële omgevingen. Het meet het magnetische veld door middel van het detecteren van veranderingen in de magnetische fluxdichtheid, ofwel de kracht en richting van het magnetische veld.

Wat is een gasdetector?

Een gasdetector is een apparaat dat wordt gebruikt om de aanwezigheid van gassen in de lucht te detecteren. Het kan worden gebruikt om de concentratie van een bepaald gas te meten en alarm te slaan wanneer de concentratie hoger is dan een bepaalde drempelwaarde.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.