Tata Steel Nederland schonere lucht strafrechtelijk onderzoek schoonvegen schepen

Onderzoek Tata Steel naar schoonvegen van schepen in zee

Tata Steel IJmuiden stelt een onderzoek in naar het schoonvegen van schepen met steenkolen en ijzererts in de zee. Het kabinet wil tegens opheldering...
Groen gas

Aandacht voor kwaliteit cruciaal bij opschaling productie groen gas

Groen gas, geproduceerd uit koeienmest en andere organische reststromen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energievoorziening. In het Klimaatakkoord is...
Kennisinstituten

Kennisinstituten bundelen krachten voor onderzoek klimaatverandering en luchtvervuiling

Het KNMI, TNO, SRON en de TU Delft gaan samen optrekken bij onderzoek en technologieontwikkeling op het gebied van aardobservatie. Met de oprichting van...
Duurzame projecten CO2-voetafdruk

Data moet helpen bij de reductie van de CO2-voetafdruk

Tijdens de VN-klimaatconferentie in Glasgow is de druk toegenomen op de productie-industrie om de CO2-uitstoot te verminderen. Om de Europese klimaatdoelstellingen voor 2050 te...
Klimaat, energie en stikstof

Klimaat, energie en stikstof uitgelegd voor iedereen

Klimaat, energie en stikstof. Beslissingen over dergelijke actuele en urgente thema’s worden vaak genomen op basis van onjuiste of onvolledige informatie en ook alledaagse...
Circulaire industrie circulaire bedrijvigheid

Aandeel circulaire bedrijvigheid in Nederlandse economie niet gestegen

Een intensivering van het circulaire-economiebeleid met meer ‘drang en dwang’, concretisering van de voornemens uit het nieuwe coalitieakkoord en kabinetsbrede samenwerking zijn nodig om...
CO2-uitstoot van broeikasgassen kankerverwekkende stoffen

RIVM: veel meer kankerverwekkende stoffen in de lucht dan Tata Steel zegt

In de omgeving van staalbedrijf Tata Steel zitten veel hogere concentraties kankerverwekkende stoffen in de lucht dan het staalbedrijf zelf zegt uit te stoten....
Waterzuiveringsinstallatie afvalwaterzuiveringsinstallaties

Volgende generatie procesbesturing voor Nereda afvalwaterzuiveringsinstallaties

Royal HaskoningDHV kondigt aan dat Schneider Electric wereldwijde voorkeursleverancier is voor de Nereda afvalwaterzuiveringsinstallaties oplossing. Schneider Electric is een internationale leverancier van digitale transformatie...
Tata Steel Nederland schonere lucht strafrechtelijk onderzoek schoonvegen schepen

Naar schonere lucht voor omwonenden Tata Steel

De gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Tata Steel moeten omlaag. Daarom komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met provincie Noord-Holland met een plan...
Petrochemisch bedrijf plastics plastic recycling

Nederland toonaangevende vernieuwer op het gebied van plastic recycling

Uit onderzoek van het Europees Octrooibureau (EOB) blijkt dat Europa en de VS samen goed zijn voor 60% van de wereldwijde octrooiactiviteit op het...
Groene waterstofproductie

Eerste pilot offshore groene waterstofproductie start bij Scheveningen

Voor de kust van Scheveningen start een wereldwijd unieke pilot met groene waterstofproductie Een vooral Nederlands consortium start met de groene waterstofproductie op een producerend...
Bio-energieproject

VTTI neemt bio-energieproject in Tilburg over

VTTI stapt in hernieuwbare aardgasbusiness met overname van bio-energieproject in Tilburg Onlangs kondigde VTTI de overname aan van een bio-energieproject op een industrieterrein in Tilburg...
Standaardisatie en digitalisatie

Sleutelrol voor standaardisatie en digitalisatie in duurzame waterketen

Grote rol voor standaardisatie en digitalisatie bij aansluiten van 400 gemeentelijke gemalen Samen met partners is Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) de afvalwaterketen aan het verduurzamen. Hierin...

PROCESINDUSTRIE - UITGELICHT