Duurzame windenergie op de Noordzee recyclebare bladen

Recyclebare bladen gebruikt bij windpark Hollandse Kust Zuid

Vattenfall en BASF gaan de RecyclableBlades van Siemens Gamesa gebruiken voor het windpark op zee, Hollandse Kust Zuid. De recyclebare bladen zijn gemaakt met...
Satelliet Stikstof

Aardobservatie biedt duidelijkheid in stikstofprobleem

TNO is bezig met de ontwikkeling van een satellietinstrument dat voor het eerst de uitstoot en verspreiding van ammoniak nauwkeurig kan meten. Ammoniak is...
igus:bike

’s werelds eerste stadsfiets gemaakt van gerecycled kunststof

Als specialist in kunststoffen voor bewegende toepassingen stelt het bedrijf het engineeringconcept en de belangrijkste componenten ter beschikking aan alle fietsfabrikanten via het nieuwe...
Plastic Essentra Recyclebaar plastic Inkoperscongres

Start bouw eerste installatie voor recyclebaar plastic eind 2022

Xycle staat op het punt om in de Rotterdamse haven een fabriek te bouwen die jaarlijks 20.000 ton aan niet-mechanisch recyclebaar plastic omzet in...
OBBOTEC

OBBOTEC en Unilever werken samen aan veelbelovende plastic pilots

Gemeente Rotterdam brengt partijen samen om te experimenteren én pionieren met het doel de stad en de haven tot circulaire hotspot te maken. Verschillende...
Levenscyclusanalyse manufacturing oplossing BMW Group

Oplossing voor levenscyclusanalyse om duurzame innovatie te versnellen

Dassault Systèmes heeft Sustainable Innovation Intelligence aangekondigd. Dit is een oplossing voor levenscyclusanalyse (LCA) waarmee bedrijven de milieu-impact van de producten, materialen en processen...
Rioolwaterzuiveringsinstallaties iot

Industrieel afvalwater terugwinnen, recyclen en zuiveren met IoT

De wereldwijde watervoorraad slinkt. Rapporten voorspellen dat tegen 2030 de vraag naar water het aanbod met 40 procent overschrijdt. Door het watergebruik te minimaliseren,...
Tata Steel Nederland schonere lucht strafrechtelijk onderzoek schoonvegen schepen CO2-reductie

Onderzoek Tata Steel naar schoonvegen van schepen in zee

Tata Steel IJmuiden stelt een onderzoek in naar het schoonvegen van schepen met steenkolen en ijzererts in de zee. Het kabinet wil tegens opheldering...
Groen gas

Aandacht voor kwaliteit cruciaal bij opschaling productie groen gas

Groen gas, geproduceerd uit koeienmest en andere organische reststromen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze energievoorziening. In het Klimaatakkoord is...
Kennisinstituten

Kennisinstituten bundelen krachten voor onderzoek klimaatverandering en luchtvervuiling

Het KNMI, TNO, SRON en de TU Delft gaan samen optrekken bij onderzoek en technologieontwikkeling op het gebied van aardobservatie. Met de oprichting van...
Duurzame projecten CO2-voetafdruk

Data moet helpen bij de reductie van de CO2-voetafdruk

Tijdens de VN-klimaatconferentie in Glasgow is de druk toegenomen op de productie-industrie om de CO2-uitstoot te verminderen. Om de Europese klimaatdoelstellingen voor 2050 te...
Klimaat, energie en stikstof

Klimaat, energie en stikstof uitgelegd voor iedereen

Klimaat, energie en stikstof. Beslissingen over dergelijke actuele en urgente thema’s worden vaak genomen op basis van onjuiste of onvolledige informatie en ook alledaagse...
Circulaire industrie circulaire bedrijvigheid

Aandeel circulaire bedrijvigheid in Nederlandse economie niet gestegen

Een intensivering van het circulaire-economiebeleid met meer ‘drang en dwang’, concretisering van de voornemens uit het nieuwe coalitieakkoord en kabinetsbrede samenwerking zijn nodig om...
CO2-uitstoot van broeikasgassen kankerverwekkende stoffen

RIVM: veel meer kankerverwekkende stoffen in de lucht dan Tata Steel zegt

In de omgeving van staalbedrijf Tata Steel zitten veel hogere concentraties kankerverwekkende stoffen in de lucht dan het staalbedrijf zelf zegt uit te stoten....
Waterzuiveringsinstallatie afvalwaterzuiveringsinstallaties

Volgende generatie procesbesturing voor Nereda afvalwaterzuiveringsinstallaties

Royal HaskoningDHV kondigt aan dat Schneider Electric wereldwijde voorkeursleverancier is voor de Nereda afvalwaterzuiveringsinstallaties oplossing. Schneider Electric is een internationale leverancier van digitale transformatie...

PROCESINDUSTRIE - UITGELICHT