Export groei Handel met Rusland

Handel met Rusland flink ingezakt

Door extra sancties en onzekerheden is de Nederlandse handel met Rusland flink gedaald. Dat zien we vooral in de uitvoer maar ook in invoer....
Stijgende energieprijzen Hoge energietarieven

Kabinet wil verduurzaming industrie versnellen als tegenwicht hoge energietarieven

De energie-intensieve industrie levert veel producten die we dagelijks gebruiken. Denk aan zink wat nodig is voor hightech producten, glas en cement voor onze...
Kolencentrale Energiebedrijven

Nederlandse staat hoeft geen miljarden te betalen voor sluiten kolencentrales

De Nederlandse staat hoeft energiebedrijven RWE en Uniper niet te compenseren voor toekomstige sluiting van hun kolencentrales. Dat heeft de rechtbank in Den Haag...
Industriepolitiek Kamerbrief

Sneller van lab naar schap

De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben de Kamerbrief ‘Innovatie en impact’ gepubliceerd. Een belangrijke brief voor...
Ruimtevaart Het kabinet

Kabinet investeert extra in kennis, innovatie en klimaatopgave via ruimtevaart

Veilige communicatie, navigatie, precisielandbouw, het meten en aanpakken van uitstoot en waterbeheer. De toepassingen van ruimtevaart-technologie zijn omvangrijk, leveren meer dan 10.000 banen in...
Groeifondsprojecten

602 miljoen euro voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten

In april van dit jaar heeft het kabinet de projectbijdragen bekend gemaakt uit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. De projecten dragen bij...
Remkes

Belangrijke rol voor technologie in advies Remkes

Vorige week overhandigde Remkes zijn lang verwachte rapport aan Stikstofminister Van der Wal en minister Adema van Landbouw. Technologie serieuze oplossing Het rapport heet niet voor...
Europese Unie

De industrie en de staat van de (Europese) Unie

Niet alleen beroepsmatig maar ook gevoelsmatig heb ik een meer dan gemiddelde belangstelling voor Europese zaken. Beroepsmatig vanwege het Europese recht en gevoelsmatig is...
Industriepolitiek Kamerbrief

De-globalisering onderdeel van vernieuwd Nederlands industriebeleid

Sluipenderwijs wordt door de EU en op landelijk niveau opnieuw een industriepolitiek geïntroduceerd, zoals ook aangegeven in NRC van 1 april 2022 “Nederlands ‘nee’ tegen...
PPA event plant Druk op industrie Fiscaal ammoniakfabriek

Fiscaal voordeel met MIAVamil voor investeringen in verduurzaming van industriële activiteiten

De MIAVamil biedt volop mogelijkheden ter ondersteuning van investeringsprojecten om de industrie te verduurzamen en luchtemissies te beperken. In 2022 komt hiervoor maximaal 50...
Tata Steel Nederland schonere lucht strafrechtelijk onderzoek schoonvegen schepen CO2-reductie

Afspraken Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving

Tata Steel Nederland wil in 2030 een CO2-reductie van 5 megaton en belooft in 2045 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast zijn extra ambities voor verbetering...
Digitalisering van de maakindustrie industriële procesorganisaties

Minister Adriaansens: 30 miljoen euro extra voor digitalisering maakindustrie

Digitalisering in de maakindustrie stimuleert innovatie, productiviteit en economische groei in de mkb-industrie, maar ook in de voedselproductie en zorg. Daarom gaan het ministerie...
Cruciaal olie gas

Paul de Krom: Cruciaal dat kabinet gasleveringszekerheid garandeert

Minister Jetten kondigde maandag aan dat kolencentrales per direct vol kunnen gaan draaien, om zo min mogelijk een beroep te hoeven doen op schaarse...
Processen engineer technicitekort tekort aan technici Gebrek aan technici

Overheid moet meer doen om tekort aan technici terug te dringen

Drie op de vijf HR-beslissers binnen technische organisaties vinden dat de overheid onvoldoende doet om het tekort aan technici te verminderen. Dit blijkt uit...
Wetenschapscommunicatie

Nederland krijgt nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie

Minister Dijkgraaf (OCW) wil dat we als land steviger staan voor de wetenschappelijke feiten en degenen die ze verkondigen. Hiervoor is een stevig fundament...

ALGEMEEN - UITGELICHT