Machineveiligheid

Veiligheidslichtschermen, programmeerbare veiligheidscontrollers, veiligheidsrelais, procesbeveiliging, veiligheidsvergrendelingsschakelaars


Nieuws over de categorie machineveiligheid

Machineveiligheid is een essentieel aspect voor het waarborgen van een veilige werkomgeving. Dit onderwerp richt zich op het ontwerp, de installatie en het onderhoud van machines en apparatuur om menselijke fouten, letsel en schade te minimaliseren. In dit artikel bespreken we het belang van machineveiligheid, de richtlijnen en normen die van toepassing zijn, en hoe bedrijven deze best practices kunnen toepassen.

Industriële automatisering omvat de toepassing van geavanceerde technologieën, zoals robots en geautomatiseerde systemen, om repetitieve en complexe taken uit te voeren. Hoewel deze technologieën de productiviteit en efficiëntie verhogen, brengen ze ook nieuwe risico’s met zich mee op het gebied van machineveiligheid. Het is cruciaal om de risico’s te beheersen en een veilige werkomgeving te creëren voor zowel menselijke werknemers als geautomatiseerde systemen.

Richtlijn en normen machineveiligheid

De Europese Unie heeft specifieke richtlijnen opgesteld om de veiligheid van machines in de industriële automatisering te waarborgen. Deze richtlijnen, bekend als de Machinerichtlijn (2006/42/EG), zijn verplicht voor fabrikanten en bedrijven die machines en apparatuur op de Europese markt brengen. De Machinerichtlijn stelt duidelijke eisen aan ontwerp, productie, installatie, onderhoud en documentatie om de veiligheid van machines te garanderen.

Naast de Machinerichtlijn zijn er internationale normen die fungeren als referentiekader voor de implementatie van machineveiligheid. Een van de meest relevante normen is de ISO 13849-1, die betrekking heeft op de veiligheid van machines en de prestaties van hun veiligheidsgerelateerde onderdelen. Andere belangrijke normen zijn de IEC 62061, die betrekking heeft op de functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen, en de ISO 10218-1 en -2, specifiek voor industriële robots en robotcellen.

Toepassing van best practices: om machineveiligheid in de industriële automatisering te waarborgen, is het belangrijk dat bedrijven de richtlijnen en normen naleven. Dit omvat het uitvoeren van risicobeoordelingen, het ontwerpen van veiligheidsmaatregelen, het toepassen van technische en organisatorische oplossingen, het trainen van werknemers en het uitvoeren van regelmatig onderhoud.

Technisch nieuws machineveiligheid

Het volgen van technisch nieuws over machineveiligheid biedt tal van voordelen voor zowel professionals als bedrijven in de industriële automatisering. Door op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, kunnen bedrijven anticiperen op veranderingen in wet- en regelgeving, en zorgen voor een veiligere werkomgeving voor werknemers. Het helpt hen ook om hun kennis van best practices en innovatieve oplossingen te vergroten, waardoor ze effectievere veiligheidsmaatregelen kunnen implementeren en hun efficiëntie kunnen verhogen. Bovendien bevordert het volgen van technisch nieuws de samenwerking tussen verschillende stakeholders, zoals fabrikanten, eindgebruikers, wetgevers en onderzoekers, wat leidt tot een betere uitwisseling van ideeën en inzichten. Door op de hoogte te blijven van technisch nieuws over machineveiligheid, kunnen bedrijven en professionals hun concurrentiepositie behouden en zich aanpassen aan de voortdurend veranderende eisen van de industrie. Uiteindelijk draagt het bij aan een hogere standaard van machineveiligheid, wat resulteert in minder ongevallen en een veiligere werkomgeving voor iedereen.

Technisch nieuws over machineveiligheid kan betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals nieuwe veiligheidsnormen, technologische innovaties, wijzigingen in wet- en regelgeving, en recente ongevallen of incidenten. Enkele voorbeelden van dergelijk nieuws zijn:

 • Introductie van nieuwe veiligheidsnormen: Updates over de lancering of herziening van belangrijke veiligheidsnormen, zoals ISO 13849-1 (voor veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen) of IEC 62061 (voor functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare systemen).
 • Technologische innovaties: Informatie over nieuwe technologieën die bijdragen aan machineveiligheid, zoals verbeterde sensoren, geavanceerde beveiligingssystemen, of toepassingen van kunstmatige intelligentie en machine learning om risico’s te identificeren en te verminderen.
 • Veranderingen in wet- en regelgeving: Nieuws over wijzigingen in de Machinerichtlijn of andere relevante wetten en voorschriften die van invloed zijn op machineveiligheid.
 • Ongevallen en incidenten: Verslagen van ongevallen of incidenten in de industrie, die kunnen dienen als leermomenten voor bedrijven om hun eigen veiligheidsmaatregelen te herzien en te verbeteren.

Verschillende soorten machineveiligheid

Er zijn verschillende soorten machineveiligheid, zoals:

 • Mechanische veiligheid: Gericht op het verminderen van risico’s die voortvloeien uit bewegende delen, zoals klemgevaar, scherpe randen of pletgevaar.
 • Elektrische veiligheid: Omvat maatregelen om elektrische risico’s, zoals elektrische schokken, kortsluiting, en brandgevaar, te beheersen.
 • Functionele veiligheid: Betreft de correcte werking van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen en andere componenten om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Ergonomische veiligheid: Richt zich op het optimaliseren van de interactie tussen mensen en machines om vermoeidheid, stress, en letsel te verminderen.
 • Procesveiligheid: Omvat het beheersen van risico’s die voortvloeien uit gevaarlijke stoffen, extreme temperaturen, of hoge druk, bijvoorbeeld in chemische of petrochemische industrieën.

Machineveiligheid normen

Machineveiligheidsnormen zijn internationale richtlijnen en eisen die zijn opgesteld om de veiligheid van machines en apparatuur in verschillende industrieën te waarborgen. Deze normen zijn bedoeld om risico’s te minimaliseren en een veilige werkomgeving te creëren voor zowel menselijke werknemers als geautomatiseerde systemen. Enkele belangrijke machineveiligheidsnormen zijn:

 • ISO 13849-1 en -2: Deze normen hebben betrekking op de veiligheidsgerelateerde delen van besturingssystemen en de prestatie-eisen voor componenten in machines en apparatuur.
 • IEC 62061: Deze norm behandelt de functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen in machines.
 • ISO 10218-1 en -2: Deze normen zijn specifiek voor industriële robots en robotcellen en behandelen de veiligheidseisen voor ontwerp, fabricage, installatie, bediening en onderhoud van deze systemen.
 • ISO 14119: Deze norm heeft betrekking op de veiligheid van machines en de vereisten voor de ontwerp en selectie van vergrendelingsapparaten voor afschermingen en beschermende inrichtingen.
 • IEC/EN 60204-1: Deze norm gaat over de elektrische uitrusting van machines en stelt eisen aan de elektrische veiligheid, ontwerp, installatie en onderhoud.
 • ISO 12100: Deze norm behandelt de basisbeginselen van het risicobeoordelingsproces en het beheersen van risico’s voor machines, en biedt richtlijnen voor het identificeren, evalueren en verminderen van gevaren.
 • ISO 14120: Deze norm heeft betrekking op de algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en verplaatsbare afschermingen voor machines, met als doel bescherming te bieden tegen mechanische gevaren.
 • ISO 13857: Deze norm behandelt veiligheidsafstanden voor het voorkomen van toegang tot gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen.

Er zijn nog veel meer machineveiligheidsnormen, afhankelijk van de specifieke toepassing en industrie.