Industrie pompen

Industrie pompen zoals air pumps, balgpompen, centrifugaalpompen, diafragmapompen, dompel- en klokpompen, doseerpompen (membraan), draai- zuigerpompen, monopompen, peristaltische pompen, plunjerpompen, propellerpompen, rondselpompen, schoepenpompen, schroefpompen, schroefspindelpompen, tandwiel- en tandradpompen, turbinepompen, vacuümpompen, venturipompen, verdringerpompen, versnijders (maceratoren).

Industrie pompen

Industriële pompen zijn een integraal onderdeel van veel industriële processen en spelen een belangrijke rol bij het verplaatsen van vloeistoffen en gassen. Er zijn verschillende soorten industrie pompen, waaronder centrifugaalpompen, verdringerpompen en membraanpompen. Hieronder bespreken we de belangrijkste toepassingen van pompen in de industrie.

Een van de belangrijkste toepassingen van industriële pompen is het verplaatsen van vloeistoffen van de ene locatie naar de andere. Dit kan bijvoorbeeld het verpompen van water zijn voor irrigatie in de landbouw of het verpompen van chemische oplossingen in de chemische industrie. Industriële pompen worden ook ingezet in de voedingsmiddelenindustrie om producten zoals melk, sap en bier te verplaatsen.

Een andere belangrijke toepassing van pompen is het verhogen van de druk van vloeistoffen en gassen. Dit is vooral belangrijk in de olie- en gasindustrie, waar men pompen gebruikt om olie en gas uit de grond te halen en door pijpleidingen te transporteren. Industrie pompen zijn ook verwerkt in de water- en afvalwaterindustrie om water te zuiveren en te distribueren.

Daarnaast gebruikt men verschillende pompen in de chemische industrie om chemicaliën te mengen en te verdelen. Dit is een kritieke toepassing omdat een verkeerde dosering van chemicaliën kan leiden tot gevaarlijke situaties. Industrie pompen worden ook ingezet om chemicaliën veilig en efficiënt te transporteren tussen opslagtanks en verwerkingsapparatuur.

Tot slot gebruikt men verschillende pompen in de farmaceutische industrie om grondstoffen en geneesmiddelen te produceren. Het is belangrijk dat deze processen nauwkeurig worden uitgevoerd om te voldoen aan de strikte eisen voor kwaliteit en veiligheid. Industriële pompen spelen hierbij een cruciale rol bij het verplaatsen van vloeistoffen en gassen in het productieproces.

Geschiedenis industriële pompen

Industriële pompen zijn al duizenden jaren in gebruik, sinds de oudheid. De eerste pompen maakte men van hout, leer en andere materialen die gemakkelijk verkrijgbaar waren. Ze werden vaak aangedreven door mensen of dieren, en waren voornamelijk bedoeld voor irrigatie, drainage en watervoorziening.

In de 17e eeuw ontwikkelde de wetenschapper en uitvinder Denis Papin de eerste zuigerpomp. Deze werd aangedreven door stoomkracht. Dit was een belangrijke ontwikkeling in de geschiedenis van pompen omdat het de deur opende naar nieuwe toepassingen in de industrie.

In de 19e eeuw begonnen pompen een belangrijke rol te spelen in de industriële revolutie. De uitvinding van de centrifugaalpomp door de Franse ingenieur en uitvinder Claude Burdin in 1838 was een belangrijke doorbraak. Deze pomp werd al snel een belangrijk onderdeel van de productielijn in de textielindustrie en andere industrieën.

In de 20e eeuw bleef de ontwikkeling van pompen doorgaan, en werden ze steeds geavanceerder en gespecialiseerder. De uitvinding van elektrische motoren en andere technologieën maakte het mogelijk om pompen efficiënter en betrouwbaarder te maken. Industriële pompen werden ook geïntegreerd in complexe automatiseringssystemen. Dit ter verbetering van de efficiëntie en om de veiligheid te vergroten.

Vandaag de dag zijn pompen een onmisbaar onderdeel van talrijke industrieën, waaronder de olie- en gasindustrie, de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en vele anderen. Met de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën en materialen zullen pompen naar verwachting steeds geavanceerder en gespecialiseerder worden om aan de toenemende vraag naar efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid te voldoen.

Toepassingen industriële pompen

Industriële pompen zijn essentiële onderdelen in tal van industrieën. Daar gebruikt men ze voor het verpompen van vloeistoffen en gassen. Deze industrie pompen zijn ontworpen om te werken onder zeer uiteenlopende omstandigheden en in verschillende toepassingen. Hieronder vind je een overzicht van enkele industrieën waarin industriële pompen zijn toegepast en voorbeelden van toepassingen.

Chemische industrie

Men gebruikt veel industriële pompen in de chemische industrie voor het verpompen van chemicaliën, zowel bij de productie van chemicaliën als bij het transport ervan. Voorbeelden van toepassingen zijn het verpompen van corrosieve vloeistoffen, het doseren van chemicaliën en het verpompen van vloeistoffen met hoge viscositeit.

Voedingsmiddelenindustrie

In de voedingsmiddelenindustrie gebruikt men industriële pompen voor het verpompen van vloeistoffen zoals zuivelproducten, vruchtensappen en dranken. Deze pompen moeten voldoen aan strenge hygiëne-eisen en mogen geen verontreiniging veroorzaken. Voorbeelden van toepassingen zijn het verpompen van ingrediënten, het doseren van smaakstoffen en het verpompen van slurry’s.

Farmaceutische industrie

Men gebruikt industriële pompen in de farmaceutische industrie voor het verpompen van medicijnen en andere farmaceutische producten. Deze pompen moeten zeer nauwkeurig doseren en mogen geen verontreiniging veroorzaken. Voorbeelden van toepassingen zijn het verpompen van oplossingen, emulsies en suspensies.

Olie- en gasindustrie

In de olie- en gasindustrie gebruikt men industrie pompen voor het verpompen van olie, gas en andere vloeistoffen en gassen. Deze pompen moeten bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en hoge drukken. Voorbeelden van toepassingen zijn het verpompen van ruwe olie, het doseren van chemicaliën en het verpompen van water voor gebruik bij fracking.

Water- en afvalwaterindustrie

In de water- en afvalwaterindustrie worden industriële pompen gebruikt voor het verpompen van water en afvalwater. Deze pompen moeten bestand zijn tegen corrosie en slijtage en moeten betrouwbaar zijn om te voldoen aan de strenge eisen van deze industrie. Voorbeelden van toepassingen zijn het verpompen van afvalwater, het verpompen van drinkwater en het verpompen van slurry’s.

Papier- en pulpindustrie

In de papier- en pulpindustrie gebruikt men industrie pompen voor het verpompen van water, pulp en andere vloeistoffen. Deze pompen moeten bestand zijn tegen slijtage en corrosie en moeten efficiënt werken om te voldoen aan de hoge eisen van deze industrie. Voorbeelden van toepassingen zijn het verpompen van pulp.

Verschillende type industrie pompen

Er zijn verschillende type industriële pompen die men in verschillende industrieën gebruikt. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende typen:

  • Centrifugaalpompen verplaatsen vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. Centrifugale kracht trekt vloeistoffen aan en duwt ze naar buiten.

  • Verdringerpompen, geschikt voor vloeistoffen met hoge viscositeit zoals tandpasta en olie, drukken de vloeistof vanuit een kamer naar buiten.

  • Tandradpompen, gebruikt in de voedingsindustrie, verplaatsen vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit door draaiende tandwielen.

  • Lobbenpompen, inzetbaar voor vloeistoffen met hoge viscositeit, vinden hun plek in de chemische en farmaceutische industrie. Draaiende lobben bewegen de vloeistof.

  • Pneumatische membraanpompen, geschikt voor agressieve of abrasieve vloeistoffen. Deze industrie pompen gebruikt men in de mijnbouw en chemische industrie. Perslucht beweegt een membraan om de vloeistof te verplaatsen.

  • Magnetische aandrijfpompen verplaatsen corrosieve vloeistoffen in de chemische en farmaceutische industrie. Een magneet drijft de rotor aan, zonder direct contact met de vloeistof.

Verschillende soorten industrie pompen

Er zijn veel verschillende soorten industriële pompen: Air pumps, balgpompen, centrifugaalpompen, diafragmapompen, dompel- en klokpompen, doseerpompen (membraan), draai- zuigerpompen, monopompen, peristaltische pompen, plunjerpompen, propellerpompen, rondselpompen, schoepenpompen, schroefpompen, schroefspindelpompen, tandwiel- en tandradpompen, turbinepompen, vacuümpompen, venturipompen, verdringerpompen, versnijders (maceratoren). Hieronder behandelen we ze allemaal:

Air pumps

Air pumps, ook wel luchtpompen genoemd, zijn apparaten die lucht in een ruimte of container kunnen pompen. Ze worden vaak gebruikt in industriële toepassingen waarin luchtstroom en beluchting vereist zijn, zoals in de aquacultuur, waterbehandeling, en pneumatiek.

In de waterbehandeling industrie worden luchtpompen gebruikt om beluchting te bieden in tanks en andere behandelingsfaciliteiten. Dit helpt bij het afbreken van organisch materiaal en het bevorderen van bacteriële activiteit in het water.

In de pneumatiek drijven luchtpompen pneumatische systemen aan. Machines gebruiken deze pompen om componenten met perslucht te bewegen en te bedienen.

Elektrische motoren of handbediening stuurt luchtpompen aan. Afhankelijk van de toepassing zijn ze in diverse maten en capaciteiten beschikbaar.

Balgpompen

Balgpompen zijn een soort handmatige pompen die men gebruikt om vloeistoffen of gassen te verplaatsen. Deze industrie pompen werken door het samendrukkel van een rubberen balg die vervolgens wordt uitgerekt om vloeistof of gas in een kamer te zuigen en uit te persen.

Balgpompen worden vaak ingezet in laboratoria en medische toepassingen. Daar is nauwkeurige controle van de te verplaatsen hoeveelheid vloeistof of gas zeer belangrijk. Men gebruikt ze ook in verschillende industrieën, zoals de voedsel- en drankindustrie, farmaceutische industrie en chemische industrie.

Centrifugaalpompen

Centrifugaalpompen zijn een type pomp dat wordt ingezet om vloeistoffen te verplaatsen door middel van een draaiende waaier of impeller. Ze werken volgens het principe van centrifugale kracht om de vloeistof naar buiten te duwen en door de leidingen te laten stromen.

De pomp bestaat uit een behuizing waarin een draaiende waaier is geplaatst. De waaier heeft meestal bladen die gebogen zijn in een hoek ten opzichte van de draairichting. Wanneer de waaier draait, creëert deze een centrifugale kracht die de vloeistof naar buiten duwt en door de leidingen transporteert.

Centrifugaalpompen zijn veel gebruikt in verschillende toepassingen, zoals het verpompen van water in gebouwen, het verplaatsen van vloeistoffen in de chemische en petrochemische industrie, het verplaatsen van vloeistoffen in de voedsel- en drankindustrie en het verplaatsen van vloeistoffen in de mijnbouw en de olie- en gasindustrie.

Een van de voordelen van centrifugaalpompen is dat ze een hoog debiet kunnen leveren en efficiënt zijn in het verplaatsen van grote hoeveelheden vloeistof. Ze zijn echter minder geschikt voor het verplaatsen van zeer viskeuze vloeistoffen en vloeistoffen met vaste deeltjes erin.

Diafragmapompen

Diafragmapompen zijn een type verdringerpomp die vloeistoffen verplaatsen door middel van een flexibele membraan. De industriële pomp bestaat uit een behuizing met een inlaat- en uitlaatklep en een membraan dat in de behuizing is geplaatst en verdeelt de behuizing in twee kamers.

Wanneer de inlaatklep opent, stroomt de vloeistof de ene kamer in en duwt het membraan naar buiten. Dit creëert druk in de kamer die de vloeistof via de uitlaatklep uit de pomp duwt. Tegelijkertijd drukt een veer of lucht het membraan in een andere kamer, duwend de vloeistof in tegenovergestelde richting.

Diafragmapompen gebruikt men in de chemische en petrochemische industrie, evenals in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de farmaceutische industrie, vanwege hun vermogen om agressieve en corrosieve vloeistoffen te verpompen. Ze zijn ook geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met vaste deeltjes erin, zoals slurries.

Een van de voordelen van diafragmapompen is dat ze zelfaanzuigend zijn en droog kunnen draaien zonder schade te veroorzaken. Deze industrie pompen zijn ook relatief eenvoudig in ontwerp en gemakkelijk te onderhouden. Een nadeel van diafragmapompen is dat ze niet zo efficiënt zijn als andere pompen en niet geschikt zijn voor het verplaatsen van grote hoeveelheden vloeistof.

Dompelpompen en klokpompen

Dompelpompen en klokpompen zijn beide soorten pompen die men ondergedompeld in vloeistoffen om deze te verplaatsen. Het belangrijkste verschil tussen de twee is de manier waarop ze werken en het type toepassingen waarvoor ze het meest geschikt zijn.

Dompelpompen worden ondergedompeld in de vloeistof die ze verpompen, waardoor ze zelfaanzuigend zijn. Ze werken door middel van een elektromotor die de waaier of impeller aandrijft om de vloeistof te verplaatsen. Dompelpompen zijn vaak gebruikt in toepassingen zoals drainage, afvalwaterbehandeling en het verpompen van grondwater uit putten en reservoirs.

Klokpompen zijn ontworpen om te werken buiten de vloeistof die ze verplaatsen en zijn niet zelfaanzuigend. Men gebruikt deze industrie pompen om vloeistoffen te verpompen van een lagere locatie naar een hogere locatie, zoals vanuit een kelder naar een hoger gelegen rioleringssysteem. Klokpompen werken door middel van een zuiger en kleppen die de vloeistof naar boven persen.

Beide soorten industrie pompen hebben hun eigen voor- en nadelen en zijn geschikt voor verschillende toepassingen. Dompelpompen zijn geschikt voor toepassingen waarbij de pomp ondergedompeld moet worden. Klokpompen zijn geschikt voor toepassingen waarbij de pomp zich buiten de vloeistof bevindt.

Doseerpompen / Membraampompen

Doseerpompen, ook bekend als membraanpompen, zijn industrie pompen die men gebruikt om nauwkeurig en consistent kleine hoeveelheden vloeistof te doseren. Ze worden vaak geplaatst in industriële processen waarbij het belangrijk is om de toe te voegen hoeveelheid vloeistof nauwkeurig te beheersen, zoals bij de productie van chemicaliën, farmaceutische producten en waterbehandeling.

Doseerpompen werken door middel van een flexibel membraan dat heen en weer beweegt in een behuizing. De beweging van het membraan zorgt ervoor dat vloeistof vanuit een inlaatklep in de pomp wordt getrokken en via een uitlaatklep wordt gedoseerd. Door de grootte van het membraan te variëren, kan de hoeveelheid vloeistof die wordt gedoseerd nauwkeurig worden gecontroleerd.

Doseerpompen kunnen op verschillende manieren worden aangedreven, zoals elektrisch, pneumatisch of hydraulisch. Ze zijn ook beschikbaar in verschillende materialen, afhankelijk van de vloeistof die wordt verpompt en de omgevingsomstandigheden. Sommige membraanpompen zijn uitgerust met speciale functies, zoals een automatische ontluchtingsklep of een backflow preventieklep om de pomp te beschermen tegen overstroming en om terugstroming te voorkomen.

Een van de belangrijkste voordelen van doseerpompen is hun nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Ze kunnen zeer kleine hoeveelheden vloeistof doseren met hoge precisie en zijn zeer consistent in hun prestaties. Dit maakt ze ideaal voor toepassingen waarbij het van essentieel belang is om de hoeveelheid vloeistof die wordt toegevoegd nauwkeurig te beheersen.

Draaipompen / Zuigerpompen

Draai- en zuigerpompen zijn pompen in de industrie die werken door middel van zuigers die in en uit cilinders bewegen om vloeistof te verplaatsen. Ze worden gebruikt in verschillende industriële toepassingen, zoals in de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie.

Een draaizuigerpomp bestaat uit meerdere zuigers die zich binnen een cilinder bewegen, waarbij het verplaatsen van de zuigers zorgt voor het verplaatsen van de vloeistof. De zuigers worden meestal aangedreven door een excentrische as die roteert en de zuigers in beweging zet. Draai- en zuigerpompen zijn zeer efficiënt en hebben een hoog debiet, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen waarbij grote hoeveelheden vloeistof moeten worden verplaatst.

Een zuigerpomp bestaat uit één zuiger die zich binnen een cilinder beweegt en vloeistof verplaatst vanuit de inlaat naar de uitlaat. De zuiger wordt meestal aangedreven door een nokkenas die op en neer beweegt en de zuiger in beweging zet. Zuigerpompen hebben het voordeel dat ze zeer nauwkeurig kunnen doseren en geschikt zijn voor toepassingen waarbij nauwkeurigheid en precisie belangrijk zijn, zoals in de farmaceutische en medische industrie.

Monopompen

Een monopomp, ook bekend als een wormpomp, is een type positieve verdringerpomp die wordt gebruikt om vloeistoffen te verplaatsen in verschillende industriële toepassingen, zoals de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie en de waterbehandelingsindustrie.

Een monopomp bestaat uit een enkele worm of schroef die zich binnen een statorhuis bevindt. De worm beweegt in een roterende beweging en verplaatst de vloeistof door het statorhuis van de inlaat naar de uitlaat. De vorm van de worm en de stator creëren een afgesloten kamerruimte die de vloeistof van de inlaat naar de uitlaat transporteert. Omdat de worm en stator geen contact maken, is er weinig tot geen wrijving en slijtage, wat resulteert in een hoge efficiëntie en een lange levensduur van de pomp.

Monopompen hebben het voordeel dat ze een hoog debiet kunnen produceren en geschikt zijn voor het verpompen van vloeistoffen met een hoge viscositeit, zoals pasta’s, crèmes en slib. Ze zijn ook geschikt voor het verpompen van vloeistoffen die vezels of deeltjes bevatten, omdat de afgesloten kamerruimte voorkomt dat de deeltjes vast komen te zitten in de pomp.

Peristaltische pompen

Een peristaltische pomp is een type verdringerpomp dat werkt door middel van een roterende roller of schoep die langs een flexibele buis of slang beweegt en zo vloeistof verplaatst. De industriële pomp is vernoemd naar het proces van peristaltische beweging, wat het samentrekken en ontspannen van de spieren in het spijsverteringskanaal van gewervelde dieren beschrijft.

Een flexibele buis of slang in de pomp sluit men af met kleppen aan beide uiteinden. Als een roller langs de buis beweegt, knijpt deze de buis samen en duwt vloeistof richting de uitlaat. Wanneer de roller verdergaat, keert de buis terug naar zijn vorm, creëert een vacuüm, en zuigt vloeistof via de inlaat aan.

Plunjerpompen

Een plunjerpomp is een type positieve verdringerpomp dat vloeistoffen verplaatst door middel van een of meer zuigerachtige plunjers die zich binnenin een cilinder bevinden. De plunjers bewegen op en neer in de cilinder, waardoor er drukverschillen ontstaan die de vloeistof door de pomp verplaatsen.

Plunjerpompen worden vaak ingezet in industriële toepassingen waar hoge druk nodig is. Voorbeelden hiervan zijn hogedrukreinigingssystemen, industriële reinigingssystemen, waterbehandelingsinstallaties en olie- en gasproductie.

Er zijn verschillende soorten plunjerpompen, waaronder enkelvoudige plunjerpompen en meertraps plunjerpompen. Enkelvoudige plunjerpompen hebben één zuiger en men gebruikt deze industrie pompen voor lage tot middelhoge drukken, terwijl meertraps plunjerpompen meerdere zuigers hebben die in serie zijn geschakeld om hogere drukken te genereren.

Propellerpompen

Propellerpompen zijn een type centrifugaalpomp die vloeistoffen verplaatsen met behulp van een propeller die in een behuizing is geplaatst. De propeller is vergelijkbaar met de propeller van een schip en is ontworpen om de vloeistof naar achteren te duwen en zo stroming te genereren.

Propellerpompen verpompen grote waterhoeveelheden, ideaal voor irrigatie, drainage, vijvers of fonteinen. Ze hanteren vloeistoffen met lage tot matige viscositeit, zoals water of lichte oliën.

Een elektromotor drijft de propeller aan, trekkend de vloeistof door de pomp. Horizontaal of soms verticaal geïnstalleerd, zit de propeller in een buisvormige behuizing. De vloeistof beweegt naar de propeller, door de behuizing, en wordt buitengeperst.

Rondselpompen / Lobbenpompen

Rondselpompen, ook wel roterende lobbenpompen genoemd, zijn een type verdringerpomp dat werkt door middel van twee tegenovergestelde roterende lobben in een behuizing.

De lobben zijn meestal gemaakt van metaal of rubber en zijn bevestigd aan de draaiende as van de pomp. De lobben bewegen in tegengestelde richting en vormen kamers die van grootte veranderen naarmate ze ronddraaien. Dit zorgt ervoor dat de vloeistof door de pomp wordt opgenomen en vervolgens wordt verplaatst.

Rondselpompen hebben verschillende voordelen, zoals het vermogen om viskeuze vloeistoffen te verpompen die andere industrie pompen moeilijk kunnen verwerken. Ze zijn ook geschikt voor vloeistoffen met vaste deeltjes en abrasieve stoffen, omdat de lobben niet in contact komen met de wanden van de behuizing. Rondselpompen zijn ook eenvoudig te onderhouden en hebben weinig onderhoud nodig.

Rondselpompen worden vaak ingezet in de voedingsmiddelen-, chemische en farmaceutische industrie voor het verpompen van een breed scala aan vloeistoffen, zoals chocolade, crème, verf, zeep, oliën en brandstoffen.

Schoepenpompen

Schoepenpompen zijn een type centrifugaalpomp dat werkt door middel van een schoepenrad dat roteert in een behuizing. Het schoepenrad heeft meestal een aantal schoepen die de vloeistof aanzuigen en vervolgens naar buiten persen door middel van centrifugale kracht.

Er zijn verschillende soorten schoepenpompen, waaronder de zijkanaalpomp, wervelstroompomp en schottenpomp. Men gebruikt deze industrie pompen voor het verpompen van een breed scala aan vloeistoffen, waaronder water, oliën, brandstoffen, chemicaliën en voedselproducten.

Schoepenpompen hebben verschillende voordelen, waaronder een hoog debiet en een hoge efficiëntie. Ze kunnen ook werken met vloeistoffen met een hoog viscositeitsniveau en kunnen werken bij hoge drukken.

Een nadeel van schoepenpompen is dat ze gevoelig zijn voor slijtage en schade door de vloeistof die er doorheen stroomt. Dit kan leiden tot verminderde prestaties en verhoogde onderhoudskosten. Bovendien zijn schoepenpompen niet geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met vaste deeltjes.

Schoepenpompen worden vaak ingezet in toepassingen waar hoge debieten nodig zijn, zoals in de waterbehandeling, landbouw en industrie.

Schroefpompen

Schroefpompen zijn een type verdringerpomp dat werkt door middel van twee of meer schroeven die roteren in een behuizing. De schroeven bewegen in een spiraalvormige beweging en creëren daardoor kamers die van grootte veranderen. Dit zorgt ervoor dat de vloeistof in de pomp wordt opgenomen en vervolgens wordt verplaatst door de pomp.

Schroefpompen hebben verschillende voordelen, waaronder het vermogen om vloeistoffen met hoge viscositeit te verwerken, zoals oliën, vetten en pasta’s. Ze zijn ook geschikt voor vloeistoffen met vaste deeltjes en abrasieve stoffen, omdat de schroeven niet in contact komen met de wanden van de behuizing. Bovendien hebben schroefpompen een hoog debiet en kunnen ze werken bij hoge drukken.

Er zijn verschillende soorten schroefpompen, waaronder enkelvoudige schroefpompen, dubbele schroefpompen en drievoudige schroefpompen. Men gebruikt enkelvoudige schroefpompen voor het verpompen van vloeistoffen met een gemiddelde viscositeit. Dit terwijl dubbele en drievoudige schroefpompen worden ingezet voor het verpompen van vloeistoffen met een hoge viscositeit.

Een nadeel van schroefpompen is dat ze gevoelig zijn voor slijtage en schade door de vloeistof die er doorheen stroomt. Dit kan leiden tot verminderde prestaties en verhoogde onderhoudskosten. Schroefpompen zijn ook gevoelig voor cavitatie, een fenomeen waarbij gasbellen in de vloeistof imploderen en schade aan de pomp veroorzaken.

Schroefpompen worden vaak ingezet in de voedingsmiddelen-, chemische en petrochemische industrie voor het verpompen van een breed scala aan vloeistoffen.

Schroefspindelpompen

Schroefspindelpompen zijn een type verdringerpomp dat werkt door middel van één of meer spiraalvormige schroeven die roteren in een behuizing. De schroef beweegt in een spiraalvormige beweging en creëert daardoor kamers die van grootte veranderen. Dit zorgt ervoor dat de vloeistof in de pomp wordt opgenomen en vervolgens wordt verplaatst door de pomp.

Schroefspindelpompen hebben verschillende voordelen, waaronder het vermogen om vloeistoffen met hoge viscositeit te verwerken, zoals oliën, vetten en pasta’s. Ze zijn ook geschikt voor vloeistoffen met vaste deeltjes en abrasieve stoffen, omdat de schroef niet in contact komt met de wanden van de behuizing. Bovendien hebben schroefspindelpompen een hoog debiet en kunnen ze werken bij hoge drukken.

Er zijn verschillende soorten schroefspindelpompen, waaronder enkelvoudige schroefspindelpompen, dubbele schroefspindelpompen en drievoudige schroefspindelpompen. Enkelvoudige schroefspindelpompen zijn gebruikt voor het verpompen van vloeistoffen met een gemiddelde viscositeit, terwijl dubbele en drievoudige schroefspindelpompen zijn gebruikt voor het verpompen van vloeistoffen met een hoge viscositeit.

Tandwielpompen / Tandradpompen

Tandwiel- en tandradpompen zijn typen verdringerpompen die werken op basis van de rotatie van tandwielen of tandraderen in een behuizing. Tandwiel- en tandradpompen zijn vergelijkbaar, maar hebben verschillende ontwerpen.

Bij tandwielpompen zijn er twee tandwielen, waarvan er één de aandrijving is en de ander het aangedreven tandwiel. De tandwielen zijn in een behuizing gemonteerd en de vloeistof wordt door de ruimte tussen de tandwielen en de behuizing verplaatst. Tandwielpompen zijn geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met een lage tot middelhoge viscositeit en hebben een hoge nauwkeurigheid en een laag geluidsniveau.

Tandradpompen, ook wel bekend als inwendige tandwielpompen, hebben één tandwiel dat in een behuizing draait en een ander tandwiel dat vast is en niet beweegt. De vloeistof wordt verplaatst door de ruimte tussen de tanden van de twee tandwielen en de behuizing. Tandradpompen zijn geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met een lage tot hoge viscositeit en hebben een hoge nauwkeurigheid en een laag geluidsniveau.

Beide types industrie pompen hebben het voordeel van een constant debiet, ongeacht de druk. Ze zijn ook compact, eenvoudig te installeren en te onderhouden. Het nadeel van tandwiel- en tandradpompen is dat ze gevoelig zijn voor slijtage en beschadiging, vooral als ze worden ingezet voor het verpompen van abrasieve vloeistoffen. Bovendien zijn ze niet geschikt voor het verpompen van vloeistoffen met vaste deeltjes.

Turbinepompen

Turbinepompen zijn centrifugaalpompen voor het verpompen van vloeistoffen bij hoge debieten en lage tot middelhoge druk. Ze zetten kinetische energie van vloeistoffen om in drukenergie. De behuizing bevat een waaier met gebogen schoepen, aangedreven door een as. Deze schoepen brengen vloeistof in draaiing, waarna centrifugale kracht de vloeistof naar buiten stuwt via een uitlaat.

Vooral in de waterindustrie zijn turbinepompen populair, voor irrigatie, fonteinen en watervoorziening. Ze pompen ook brandstof, olie en andere vloeistoffen in de chemische en petrochemische industrie.

Vacuümpompen

Vacuümpompen verwijderen lucht of gassen uit een ruimte, waardoor een vacuüm ontstaat. Ze vinden toepassing in laboratoria, de voedselindustrie, farmaceutische industrie, halfgeleiderindustrie en de ruimtevaart.

Er zijn verschillende soorten vacuümpompen, waaronder:

  • Mechanische vacuümpompen: deze industrie pompen werken door de lucht of het gas uit de afgesloten ruimte te zuigen met behulp van bewegende onderdelen, zoals zuigers, tandwielen of schroeven. Men gebruikt veel mechanische vacuümpompen vanwege hun hoge pompsnelheid en relatief lage kosten.

  • Diffusiepompen: deze pompen werken door het gas in een afgesloten ruimte te verdampen en het vervolgens te condenseren op een koud oppervlak, waardoor een vacuüm ontstaat.

  • Cryogene pompen: deze industrie pompen werken door gasmoleculen te bevriezen en vast te houden op een koud oppervlak. Daardoor wordt het gas verwijderd en er een vacuüm ontstaat.

  • Turbomoleculaire pompen: deze pompen werken door het gasmolecuul op te vangen en in een spiraalvormige beweging te brengen totdat het de uitgang van de pomp bereikt.

  • Vacuümpompen zijn belangrijk in veel wetenschappelijke en industriële toepassingen omdat ze een gecontroleerde omgeving creëren die essentieel is voor veel processen.

Venturipompen

Een venturipomp is een type pomp dat gebruikmaakt van het Venturi-effect om vloeistoffen te verpompen. Het Venturi-effect verwijst naar de toename van de snelheid van een vloeistof wanneer deze door een vernauwing in een leiding gaat.

Een venturipomp bestaat uit een inlaat, een vernauwing en een uitlaat. Wanneer de vloeistof door de inlaat stroomt, passeert het door de vernauwing, waarbij de snelheid van de vloeistof toeneemt. Door deze toename in snelheid ontstaat er een vacuüm. Hierdoor wordt de vloeistof uit de bron gezogen en naar de uitlaat wordt getransporteerd.

Venturipompen hebben enkele voordelen ten opzichte van andere pomptypes. Ze zijn eenvoudig te ontwerpen en te fabriceren, hebben geen bewegende delen, zijn gemakkelijk te onderhouden en hebben geen externe energiebron nodig. Men gebruikt ze vaak in toepassingen waarbij het verpompen van vloeistoffen op een laag debiet en druk nodig is. Denk hierbij aan waterbehandeling, laboratoriumapparatuur en irrigatiesystemen. Echter, venturipompen hebben een relatief laag rendement en zijn minder geschikt voor toepassingen waarbij een hoger debiet of druk nodig is.

Verdringerpompen

Verdringerpompen zijn industrie pompen die werken door het verplaatsen van een bepaalde hoeveelheid vloeistof of gas per cyclus. Dit wordt bereikt door een holte of kamer te verkleinen of vergroten. Daardoor wordt de vloeistof of gas verplaatst. Verdringerpompen kan je onderverdelen in twee categorieën: positieve verdringerpompen en niet-positieve verdringerpompen.

Positieve verdringerpompen werken door een bepaalde hoeveelheid vloeistof of gas op te nemen en deze vervolgens in een kamer te comprimeren. Dit verhoogt de druk en dwingt de vloeistof of gas door de uitlaatklep naar buiten. Voorbeelden van positieve verdringerpompen zijn zuigerpompen, lobbenpompen en tandwielpompen.

Niet-positieve verdringerpompen, aan de andere kant, werken door een kamer te vergroten en te verkleinen zonder de vloeistof of gas daadwerkelijk te comprimeren. In plaats daarvan wordt de vloeistof of gas aangezogen in de veranderende kamer en vervolgens uitgestoten door de uitlaatklep. Een voorbeeld van een niet-positieve verdringerpomp is de schottenpomp.

Verdringerpompen worden ingezet in verschillende toepassingen, waaronder waterbehandeling, olie- en gasproductie, chemische verwerking en voedselverwerking. Men gebruikt ze ook voor het verplaatsen van slurries, die vloeistoffen bevatten met vaste deeltjes erin.

Versnijders / Maceratoren

Versnijders, of maceratoren, malen grote vaste stoffen tot kleinere deeltjes. Ze gebruiken roterende messen die de vaste stoffen in stukken hakken. Zo ontstaat een homogene massa die makkelijker te verpompen is.

Men zet versnijders in voor water- en afvalwaterbehandeling, voedselverwerking, landbouw, chemische productie, en in de papier- en pulpindustrie. In waterbehandeling verkleinen ze takken, papier, plastics en ander afval. Dit maakt het water gemakkelijker te verpompen en verwerken.

In de voedselindustrie verkleinen versnijders groenten, fruit en vlees tot beter verwerkbare stukjes. Dit helpt bij het maken van soepen, sauzen en purees. Versnijders werken op elektrische motoren of hydraulische systemen en variëren in grootte en capaciteit.

Normen industriële pompen

Er zijn verschillende normeringen en richtlijnen die van toepassing zijn op industriële pompen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

API-normeringen: De American Petroleum Institute (API) heeft verschillende normeringen opgesteld voor pompen die men gebruikt in de olie- en gasindustrie. Enkele voorbeelden hiervan zijn API 610 voor centrifugaalpompen en API 674 voor plunjerpompen.

ATEX-richtlijnen: Zoals eerder besproken, zijn ATEX-richtlijnen van toepassing op pompen die men gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen.

ISO-normeringen: De International Organization for Standardization (ISO) heeft verschillende normeringen opgesteld voor pompen, waaronder ISO 5199 voor centrifugaalpompen en ISO 13709 voor plunjerpompen.

NEN-normeringen: De Nederlandse Norm (NEN) heeft ook normeringen opgesteld voor pompen. Zo is NEN-EN-ISO 9906 van toepassing op centrifugaalpompen en NEN-EN-ISO 9908 op plunjerpompen.

EHEDG-richtlijnen: De European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) heeft richtlijnen opgesteld voor hygiënische pompen. Zij leggen de focus voornamelijk op de voedingsmiddelenindustrie.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze normeringen en richtlijnen kunnen variëren per industrie en toepassing. Het is daarom belangrijk om de specifieke normeringen en richtlijnen te raadplegen die van toepassing zijn op de pompen die in jouw specifieke situatie worden gebruikt.

Voordelen industrie pompen

Industriële pompen worden in verschillende sectoren gebruikt vanwege hun verschillende voordelen. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste voordelen van industrie pompen:

  • Efficiëntie: Industriële pompen kunnen zeer efficiënt zijn in het verplaatsen van vloeistoffen. Ze kunnen grote hoeveelheden vloeistof in korte tijd verplaatsen, wat bijdraagt aan de efficiëntie van het productieproces.

  • Betrouwbaarheid: Industriële pompen zijn ontworpen om in zware omstandigheden te werken en zijn daarom meestal zeer betrouwbaar. Dit is essentieel in de industrie, omdat downtime kostbaar kan zijn en kan leiden tot productieverliezen.

  • Veelzijdigheid: Er zijn verschillende soorten industriële pompen beschikbaar, elk met hun eigen unieke kenmerken en toepassingen. Dit maakt ze zeer veelzijdig en geschikt voor een breed scala aan industrieën en toepassingen.

  • Kostenbesparing: Het gebruik van industriële pompen kan bijdragen aan kostenbesparingen op de lange termijn, omdat ze efficiëntie en betrouwbaarheid bieden en downtime verminderen. Ook helpen industrie pompen bij het verminderen van afval, waardoor de productiekosten worden verlaagd.

  • Duurzaamheid: Veel industriële pompen zijn ontworpen om duurzaam te zijn en kunnen langdurig en consistent werken. Dit helpt bij het verminderen van afval en het verbeteren van de milieuvriendelijkheid van het productieproces.

Voorbeelden industriële pompen

Voorbeelden van industrieën waar men industriële pompen gebruikt, zijn onder meer de chemische industrie, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, de olie- en gasindustrie, de papierindustrie en de waterbehandelingsindustrie.

In de chemische industrie gebruikt men industriële pompen voor het verplaatsen van chemicaliën van de ene locatie naar de andere. In de voedselindustrie gebruiken engineers pompen voor het verpompen van vloeistoffen, zoals water, suikersiroop en andere ingrediënten.

Engineers gebruiken pompen in de farmaceutische industrie voor het verpompen van medicijnen en grondstoffen. In de olie- en gasindustrie gebruikt men pompen voor het verpompen van olie en gas van de ene locatie naar de andere.

In de papierindustrie zet men pompen in voor het verplaatsen van pulp, papiermachines en water. En in de waterbehandelingsindustrie gebruikt men industrie pompen om water te verplaatsen door verschillende fasen van de waterzuivering.

Industrie pompen en nadelen

Men gebruikt industriële pompen in veel verschillende industrieën vanwege hun betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid. Toch zijn er ook enkele nadelen aan het gebruik van deze pompen.

Een van de belangrijkste nadelen is het feit dat industriële pompen regelmatig onderhoud nodig hebben en soms reparaties vereisen. Dit kan leiden tot hogere onderhoudskosten, vooral als er gespecialiseerde apparatuur of technici nodig zijn. Daarnaast produceren industriële pompen vaak veel geluid, vooral als ze op hoge snelheid werken, wat kan leiden tot geluidsoverlast en zelfs gehoorbeschadiging voor mensen die in de buurt werken.

Een ander nadeel van industriële pompen is slijtage. Na verloop van tijd kunnen de bewegende delen van een pomp slijten, waardoor de efficiëntie van de pomp afneemt. Dit kan leiden tot hogere energiekosten en een verminderde productiviteit.

Bovendien gebruiken industriële pompen vaak vloeistoffen en chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Als deze stoffen lekken of worden gemorst, kunnen ze schade toebrengen aan de omgeving en het ecosysteem. Dit kan leiden tot milieukosten en -problemen.

Industriële pompen kunnen ook een aanzienlijke hoeveelheden energie verbruiken, vooral als ze op hoge snelheid werken. Dit kan leiden tot hogere energiekosten en een verhoogde uitstoot van broeikasgassen.

Hoewel industriële pompen nadelen hebben, kunnen we die minimaliseren. Regelmatig onderhoud en hoogwaardige componenten helpen hierbij. Ook is het volgen van best practices voor veiligheid en milieu een must.

Industriële pompen spelen een essentiële rol in verschillende industrieën, zoals de chemische, petrochemische, voedingsmiddelen- en drankenindustrie, farmaceutische en mijnbouwindustrie. Ze zijn nodig om vloeistoffen, chemicaliën en gassen te transporteren en te verwerken. Met de voortdurende technologische vooruitgang en ontwikkeling van nieuwe materialen en productietechnieken zijn er verschillende trends te zien in de industrie van industriële pompen.

Een van de belangrijkste trends is de focus op energie-efficiëntie en duurzaamheid. Omdat industriële pompen veel energie verbruiken, zoeken fabrikanten en gebruikers naar manieren om de energie-efficiëntie te verbeteren en de operationele kosten te verlagen. Er worden nieuwe materialen ontwikkeld die de wrijving en slijtage verminderen en de efficiëntie verbeteren. Bovendien voorziet men industrie pompen van geavanceerde besturingssystemen die het energieverbruik optimaliseren en de prestaties verbeteren.

Een andere trend is de opkomst van slimme pompen. Deze pompen zijn uitgerust met sensoren en internetverbindingen die de werking van de pomp kunnen bewaken en automatisch aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hierdoor kan de pomp zelflerend zijn en proactief storingen detecteren en vermijden. Deze pompen integreerd men ook met andere apparatuur en systemen in de fabriek. Hierdoor ontstaat er een slimmer en efficiënter productieproces.

Een derde trend is de ontwikkeling van pompen die geschikt zijn voor corrosieve en agressieve vloeistoffen. In de chemische en petrochemische industrie gebruiken ze vaak deze pompen. Deze moeten corrosiebestendig zijn. Nieuwe, corrosiebestendige materialen verlengen hun levensduur.

Verenigingen voor industrie pompen

Er zijn verschillende verenigingen en organisaties die zich richten op de industrie van pompen en pompsystemen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • De Hydraulic Institute is een Amerikaanse organisatie die zich richt op de bevordering van efficiëntie en betrouwbaarheid van pompsystemen. De organisatie richt zich op het ontwikkelen van normen, het promoten van onderzoek en ontwikkeling, en het bieden van training en educatie.

  • De Pump Industry Association (PIA) is een Australische organisatie die de belangen van de Australische pompindustrie vertegenwoordigt. De organisatie biedt leden toegang tot informatie en middelen op het gebied van technologie, regelgeving en normen.

  • De British Pump Manufacturers Association (BPMA) is een Britse organisatie die de belangen van de Britse pompindustrie vertegenwoordigt. De organisatie biedt leden toegang tot informatie, middelen en training op het gebied van technologie, regelgeving en normen.

Deze verenigingen en organisaties spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van de industrie van pompen en pompsystemen, en bij het ontwikkelen van normen en regelgeving die de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van pompen waarborgen.

Vakbeurzen en congressen industrie pompen

Er zijn verschillende vakbeurzen en congressen die zich richten op pompen in de industrie in Nederland, België en Duitsland. Hieronder vind je een overzicht van enkele belangrijke evenementen:

Nederland:
• Pumps & Valves Rotterdam: Dit is een tweejaarlijkse vakbeurs die zich richt op industriële pompen, kleppen en afsluiters. De beurs biedt een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in de sector.
• Aqua Nederland Vakbeurs: Dit is een jaarlijkse vakbeurs voor de waterindustrie, waarbij pompen een belangrijke rol spelen. Naast pompen belicht de vakbeurs ook andere aspecten van waterbeheer, zoals afvalwaterbehandeling en waterzuivering.

België:
• Pumps & Valves Antwerpen: Dit is een jaarlijkse vakbeurs die zich richt op industriële pompen, regelkleppen en afsluiters. Naast exposanten biedt de beurs ook een uitgebreid seminarieprogramma.
• Maintenance: Dit is een jaarlijkse vakbeurs voor industrieel onderhoud, waarbij pompen een belangrijke rol spelen. Naast exposanten biedt de beurs ook een uitgebreid seminarieprogramma.

Duitsland:
• ACHEMA: Dit is een vijfjaarlijkse vakbeurs voor de procesindustrie, waarbij pompen een belangrijke rol spelen. Naast pompen worden ook andere aspecten van procesengineering belicht, zoals meet- en regeltechniek en procestechnologie.
• Pump Summit: Dit is een tweejaarlijkse vakbeurs die zich richt op industriële pompen en bijbehorende technologieën. De beurs biedt exposanten en bezoekers de kans om te netwerken en kennis uit te wisselen.

FAQ industrie pompen

Wat zijn industriële pompen?

Industriële pompen zijn een integraal onderdeel van veel industriële processen en spelen een belangrijke rol bij het verplaatsen van vloeistoffen en gassen. Er zijn verschillende soorten pompen die worden gebruikt in de industrie, waaronder centrifugaalpompen, verdringerpompen en membraanpompen.

Verschillende type industriële pompen

– Centrifugaalpompen
– Verdringerpompen
– Tandradpompen
– Lobbenpompen
– Peristaltische pompen
– Pneumatische membraanpompen
– Magnetische aandrijfpompen
– Zijkanaalpompen

Welke verschillende soorten industriële pompen

Air pumps, balgpompen, centrifugaalpompen, diafragmapompen, dompel- en klokpompen, doseerpompen (membraan), draai- zuigerpompen, monopompen, peristaltische pompen, plunjerpompen, propellerpompen, rondselpompen, schoepenpompen, schroefpompen, schroefspindelpompen, tandwiel- en tandradpompen, turbinepompen, vacuümpompen, venturipompen, verdringerpompen, versnijders (maceratoren).

Toepassingen industriële pompen

– Chemische industrie
– Voedingsmiddelenindustrie
– Farmaceutische industrie
– Olie- en gasindustrie
– Water- en afvalwaterindustrie
– Papier- en pulpindustrie