Kabinet: verbeterde bescherming voor omwonenden industrie noodzakelijk

Tata Steel Claimen Omwonenden industrie

In een recente reactie op het rapport ‘Industrie en Omwonenden’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), benadrukte staatssecretaris Vivianne Heijnen van Milieu de urgentie om de gezondheid van omwonenden industrie serieuzer te nemen. Gezondheid dient een fundamentele rol te spelen in beleidsbeslissingen en toezicht. Echter, een verbeterde communicatie met omwonenden is eveneens noodzakelijk. Dit meldt de Rijksoverheid vandaag.

Analyse en gezondheidsperspectief omwonenden industrie

De OvV bracht naar voren dat het beschermen van de gezondheid van omwonenden industrie niet gegarandeerd is. Bovendien lijken bedrijven de gezondheidsimpact van hun productieprocessen op de omgeving te onderschatten. Deze observaties, onderbouwd door casestudies van Tata Steel, Chemours en Asfaltcentrale Nijmegen, verlangen actie van zowel bedrijven als betrokken overheidsinstanties.

Staatssecretaris Heijnen benadrukte het belang van samenwerking: “Het is onaanvaardbaar dat de gezondheid van omwonenden onvoldoende wordt beschermd. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak; overheden en bedrijven moeten samen optrekken om de gezondheidsrisico’s voor omwonenden industrie te verlagen en het vertrouwen te herstellen.”

Toekomstige stappen en acties

Het huidige kabinet erkent de urgentie en zet zich in voor samenwerking met regionale overheden, bedrijven en omwonenden. De gezondheid moet als leidraad dienen bij het ontwikkelen van industrie- en milieubeleid, het vernieuwen van vergunningen en het aanpassen van bestaande vergunningen. Hoewel het behoud van bedrijven in Nederland essentieel blijft, is een duurzame, schone en gezonde productiemethode een vereiste.

De aanbevelingen van de OvV vormen de basis voor verdere acties. De overheid streeft naar een gezonde leefomgeving in 2050 waarbij lucht-, bodem- en waterverontreiniging geen schade toebrengen aan mens en natuur. Hiervoor is echter een duidelijke routekaart nodig met specifieke mijlpalen richting 2050.

Gezondheid moet zwaarder wegen bij het verlenen van vergunningen en bij toezicht daarop. Bijvoorbeeld, het monitoren van gezondheidseffecten rondom industriële locaties dient vaker en grondiger te gebeuren. Een versterking van de kennisbasis bij omgevingsdiensten is noodzakelijk en hiervoor zal het kabinet zorgen.

Een actieve dialoog met omwonenden industrie is onontbeerlijk. Recentelijk hebben gesprekken plaatsgevonden met omwonenden van Tata Steel. Het betrekken van bedrijven in deze discussies is essentieel. De primaire verantwoordelijkheid voor het verminderen van uitstoot en hinder ligt bij de bedrijven zelf. Parallel aan deze inspanningen zoekt het kabinet naar Europese normen, aangezien deze op korte termijn effectiever kunnen zijn dan nationale maatregelen.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie