Benoeming Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie

Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de nieuwe onafhankelijke Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie. Carolien Gehrels is op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot voorzitter van deze adviescommissie. Naast de voorzitter zijn de leden Ton Büchner, Tanja Cuppen, Pieter Boot en Laurens de Vries benoemd.

Ambitieus en haalbaar

De onafhankelijke Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie gaat advies uitbrengen of de afspraken die bedrijven en overheid maken ambitieus genoeg zijn om verder uit te werken in de concrete maatwerkafspraken. Zo kijkt de commissie of deze afspraken voldoende bijdragen aan extra en snellere CO2-reductie en of er concrete doelen worden vastgelegd op het gebied van stikstofreductie en de impact op de leefomgeving. Ook toetst de commissie of de afspraken haalbaar en doelmatig zijn.

De Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie bestaat uit:

  • Carolien Gehrels (voorzitter) – Global Director Energy Transition Arcadis, wethouder namens de PvdA van Amsterdam van 2006 tot en met 2014.
  • Ton Büchner – ondernemer en voorheen onder andere CEO van AkzoNobel.
  • Tanja Cuppen – Chief Risk Officer van ABN AMRO.
  • Pieter Boot – tot voor kort werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving als sectorhoofd Klimaat, lucht en energie.
  • Laurens de Vries – hoogleraar Complexe Energietransities bij de TU Delft.

De commissie heeft in deze samenstelling de benodigde kennis en ervaring. Ieder maatwerktraject is anders. Vanwege deze complexiteit is het mogelijk om tijdelijk een extra gastdeskundige te benoemen om advies uit te brengen over een specifiek onderwerp. Bedrijven en overheid spreken eerst in de intentieverklaring (Expression of Principles) op hoofdlijnen de doelen en voorwaarden af, die verder worden uitgewerkt en vastgelegd in de overeenkomst (Joint Letter of Intent). Na advies van de onafhankelijke commissie worden deze afspraken verder in detail uitgewerkt tot juridisch bindende maatwerkafspraken.

Minister Adriaansens: “Met de maatwerkaanpak kijken we wat de industrie extra én eerder kan doen om te verduurzamen. Een ongelooflijk belangrijk middel bovenop het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze aanpak is nieuw, voor zowel bedrijven als voor de overheid. Onafhankelijk advies of we de goede dingen doen, is voor mij cruciaal. Het gaat tenslotte om grote en serieuze investeringen en aanpassingen, die we niet van de een op de andere dag kunnen regelen. Dat moet zorgvuldig, met oog voor ambitie en haalbaarheid. Ik ben daarom ontzettend blij dat we deze Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie hebben benoemd.”

Maatwerkaanpak

Met de maatwerkaanpak van de Rijksoverheid kunnen de grootste industriële uitstoters een extra stap zetten om sneller minder CO2 uit te stoten. Het komt bovenop de CO2-reductie die al door andere maatregelen uit het Klimaatakkoord wordt gerealiseerd. Bedrijven worden met de maatwerkaanpak uitgedaagd zelf met ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot van hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren. Het beperken van de stikstofuitstoot wordt hier in meegenomen.

Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen. Bedrijven moeten wel een visie hebben op hun weg naar klimaatneutraliteit en circulariteit, zodat ze hun activiteiten nu en in de toekomst in Nederland kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere energie- en gasbesparing, scholing van technisch personeel en het matchen van vraag naar en aanbod van elektriciteit.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie