Snelle en forse vermindering van CO2-uitstoot bij Shell

Duurzame projecten CO2-voetafdruk Vermindering van CO2-uitstoot CO2-compensatie Nederlandse bedrijfsleven

Shell zet zich in voor aanzienlijke en snelle vermindering van de CO2-uitstoot bij haar fabrieken in Rotterdam en Moerdijk. Tegen 2030 wil het bedrijf 3,9 megaton minder CO2 uitstoten, wat 20% van de totale Nederlandse industriële CO2-reductiedoelstelling voor dat jaar is. Daarnaast streeft Shell naar een vermindering van de stikstofuitstoot met minimaal 10%. Deze en andere doelstellingen zijn vastgelegd in een intentieverklaring die vandaag is ondertekend door diverse Nederlandse overheidsfunctionarissen en Shell-bestuurders.

Deze intentieverklaring is een belangrijke stap om tot concrete en bindende afspraken te komen tussen de overheid en Shell om sneller de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Shell produceert grondstoffen voor dagelijkse producten, zoals wasmiddelen, latexverf, isolatiemateriaal en verpakkingsmaterialen, en smeermiddelen voor machines. Het bedrijf biedt direct en indirect tienduizenden banen. Nederland is een belangrijke vestigingsplaats voor Shell, met de grootste raffinaderij van Europa in Rotterdam (Pernis), waar benzine, diesel en kerosine worden geproduceerd voor weg-, water- en luchtverkeer.

Shell behoort tot de 20 grootste CO2-uitstoters in Nederland en heeft ambitieuze plannen om die uitstoot aanzienlijk te verminderen. Tegen 2030 wil Shell een vermindering van CO2-uitstoot van 3,9 megaton, wat 0,5 megaton boven het coalitieakkoord ligt. Om dit te realiseren, wil het bedrijf onder andere CO2 opvangen en opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee via Carbon Capture Storage (CCS). Shell heeft de intentie om in haar fabrieken steeds meer fossiele brandstoffen te vervangen door groene elektriciteit en waterstof. Bovendien wil Shell op termijn meer biobrandstoffen produceren.

Minister Adriaansens benadrukt dat Shell, bekend van het tankstation, verantwoordelijk is voor grondstoffen voor dagelijkse producten zoals medicijnen, wasmiddel en isolatiemateriaal. Daarnaast speelt het bedrijf een cruciale rol in de verduurzaming van de industrie als toekomstige producent en leverancier van groene waterstof. Shell is belangrijk voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid en investeert zelf in ambitieuze afspraken.

Shell wil de stikstofuitstoot in Pernis en Moerdijk met tenminste 10% verminderen door minder fossiele brandstoffen te gebruiken en te investeren in schonere productietechnieken. Het bedrijf onderzoekt het gebruik van duurzame werk- en voertuigen en investeringen om stikstof- en fijnstofuitstoot te verminderen, wat de leefomgeving verbetert. Shell streeft naar verwerking van 300 kiloton plastic afval tot nieuwe grondstoffen, waardoor een stap gezet wordt richting circulaire plastics. De recyclefabriek in Moerdijk wordt tussen 2024 en 2027 gefaseerd in gebruik genomen.

Staatssecretaris Heijnen is verheugd over de afspraken met Shell, die een grote impact kan maken. Shell zorgt niet alleen voor een vermindering van CO2-uitstoot en negatieve effecten op de leefomgeving, maar draagt ook bij aan de circulaire economie door plastic afval tot grondstof te verwerken. Minder fossiele grondstoffenwinning is het resultaat van elke gerecyclede kilogram plastic.

De overheid onderzoekt samen met Shell mogelijke knelpunten om de afgesproken doelen te behalen en hoe zij kan ondersteunen. Dit omvat het versnellen van vergunningverlening voor verduurzamingsprojecten, tijdige aanleg van CO2- en waterstofpijpleidingen en uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Zodra dit voor Shell gerealiseerd is, kunnen andere bedrijven in het industriegebied Rotterdam-Moerdijk ook gebruik maken van de nieuwe infrastructuur.

Bron: Rijksoverheid

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Dossier - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.