Onbeantwoorde vragen over gezondheid en veiligheid – Ontrafel ISO 45001

ISO 45001 certificering

Wat zijn de onbeantwoorde vragen op het gebied van gezondheid en veiligheid? Wat is er met betrekking tot de ISO 45001-norm dat we nog moeten ontrafelen? Deze vragen stelden we aan Bill Barnes, Auditor Manager bij LRQA. Bill heeft meer dan 25 jaar ervaring in het managen van industriële activiteiten, personeelsbestanden en projecten en het oplossen van problemen om kwaliteit te garanderen, afval te verminderen, werknemers te beschermen en voortdurend een grote verscheidenheid aan industriële processen te verbeteren. 

Bill beantwoordt de tot nu toe onbeantwoorde vragen over gezondheid en veiligheid en ontrafelt voor ons de ISO 45001-norm.

Uitbreiden en verbreden: Uitdagingen ISO 45001 in uw OHS-strategie

IndustrieVandaag: Is het voor een klein bedrijf dat zich snel uitbreidt beter om één expert te hebben die een OHSMS kan implementeren en beheren en toezicht kan houden op elk aspect, of een team met vaste verantwoordelijkheidsgebieden? Of beide?

Bill Barnes: Bedrijven die snel uitbreiden hebben te maken met twee primaire groeidimensies: schaal en reikwijdte. Schaalvergroting’ verwijst naar de groei in omvang, zoals meer productielocaties of een groter personeelsbestand. Naarmate de omvang van het bedrijf toeneemt, neemt ook de uitdaging toe om effectief te communiceren en consistente betrokken te zijn met werknemers. Een bedrijf dat groter wordt, kan te maken krijgen met een veranderende culturele werkethiek, vooral als het nieuwe geografische markten betreedt. Voor dergelijke uitbreidingen moeten de huidige arboprotocollen zichtbaarder en beter doordringbaar worden. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs het verwerven van nieuwe expertise, maar zeker het uitbreiden van middelen voor de bredere operationele schaal. 

Scope uitbreiding

Aan de andere kant heeft ‘scope uitbreiding’ betrekking op het diversifiëren van producten of het invoeren van nieuwe technologieën. Met scope uitbreiding komt de uitdaging om nieuwe gevaren en risico’s aan te pakken. Dit kan het gevolg zijn van nieuwe materialen, apparatuur of operationele processen. Door bijvoorbeeld geautomatiseerde apparatuur of robotica te integreren, kan de nadruk verschuiven van administratieve controles naar meer geavanceerde technische controles. Daarnaast kan de introductie van elementen, zoals nieuwe materialen nieuwe gevaren met zich meebrengen. In deze situaties heeft de arbostrategie niet alleen extra middelen nodig, maar ook nieuwe expertise om deze unieke risico’s te beheren en te beperken.

Bij het opzetten van een arbo/welzijnsstrategie voor een groeiend bedrijf is het cruciaal te bepalen of de uitbreiding om omvang of reikwijdte gaat. Na deze beoordeling kan men kiezen voor uitbreiding van bestaande middelen of het inzetten van nieuwe expertise voor effectief arbo/welzijnsmanagement.

Veiligheid ISO 45001: Inzicht in de werkelijke impact

IndustrieVandaag: Is er onderzoek gedaan waaruit blijkt dat werkplekken die ISO 45001 implementeren veiliger zijn dan werkplekken die dat niet doen?

Bill Barnes: Recent onderzoek van de universiteiten van Harvard en Duke biedt waardevolle inzichten in de effectiviteit van managementsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk bij het beheren van risico’s op de werkplek. Hoewel het onderzoek specifiek OHSAS 18001 analyseerde, een voorloper van ISO 45001:2018, zijn de bevindingen en conclusies relevant voor de bijgewerkte ISO 45001-norm. Dit onderzoek dient als geloofwaardig bewijs en suggereert dat werkplekken die managementsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk implementeren en de ISO 45001 certificering van een onafhankelijke certificeringsinstantie behalen, doorgaans veiliger zijn dan werkplekken die dat niet doen.

Auditing van megabedrijven: Gap-analyses voor grote organisaties

IndustrieVandaag: Is er een aanbevolen manier om een Gap-analyse-audit uit te voeren als een bedrijf meer dan 300 vestigingen heeft?

Bill Barnes: Voor bedrijven met een groot aantal vestigingen, zoals meer dan 300, kan het uitvoeren van een gap-analyse audit een uitdaging zijn. Het volgen van erkende werkwijzen kan het proces echter stroomlijnen: 

  • Gebruik steekproeftechnieken: Het is gebruikelijk bij het auditen van managementsystemen om steekproefmethoden te gebruiken. Deze aanpak is in lijn met de richtlijnen van IAF MD1, in het bijzonder clausule 6.1.2.4.
  • Houd rekening met verschillende factoren: Houd bij het bepalen van de te bemonsteren locaties rekening met variabelen zoals de aard van de activiteiten, de grootte en het type van het personeelsbestand, de organisatiestructuur, culturele verschillen, taalbarrières en wettelijke vereisten. Deze factoren zorgen ervoor dat de locaties representatief zijn voor de organisatie als geheel.
  • Beoordeling van centrale functies: Naast het auditen van de geselecteerde locaties is het van vitaal belang om alle centrale functies te beoordelen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, implementatie en supervisie van het managementsysteem. Dit helpt bij het evalueren van de algehele samenhang en effectiviteit van het systeem.
  • Representatieve risicoprofielen: Zorg ervoor dat de bemonsterde locaties representatief zijn voor de verschillende risicoprofielen binnen de organisatie. Dit garandeert dat de gap-analyse een holistisch beeld geeft van de activiteiten van het bedrijf en van potentiële verbeterpunten.

Gestructureerde steekproefbenadering

Om een gap-analyse audit effectief uit te voeren, moet je een gestructureerde steekproefbenadering hanteren. Zeker voor bedrijven met veel vestigingen. Het is cruciaal dat de geselecteerde steekproeven de complexiteit en risico’s van de organisatie goed weergeven.

Wat betreft normen, de ISO 45001, gepubliceerd in maart 2018, is een norm van de ISO voor arbo-managementsystemen. Deze norm vervangt de OHSAS 18001, die voor het eerst verscheen in 1999. Beide normen hebben het gezamenlijke doel om arbeidsletsels en beroepsziekten te verminderen. Daarnaast leggen ze focus op het bevorderen en beschermen van zowel fysieke als mentale gezondheid.

Over LRQA

LRQA is een toonaangevende wereldwijde assurance-partner. LRQA biedt een reeks diensten aan, van onafhankelijke audits en certificering tot technische adviesdiensten. Ze leveren ook realtime assurance-technologie en datagestuurde oplossingen voor transformatie van de toeleveringsketen. Deze end-to-end oplossingen zijn ontworpen om klanten te helpen navigeren in een snel veranderend risicolandschap. Hierdoor kunnen ze proactief hun toekomst vormgeven, in plaats van reactief te zijn op veranderingen.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Linkedin5

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.