Herziening van NIS-2-richtlijn en REACH voor de Europese Verwerkende Industrie

Cyber Trend Micro NIS2 richtlijn China Network en Information Security richtlijn NIS-2-richtlijn

De NIS-2-richtlijn, die in januari 2023 is vastgesteld, moet uiterlijk op 17 oktober 2024 in de EU-lidstaten zijn geïmplementeerd. Duitsland en tien andere Europese landen zullen echter een wijziging voorstellen voor de NIS2-richtlijn, specifiek gericht op Bijlage II, sectie 3, die gaat over de “Vervaardiging, productie en distributie van chemische stoffen”. Deze stap is genomen omdat uit Duits onderzoek is gebleken dat de huidige definitie te ruim is opgezet. Hierdoor zou een onevenredig groot aantal bedrijven onder de verplichtingen van NIS-2-richtlijn vallen. Dat klopt dus niet en daar was de richtlijn ook aanvankelijk niet voor bedoelt.

Dit document (PDF) is onlangs gepresenteerd door de Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) en reuschlaw. Het richt zich op de beoordeling en verfijning van bijlage II nr. 3 van de NIS-2-richtlijn, met bijzondere aandacht voor de productie van chemische stoffen, mengsels en producten, en hun relatie met de REACH-verordening.

Onduidelijkheid exacte reikwijdte NIS-2-richtlijn

Volgens de NIS-2-richtlijn vallen ondernemingen die chemische stoffen produceren en verhandelen onder de regelgeving. Dit omvat ook bedrijven die producten maken van deze stoffen of mengsels. De reikwijdte van de richtlijn is echter onduidelijk door de overlap met andere sectoren in bijlage II. Dit zorgt voor onzekerheid en gaten in de regelgeving.

De REACH-verordnung maakt onderscheid tussen stoffen/mengsels en producten op basis van samenstelling en functie. Producten zijn objecten die voornamelijk vanwege hun uiterlijke kenmerken functioneren, terwijl stoffen of mengsels worden gedefinieerd door hun chemische samenstelling. Dit onderscheid is belangrijk voor de toepassing van de NIS-2-richtlijn, omdat het aangeeft welke bedrijven binnen het toepassingsgebied vallen.

Volgens de statistieken van het Statistische Bundesamt zouden in Duitsland ongeveer 22.646 van de 46.000 bedrijven in de verwerkende industrie onder de NIS-2-richtlijn vallen. Deze bedrijven zijn actief in diverse sectoren, zoals voedselproductie en machinebouw. Dit toont de impact van de richtlijn op de industriële sector.

Definitieproblemen

De tekst van de NIS-2-richtlijn wordt als problematisch beschouwd vanwege de definitieproblemen en de ruime interpretatiemogelijkheden. Het document bevat een voorstel voor herformulering om de richtlijn duidelijker en preciezer te maken. Dit gebeurd vooral in relatie tot de REACH-verordening.

Verder wordt erop gewezen dat de richtlijn geen beperkingen stelt aan de soorten economische activiteiten die eronder vallen. Juist dit leidt tot een brede en ongewenste toepassing. De afbakening van de relevante zakelijke activiteiten in relatie tot de REACH-verordening creëert rechtszekerheid. Daarnaast is er een tegenstrijdigheid met de sectiecategorie in de NIS-2-richtlijn, waardoor de toepassingsgebied wordt vergroot. Ook worden de kritieke punten van chemische stoffen en mengsels in de richtlijn benadrukt. Hierbij worden importeurs en downstream vaak uitgesloten van de vereisten, wat leidt tot lacunes in de regelgeving.

Reuschlaw introduceert de NIS2 Quick-Check. De VDMA-werkgroep NIS2 biedt ook ondersteuning. Beide dienen als hulpmiddelen voor bedrijven. Ze helpen bij het implementeren van de richtlijn en het voldoen aan cybersecurityeisen. Deze initiatieven bieden praktische ondersteuning en zijn gericht op het vergemakkelijken van de naleving voor vooral middelgrote industriële ondernemingen.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.


Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie