Investeringen in de energiesector – vooral veel kansen!

Verduurzaming van de Industrie te verduurzamen Energie-innovatieprojecten Energie in Industrie event Energiesector

De Energiesector is enorm in beweging. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. De afgelopen tijd hebben we gezien dat de nood hoger oploopt en dit heeft meer en meer tot gevolg dat de overheid zich er in versterkte mate mee gaat bemoeien; omdat het anders duidelijk niet goed gaat komen.

De belangrijkste trends en ontwikkelingen en een toelichting op de consequenties en investeringen die daaruit voorvloeien hebben we voor u op een rijtje gezet:

Verdere groei van hernieuwbare energie – Nederland is een voorloper op het gebied van wind- en zonne-energie. Dankzij onder andere overheidsbeleid en gerichte investeringen speelt hernieuwbare energie een steeds prominentere rol in het energiesysteem, met als gevolg dat onbalans in het systeem toeneemt en de kosten daarvan moeten worden verdeeld.

Versnelling op het vlak van energieopslag – de behoefte aan oplossingen voor energieopslag neemt sterk toe om de hiervoor genoemde onbalans in het systeem op te kunnen vangen. De ontwikkelingen op het vlak van batterijtechnologieën en omvangrijke opslagprojecten gaan snel en het aantal spelers die daar een rol in wil spelen neemt snel toe.

Electrificatie van transportmiddelen – onder druk van de publieke opinie vinden er nu, na de enorme toename in het gebruik van elektrische personenvoertuigen, ook versneld ontwikkelingen plaats op het vlak van elektrificatie van vrijwel alle overige transportmiddelen zoals zelfs zware trucks. Zelfs de scheepvaart zoekt naar mogelijkheden om te elektrificeren. Een en ander wordt ondersteund door stimuleringsmaatregelen en regelgeving van de overheid om de uitstoot van transport te verminderen.

Energie-efficiëntie als strategische doelstelling – Inspanningen om de energie-efficiëntie in gebouwen, industrieën en transport te verhogen krijgen een steeds prominentere plek op het lijstje van de beslissers binnen bedrijven en overheden. Onder druk van de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) en de verplichte ESG-rapportage wordt elk initiatief op het vlak van slimme technologieën, duurzamere ontwerpen en digitalisering met open handen ontvangen.

Investeringen in Groene Waterstof – Waterstof ontpopt zich snel als een veelbelovende drager van schone energie voor sectoren die niet uit de voeten kunnen met ‘alleen maar’ elektriciteit voor hun kritische bedrijfsprocessen. Op diverse plaatsen in Europa vinden grootschalige investeringen plaats en ook Nederland doet daarbij een flinke duit in het zakje. De keuze is hierbij niet tussen Elektrisch of Waterstof, de mix van beide is het antwoord op het landschap van de toekomst.

Decentralisatie en energie-corporaties – De opkomst van prosumenten en energiecorporaties is niet te stoppen en gaat een steeds grotere en soms ‘verstorende’ rol spelen in het zich ontwikkelende energielandschap van de toekomst. Zaken als gedecentraliseerde energieopwekking, de vraag naar oplossingen om het delen van energie mogelijk te maken en de ontwikkeling (lokale) duurzame projecten in gemeenschappen als bedrijfsterreinen, wijken, dorpen en zelfs straten, worden steeds gebruikelijker.

Digitalisering en slimme netwerken – Digitale technologieën en slimme software zijn de absolute enablers van de energie-transformatie van de komende jaren. De tot op de dag van vandaag nog steeds erg traditionele netwerken zullen een transitie doormaken richting de slimme netwerken van de toekomst die ze zullen moeten worden om al de genoemde trends te kunnen faciliteren.

Overheid en beleid – De ambitieuze doelstellingen die voor ons liggen en de technische uitdagingen die daaruit voortvloeien, zorgen ervoor dat de overheid – hoewel veel te laat – zich nu steeds sterker gaat bemoeien met de energiesector. Dit betekent veel meer regelgeving op allerlei niveaus en bemoeienis van onder andere de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en gevolgen voor consumenten, prosumenten en (energie)bedrijven. Als de overheid op stoom komt, zal ook dit weer voor verdere innovatie en investeringen zorgen waarop bedrijven kunnen inspelen.

Duurzaamheid en circulariteit – De focus van bedrijven op het mee helpen sturen richting een circulaire economie was ooit sexy en nieuw, toen werd het een middel om je te onderscheiden, en nu is het een noodzaak voor iedereen en prominent aanwezig binnen elke bestuurskamer. De energiesector speelt daarin een cruciale rol waarbij het managen van energie en alles wat daar omheen gebeurd veel en veel belangrijker is geworden dan het ooit is geweest.

‘Energie voor iedereen’ niet altijd vanzelfsprekend – Wie had ooit kunnen denken dat een aansluiting op het energienet zou worden geweigerd. Wel, dat gebeurt nu op grote schaal. ‘Energie voor iedereen’ is daarmee plotseling niet meer vanzelfsprekend. Beschikbaarheid van elektriciteit is echter een van de meest kritische factoren voor absoluut elke woning, elk bedrijf en elk gebouw. Het vergroten van de ‘energiezekerheid’ en de intrinsieke flexibiliteit die het systeem van de toekomst zal moeten bieden tegen verstoringen, wordt een van de allergrootste prioriteiten voor de sector.

Samengevat

Bovengenoemde trends geven een goed beeld van de dynamiek van de energiesector en van de gebieden waar investeringen plaats gaan vinden. Het energiesysteem van de toekomst zal anders zijn dan dat van het verleden. Er zal een duurzamer, flexibeler en meer decentraal, maar bovenal gelaagd gestuurd systeem ontstaan met aanzienlijk meer automatisering en digitalisering. De energiesector, met al de actoren die daarin een rol spelen, ontwikkelt zich tot een van de meest complexe sectoren in de industrie en heeft daarbij bovenop een van de meest kritische functies te vervullen. Daarom zullen clusters van samenwerkende bedrijven en organisaties veel intensiever moeten samenwerken en elkaar moeten zien te vinden zodat ze samen de toekomst kunnen bouwen.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

John Coppens

John Coppens (4BusinessGrowth)

John Coppens is freelance interim manager en heeft meer dan 25 jaar ervaring in de Energie en Elektrotechnische sector. Hij heeft onder andere gewerkt bij General Electric Power Controls (nu ABB) en Schneider Electric en vervulde zijn meest recente interim opdracht bij Greenchoice, een van de leidende en meest innovatieve energieleveranciers in Nederland. Zie het LinkedIn profiel van John Coppens voor meer achtergrond over zijn expertise.
Lees meer van: John Coppens (4BusinessGrowth)

Dossier - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.