PLC – Programmable Logic Controller

PLC - Programmable Logic Controller

Wat is een PLC?

Een PLC (Programmable Logic Controller) is een industriële computer die wordt gebruikt voor het automatiseren van productieprocessen. Het is een robuuste en betrouwbare machine die de besturing van machines en apparatuur kan regelen in fabrieken, magazijnen en andere productiefaciliteiten.

PLC’s worden gebruikt om de werking van machines te controleren, processen te bewaken en verschillende apparaten met elkaar te laten communiceren. Het apparaat kan geprogrammeerd worden om input te ontvangen van verschillende sensoren en actuatoren, zoals schakelaars en motoren, en vervolgens de apparatuur aan te sturen op basis van de programmeerlogica.

Het concept van een PLC ontstond in de jaren ’60 toen de eerste computers werden ontwikkeld voor industriële toepassingen. Deze vroege modellen waren echter groot en onhandig, en waren niet gemakkelijk te programmeren of te onderhouden. In de jaren ’70 werden de eerste moderne PLC’s ontwikkeld en deze werden al snel populair in de industrie.

Moderne PLC’s zijn compacter en krachtiger dan hun voorgangers en bieden tal van programmeeropties. Ze kunnen geprogrammeerd worden met behulp van verschillende programmeertalen, waaronder ladderdiagrammen, function block diagrammen en tekstuele talen. De programmeurs kunnen ook gebruik maken van verschillende softwaretools en -interfaces om het programmeren en onderhouden van de PLC’s te vergemakkelijken.

Een Programmable Logic Controller biedt tal van voordelen ten opzichte van een traditionele besturingssysteem. Ze zijn bijvoorbeeld zeer betrouwbaar en kunnen jarenlang meegaan zonder te hoeven worden vervangen. Ze zijn ook programmeerbaar en kunnen snel worden aangepast aan veranderende productievereisten. Daarbij spelen PLC’s een belangrijke rol in de moderne productieomgeving en zijn te vinden in tal van toepassingen, van eenvoudige machines tot complexe productielijnen. Ze bieden een flexibele en betrouwbare oplossing voor het automatiseren van productieprocessen en zijn een onmisbare tool voor het verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van de productiekosten.

PLC toepassingen

In diverse industrieën regelen en beheren PLC’s geautomatiseerde processen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van toepassingen van Programmable Logic Controllers:

 • Productie: PLC’s domineren de productie-industrie. Denk aan de voedsel- en drankensector, de auto-industrie, de machinebouw en de chemie. Ze regelen en bewaken machines. Hierdoor optimaliseren ze het productieproces en verhogen ze de productkwaliteit.
 • Gebouwautomatisering: Ook in gebouwautomatisering zijn PLC’s cruciaal. Ze vinden hun weg in kantoren, ziekenhuizen en winkelcentra. Ze sturen zaken aan zoals verlichting en HVAC. Bovendien beheren ze beveiligingssystemen en toegangscontrole.
 • Energievoorziening: In de energiewereld, zoals bij elektriciteitsproductie, spelen PLC’s een rol. Ze besturen turbines en generatoren. Hierdoor verbetert de efficiëntie en wordt een betrouwbare energievoorziening gewaarborgd.
 • Transport: In de transportsector, van treinen tot vliegtuigen, zijn PLC’s actief. Ze regelen en monitoren voertuigbewegingen. Dit verhoogt de veiligheid en efficiëntie van transport.

PLC’s worden in diverse branches gebruikt om geautomatiseerde processen te regelen en te bewaken. Of het nu gaat om productie, gebouwautomatisering, energievoorziening of transport, PLC’s spelen een belangrijke rol in het optimaliseren van processen en het verbeteren van de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid van deze systemen.

Verschillende PLC’s

Er zijn verschillende soorten programmeerbare logische controllers beschikbaar, elk met specifieke functies en kenmerken. Het kiezen van de juiste PLC hangt af van de toepassing.

Modulaire PLC: Dit zijn de meest voorkomende PLC’s en bestaan uit een aantal modulaire componenten die samen een systeem vormen. Modulaire PLC’s hebben het voordeel dat je ze eenvoudig kunt aanpassen of upgraden.

Compacte PLC: Dit type PLC is ontworpen voor gebruik in kleinere toepassingen. Compacte PLC’s hebben meestal minder invoer- en uitvoermogelijkheden dan modulaire PLC’s, maar zijn vaak goedkoper en gemakkelijker te gebruiken.

High-end PLC: Deze PLC’s zijn ontworpen voor gebruik in grotere en complexere toepassingen en hebben meestal meer geavanceerde functies en mogelijkheden. Ze hebben vaak ook meer geheugen en kunnen meer taken uitvoeren dan modulaire of compacte PLC’s.

Safety PLC: Dit type PLC is ontworpen voor gebruik in toepassingen waar veiligheid van cruciaal belang is, zoals in de industrie of in de chemische sector. Safety PLC’s zijn ontworpen om te voldoen aan veiligheidsnormen en hebben vaak extra functies, zoals ingebouwde redundantie en fail-safe operatie.

Motion Control PLC: Dit type PLC is ontworpen voor gebruik in toepassingen waar precisiebewegingen nodig zijn, zoals in de robotica of in de automobielindustrie. Motion Control PLC’s hebben speciale functies om de beweging van machines en robots nauwkeurig te regelen.

Embedded PLC: Dit type PLC is geïntegreerd in een apparaat of machine en wordt gebruikt om specifieke functies uit te voeren. Embedded PLC’s zijn vaak kleiner en eenvoudiger dan andere typen PLC’s en hebben meestal minder functies.

Soft PLC: Dit type PLC wordt uitgevoerd als software op een computer of andere apparatuur en wordt vaak gebruikt in test- en simulatieapplicaties. Soft PLC’s zijn flexibeler dan andere typen PLC’s en kunnen gemakkelijker worden aangepast en geconfigureerd.

Programmable Logic Controller en normen

Er zijn verschillende normen die betrekking hebben op PLC’s en de cyberbeveiliging daarvan. Hieronder staan enkele belangrijke normen op dit gebied:

 • IEC 62443: Deze internationale normenreeks is gericht op de beveiliging van industriële automatiseringssystemen, waaronder PLC’s. Het bestaat uit verschillende delen die zich richten op verschillende aspecten van cybersecurity, zoals netwerkbeveiliging, systeembeveiliging en beveiligingsbeheer.
 • NIST SP 800-82: Deze norm van het National Institute of Standards and Technology (NIST) beschrijft beveiligingsrichtlijnen voor industriële controlesystemen (ICS), waaronder PLC’s. Het biedt richtlijnen voor het identificeren van risico’s, het selecteren en implementeren van beveiligingsmaatregelen en het beheren van de beveiliging van het systeem.
 • ISA/IEC 62443-3-3: Deze norm van de International Society of Automation (ISA) en de IEC richt zich op de beveiliging van industriële netwerken en systemen, waaronder PLC’s. Het beschrijft een raamwerk voor het ontwikkelen en implementeren van beveiligingsmaatregelen op basis van risicobeoordeling.
 • ISO 27001: Deze internationale norm voor informatiebeveiliging is van toepassing op alle soorten organisaties, inclusief diegenen die PLC’s gebruiken. Het beschrijft een raamwerk voor het beheren van informatiebeveiliging, inclusief risicobeoordeling, beveiligingsbeleid, beheer van beveiligingsincidenten en nalevingsbeoordelingen.

Het is belangrijk op te merken dat deze normen geen uitputtende lijst zijn en dat er andere normen en richtlijnen zijn die ook van toepassing kunnen zijn op de cybersecurity van PLC’s. Het is aan de organisaties die PLC’s gebruiken om de relevante normen te identificeren en te implementeren om ervoor te zorgen dat hun systemen veilig en beveiligd zijn.

Voordelen PLC

Een Programmable Logic Controller biedt verschillende voordelen in industriële automatisering. Hieronder staan enkele belangrijke voordelen van de PLC:

 1. Flexibiliteit: PLC’s zijn aanpasbaar en voldoen aan diverse behoeften. Ze zijn inzetbaar voor uiteenlopende processen zoals assemblagelijnen en verpakkingslijnen. Bovendien kun je ze aanpassen bij wisselende productievereisten.
 2. Betrouwbaarheid: PLC’s zijn betrouwbaar en hebben een lange levensduur, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in zware industriële omgevingen. Ze zijn ook minder gevoelig voor storingen en uitval dan andere besturingssystemen, zoals relais.
 3. Snellere en efficiëntere productie: Dankzij PLC’s verlopen productieprocessen vlotter en efficiënter. Ze zorgen voor nauwkeurige controle over machines. Hierdoor optimaliseren we de processen en verhogen we de productiviteit.
 4. Eenvoudige programmering: PLC’s maken gebruik van gestandaardiseerde programmeertalen en symbolen, waardoor de programmeertaal relatief eenvoudig te begrijpen en te leren is. Dit maakt de ontwikkeling en onderhoud van PLC-programma’s eenvoudiger en sneller.
 5. Diagnostische en rapportagemogelijkheden: PLC’s bieden de mogelijkheid om diagnose- en rapportagefuncties in te bouwen, waardoor storingen en problemen snel kunnen worden opgespoord en opgelost. Dit bespaart tijd en vermindert de downtime van machines en apparatuur.
 6. Kostenbesparend: Door gebruik te maken van PLC’s kunnen bedrijven besparen op de kosten van onderhoud en reparatie. PLC’s hebben minder fysieke componenten dan andere besturingssystemen, zoals relais, waardoor de onderhoudskosten worden verlaagd.

Nadelen

PLC’s zijn al tientallen jaren een belangrijk onderdeel van industriële automatisering. Het zijn computergebaseerde besturingssystemen die machines en apparatuur in fabrieken en productielijnen aansturen. Hoewel PLC’s veel voordelen bieden, zoals flexibiliteit, betrouwbaarheid, snellere productie en eenvoudige programmering, hebben ze ook enkele nadelen.

Eén van de nadelen van PLC’s is dat ze hogere kosten met zich meebrengen. Het opzetten van een PLC-systeem vereist een investering in hardware, software en programmeurs, waardoor de initiële kosten hoger zijn dan bij andere besturingssystemen, zoals relais. Dit kan een barrière vormen voor kleine bedrijven die geen budget hebben voor dure automatiseringstechnologie.

Een ander nadeel van PLC’s is dat ze beperkt geheugen hebben. Het geheugen van een PLC is ontworpen om programma’s en gegevens op te slaan die nodig zijn om de machines en apparatuur aan te sturen. Als gevolg daarvan is het geheugen beperkt, waardoor de complexiteit van de programma’s die kunnen worden uitgevoerd, wordt beperkt. Dit kan een probleem zijn voor bedrijven die complexere processen hebben die meer geheugen vereisen.

Een derde nadeel van PLC’s is dat ze moeilijker te diagnosticeren zijn dan andere besturingssystemen. Wanneer er storingen optreden in een PLC-systeem, kan het moeilijker zijn om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Dit komt omdat PLC’s gegevens in bits en bytes opslaan, wat betekent dat het decoderen van deze gegevens voor een niet-technisch persoon lastig kan zijn. Als gevolg hiervan kan het oplossen van problemen en het repareren van een PLC-systeem langer duren dan bij andere besturingssystemen.

Daarnaast kan een storing in een PLC-systeem leiden tot langere downtime. Omdat PLC’s machines en apparatuur in een fabriek of productielijn aansturen, kan een storing in een PLC-systeem leiden tot een stilstand van het hele proces. Het oplossen van het probleem en het herstellen van het systeem kan kostbare tijd en geld in beslag nemen.

PLC vs DCS

Een Distributed Control System (DCS) is een geautomatiseerd controle- en monitoringssysteem dat wordt gebruikt om industriële processen te besturen. Het wordt vaak gebruikt in procesindustrieën zoals de chemische, petrochemische, farmaceutische, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Een DCS bestaat uit een netwerk van geavanceerde computers, controllers en sensoren die op verschillende punten in het productieproces zijn geplaatst. Elk van deze componenten werkt samen om de controle en het toezicht op het productieproces te optimaliseren en te automatiseren.

In tegenstelling tot een PLC-systeem, dat vaak één machine bestuurt, regelt een DCS-systeem een hele productielijn. Elk onderdeel van het proces wordt specifiek geoptimaliseerd. Het systeem biedt een compleet overzicht van het hele proces, vanaf de inname van de grondstoffen tot de verpakking en verzending van het eindproduct.

Een DCS-systeem lam procesvariabelen zoals temperatuur, druk, niveau en flow bewaken. Daarnaast regelt het ook het niveau en de stroomsnelheid. Bovendien biedt het de kans om gegevens van procesinstrumentatie te verzamelen. Vervolgens analyseert het systeem deze gegevens. Hierdoor worden problemen in het proces snel opgemerkt en aangepakt . Verder kan het DCS-systeem integreren met andere technologieën zoals Manufacturing Execution Systems (MES) en ERP systemen.

Aan de ene kant hebben we Programmable Logic Controllers. Aan de andere kant staan DCS-systemen. Beide zijn geautomatiseerde besturingssystemen voor industriële processen. Hoewel beide systemen enigszins vergelijkbaar zijn, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen PLC’s en DCS.

Toepassingsgebied

Een van de belangrijkste verschillen tussen PLC’s en DCS is het toepassingsgebied. PLC’s worden voornamelijk gebruikt om één machine of proces te controleren, terwijl DCS’s worden gebruikt om een compleet productiesysteem te besturen. DCS’s zijn ontworpen om complexe processen te regelen, terwijl PLC’s ideaal zijn voor eenvoudige tot middelgrote processen.

Schaalbaarheid

PLC’s zijn relatief eenvoudig te schalen. Meerdere PLC’s kunnen machines besturen. Bovendien kan men ze gemakkelijk toevoegen of verwijderen. Vooral als productiebehoeften wijzigen. DCS’s zijn over het algemeen ontworpen om grotere systemen te regelen en zijn minder flexibel als het gaat om schaalbaarheid.

Programmeertaal

PLC’s maken vaak gebruik van ladderdiagrammen of function block-diagrammen voor programmering, terwijl DCS’s vaak gebruikmaken van gestructureerde tekstuele talen zoals IEC 61131-3, FBD of SFC.

Toezicht en controle

DCS’s bieden meer geavanceerde toezicht- en controlefuncties dan PLC’s. DCS’s hebben de mogelijkheid om meer procesvariabelen te monitoren en te regelen, waardoor ze geschikt zijn voor complexe en geavanceerde productieprocessen.

Communicatie

DCS’s zijn ontworpen om te werken met een groot aantal apparaten en hebben de mogelijkheid om gegevens te verzenden en te ontvangen van verschillende locaties. PLC’s zijn echter beperkter in hun communicatiemogelijkheden en kunnen vaak alleen communiceren met een beperkt aantal apparaten.

DCS’s en PLC’s hebben elk hun eigen specifieke toepassingen en voordelen. De PLC’s zijn ideaal voor eenvoudige tot middelgrote processen en bieden een hoge mate van flexibiliteit en schaalbaarheid. DCS’s daarentegen zijn beter geschikt voor complexe en geavanceerde processen waarvoor meer geavanceerde toezicht- en controlefuncties nodig zijn.

Trends PLC

De toekomst van PLC’s (Programmable Logic Controllers) ziet er veelbelovend uit, omdat deze technologieën een belangrijke rol spelen in de automatisering van productieprocessen. Hieronder bespreken we enkele trends die de toekomst van PLC’s zullen beïnvloeden.

Een van de belangrijkste trends die de toekomst van PLC’s zal bepalen, is de opkomst van de Industry 4.0. Dit houdt in dat men steeds meer gebruik maakt van data en informatie-uitwisseling. Hiermee kan men productieprocessen beter optimaliseren. Dit betekent dat men PLC’s steeds vaker verbindt met andere apparaten en systemen. Denk hierbij aan sensoren, actuators en andere controllers. Hierdoor kunnen PLC’s realtime gegevens verzamelen en analyseren om het productieproces te optimaliseren en de productiviteit te verbeteren.

Een andere trend die de toekomst van PLC’s zal bepalen, is de opkomst van de edge computing-technologie. Dit houdt in dat er steeds meer gegevensverwerking en analyse zal plaatsvinden op de apparaten zelf, in plaats van in de cloud of op een centrale server. Dit zal ervoor zorgen dat PLC’s nog sneller kunnen reageren op veranderingen in het productieproces en de efficiëntie en betrouwbaarheid van de PLC’s zullen verbeteren.

Een derde trend die de toekomst van PLC’s zal beïnvloeden, is de opkomst van AI (Artificial Intelligence) en machine learning. Hierdoor zullen PLC’s in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen en zich aan te passen aan veranderingen in het productieproces. Dit zal zorgen voor nog meer efficiëntie en betrouwbaarheid van de PLC’s.

Toekomst

De toekomst van PLC’s staat voor veranderingen. Vooral door de opkomst van cyberbeveiligingstechnologie. Met de toenemende verbinding van PLC’s met andere apparaten en systemen, wordt de cyberbeveiliging van deze systemen steeds belangrijker. Daarom zullen er steeds meer veiligheidsprotocollen en technologieën worden ontwikkeld om de veiligheid van PLC’s en de gegevens die ze verzamelen en verwerken te waarborgen.

De toekomst van Programmable Logic Controllers ziet er veelbelovend uit, omdat deze technologieën een belangrijke rol spelen in de automatisering van productieprocessen. De opkomst van Industry 4.0, edge computing, AI en machine learning en cyberbeveiligingstechnologieën zullen ervoor zorgen dat PLC’s nog efficiënter en betrouwbaarder worden en een steeds grotere rol spelen in de fabrieken en productielijnen van de toekomst.

Verenigingen

Er zijn verschillende verenigingen die zich richten op de ontwikkeling en toepassing van PLC’s (Programmable Logic Controllers) in de industrie.

 1. PLCopen is een wereldwijde vereniging van bedrijven en individuen die zich bezighouden met de ontwikkeling en toepassing van open automatiseringsoplossingen op basis van PLC- en besturingstechnologie. Deze vereniging is gericht op het bevorderen van openheid, interoperabiliteit en veiligheid in de industriële automatisering. PLCopen biedt verschillende standaarden en richtlijnen voor PLC-programmering en besturingstechnologie.
 2. ISA (International Society of Automation) is een wereldwijde non-profitorganisatie die zich richt op het bevorderen van automatiseringstechnologie en -praktijken in verschillende industrieën, waaronder de procesindustrie en de productie-industrie. ISA heeft verschillende commissies en secties die zich bezighouden met PLC’s en automatiseringstechnologieën.
 3. IEC (International Electrotechnical Commission) is een internationale standaardisatieorganisatie die zich richt op de ontwikkeling en publicatie van internationale normen voor elektrotechnologieën en -toepassingen. IEC heeft verschillende normen en richtlijnen voor PLC’s en industriële automatisering, waaronder de IEC 61131-standaard voor PLC-programmering.
 4. NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) is het Nederlandse normalisatie-instituut en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en publicatie van nationale normen en richtlijnen op verschillende gebieden, waaronder de industriële automatisering. NEN heeft verschillende normen voor PLC’s en industriële automatisering, waaronder de NEN-EN-IEC 61131-standaard voor PLC-programmering.

Naast deze verenigingen zijn er ook verschillende andere organisaties en initiatieven die zich richten op de ontwikkeling en toepassing van PLC’s en industriële automatiseringstechnologieën, zoals de OPC Foundation en de Industrial Internet Consortium (IIC).

Vakbeurzen en congressen

Er zijn verschillende vakbeurzen en congressen met PLC die jaarlijks worden gehouden in Nederland, België en Duitsland. Hieronder staan enkele voorbeelden waarvan een Programmable Logic Controller onderdeel van is:

Nederland: WoTS (World of Technology and Science) in Utrecht, Maintenance NEXT in Rotterdam en Industrial Processing in Utrecht.

België:
Indumation in Kortrijk, Advanced Engineering in Antwerpen, Maintenance in Antwerpen, M+R in Antwerpen en Automation in Brussels.

Duitsland:
Hannover Messe, SPS in Neurenberg, Sensor + Test in Neurenberg, Automatica in München en Embedded World in Neurenberg.

FAQ PLC

Wat is een PLC?

Een PLC (Programmable Logic Controller) is een industriële computer die wordt gebruikt voor het automatiseren van productieprocessen. Het is een robuuste en betrouwbare machine die de besturing van machines en apparatuur kan regelen in fabrieken, magazijnen en andere productiefaciliteiten.

Welke verschillende PLC’s zijn er?

Er zijn verschillende soorten PLC’s:
– De modulaire PLC: eenvoudig aan te passen of te upgraden.
– De compacte PLC: ideaal voor kleinere toepassingen.
– De high-end PLC: biedt geavanceerde functies en mogelijkheden.
– De safety PLC: cruciaal waar veiligheid belangrijk is.
– De motion control PLC: perfect voor precisiebewegingen.
– De embedded PLC: geïntegreerd in machines of apparaten.
– De soft PLC: functioneert als software op apparatuur of computers.

Wat is de PLC norm IEC 62443

Deze internationale normenreeks is gericht op de beveiliging van industriële automatiseringssystemen, waaronder PLC’s. Het bestaat uit verschillende delen die zich richten op verschillende aspecten van cybersecurity, zoals netwerkbeveiliging, systeembeveiliging en beveiligingsbeheer.

Wat is de PLC norm ISA/IEC 62443-3-3

Deze norm van de International Society of Automation (ISA) en de IEC richt zich op de beveiliging van industriële netwerken en systemen, waaronder PLC’s. Het beschrijft een raamwerk voor het ontwikkelen en implementeren van beveiligingsmaatregelen op basis van risicobeoordeling.

Wat is de PLC norm ISO 27001

Deze internationale norm voor informatiebeveiliging is van toepassing op alle soorten organisaties, inclusief diegenen die PLC’s gebruiken. Het beschrijft een raamwerk voor het beheren van informatiebeveiliging, inclusief risicobeoordeling, beveiligingsbeleid, beheer van beveiligingsincidenten en nalevingsbeoordelingen.

Wat is het verschil tussen een PLC en een DCS systeem?

In tegenstelling tot een PLC-systeem, dat meestal slechts één machine of proces bestuurt, kan een DCS-systeem worden gebruikt om een volledige productielijn te besturen, waarbij elk onderdeel van het proces op een specifieke manier wordt geoptimaliseerd.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.