Beurs K 2022 – 70 jaar vakbeurs voor de kunststof- en rubberbranche

Vakbeurs Kunststoffenbeurs 2022 Machineering beurs K

Rond de 3.000 bedrijven uit 61 landen presenteren innovaties voor efficiënt en verantwoordelijk omgaan met kunststof op beurs K in het najaar.

In het jaar 1952 besloten bedrijven en organisaties die zich bezighielden met de grondstof kunststof, gezamenlijk met de toenmalige Noordwest- Duitse tentoonstellingsorganisatie NOWEA, de huidige Messe Düsseldorf GmbH, een evenement in het leven te roepen die het prestatievermogen en de veelzijdigheid van polymere grondstoffen liet zien. Het was het tijdperk, waarin men net was begonnen met de productie van grote volume kunststof. Dit evenement was de geboorte van beurs K in Düsseldorf, waar tijdens de première 270 uitsluitend Duitse bedrijven aan deelnamen, die niet alleen vakbezoekers, maar ook consumenten lieten zien welke producten het dagelijks leven mooier en eenvoudiger konden maken.

70 jaar later lachen we om deze tijden, terwijl K al vanaf 1963 een pure vakbeurs werd, waarvan de zegetocht als ‘s werelds belangrijkste trefpunt voor de kunststof- en rubberindustrie tot de dag van vandaag niet tot stilstand is gekomen.

Beurs K – ’s werelds belangrijkste vakbeurs voor de branche

K in Düsseldorf zal ook in 2022, zoals dat iedere drie jaar het geval is, het belangrijkste informatie- en businessplatform voor de mondiale kunststof- en rubberindustrie zijn. Exposanten en bezoekers uit de hele wereld komen van 19 tot en met 26 oktober van dit jaar samen, om het prestatievermogen van de branche te demonstreren, over actuele trends te discussiëren, innovaties te presenteren en de bakens voor de toekomst te zetten. Nergens is de internationaliteit zo hoog als in Düsseldorf. Drie jaar geleden, op de vorige editie van K in Düsseldorf, waren er in totaal 63 herkomstlanden van exposanten vertegenwoordigd. Van de in totaal 3.300 exposanten, kwamen er 2.344 uit Europa, 828 uit Azië, 143 van het Amerikaanse continent, 11 uit Afrika en 4 uit Australië/Oceanië. Aan de bezoekerszijde konden zelfs 169 landen worden verwelkomd. 73 procent van het vak publiek kwam van buiten Duitsland naar Düsseldorf. 57 procent van alle bezoekers kwam uit Europa, 25 procent uit Azië, 13 procent uit Amerika, 4 procent uit Afrika en 1 procent uit Australië/Oceanië.

beurs K komt precies op het juiste tijdstip om de kunststof- en rubberbranche na de veranderingen door de pandemie weer richting te geven. Hier zal de ‘who is who’ van de mondiale kunststof- en rubberindustrie weer vertegenwoordigd zijn en het beursterrein in Düsseldorf met circa 175.000 m² netto tentoonstellingsoppervlakte volledig bezetten.

De verschillende aanbodsegmenten verdelen zich als volgt over de 18 beurshallen:

  • Machines en uitrusting: hallen 1, 3-4. 8b en 9-17
  • Grondstoffen, hulpstoffen: hallen 5, 6, 7, 7a, 8a, 8b
  • Halffabricaten, technische onderdelen en producten van versterkt kunststof: hallen 5, 6, 7, 7a, 8a, 8b

De aanbieders uit Europa, en dan met name uit Duitsland, Italië, Oostenrijk, Turkije, Nederland, Zwitserland en Frankrijk, maar ook uit de USA Zijn weer sterk vertegenwoordigd. Tegelijkertijd weerspiegelt K de veranderingen In de wereldmarkt: het aantal bedrijven uit Azië en de tentoonstellingsoppervlakte die zij beleggen, ligt sinds jaren op een constant hoog niveau. Vooral China, Taiwan, India, Zuid-Korea en Japan presenteren zich sterk. De veelheid en internationaliteit van ondernemingen waarborgen, dat het wereldwijde aanbod van producten, oplossingen, trends en innovaties volledig wordt weergegeven, ook binnen de speciale segmenten. Daardoor biedt beurs K de beste voorwaarden om niet alleen intensief over de mondiale uitdagingen van de branche te discussiëren, maar ook de problemen gezamenlijk succesvol op te pakken.

Uitstekende cijfers voor beurs K In Düsseldorf

K is een vaste afspraak In de agenda van de branche. Dit weerspiegelt zich niet alleen in het aantal exposanten en de kwaliteit van het aanbod, maar wordt ook op indrukwekkende wijze zichtbaar in de uitstekend beoordeling door de vakbezoekers: 97 procent prees het brede palet van technische ontwikkelingen en toekomstgerichte oplossingen. Vooral het groot aantal innovaties en de aanwezigheid van alle marktleiders werd door de bezoekers met hoge cijfers gewaardeerd. En dit betreft niet alleen de producenten van kunststof- en rubberproducten. Ook industriële afnemers bezoeken K regelmatig, daar ze hier niet alleen inspiratie voor hun branche en hun producten vinden, maar ook innovaties waarmee ze in de toekomst uitstekend zijn uitgerust om internationale te kunnen concurreren.

Professionals uit uiteenlopende afnemersbranches, of het nu gaat om de automobielindustrie, verpakkingen, elektrotechniek, elektronica en communicatie, de bouw, de medische industrie of de lucht- en ruimtevaart, komen naar Düsseldorf, om zich op K, de mondiale marktplaats voor innovaties, door experts uit de kunststof- en rubberindustrie over actuele een visionaire toepassingsmogelijkheden te laten informeren.

Op beurs K wordt de gehele waardeketen in een unieke omvang gepresenteerd. Daarbij speelt ook rubber een grote rol. Weliswaar is deze sector vergeleken bij de kunststofindustrie een klein segment, maar de sector is zeer innovatief en voor belangrijke afnemers van grote betekenis. Het centrale contactpunt voor rubber en elastomeren is de Rubberstreet in hal 6. Deze is al bijna 40 jaar een onderdeel van K In Düsseldorf, en is in het leven geroepen om de zichtbaarheid van de rubberindustrie te verhogen en haar innovatieve prestatiemogelijkheid te onderstrepen.

Echter, beurs K benadrukt haar positie niet alleen door de grote interesse van de industrie, maar ook door het thematiseren van actuele vraagstukken van onze tijd en dan in het bijzonder van de kunststof- en rubberindustrie.

De toonaangevende thema’s van beurs K

Tijdens de vorige editie van K drie jaar geleden, onderstreepten de exposanten al unaniem de noodzaak van een goed functionerende en gesloten kringloop van de waardeketen. Nooit eerder was de branche zo eensgezind over een thema en werd er zo groot ingezet op oplossingen rondom milieuvriendelijkheid, besparen van resources en afvalbeperking. Deze ontwikkeling is sindsdien in sneltreinvaart doorgegaan. beurs K zal op indrukwekkende wijze laten zien, dat de branche haar verantwoordelijkheid neemt, en dat kunststoffen in de toekomst niet het probleem, maar veel meer een deel van de oplossing zullen zijn.

Dit is dan ook waarom er gekozen is voor de volgende drie grote thema’s van beurs K:

  • Circulaire economie
  • Klimaatbescherming
  • Digitalisering

Zonder kunststof is het niet mogelijk om zorgzaam met het mondiale klimaat om te gaan. Kunststoffen zijn nodig voor lichte bouwsystemen, elektromobiliteit en wind- en zonne-energie. Daarbij is de circulaire economie essentieel, terwijl digitalisering een onmisbare schakel is, waar het gaat om transparantie en het besparen van resources. Aan alle drie de kernthema’s zal ook in de specials van beurs K volop aandacht worden besteed.

Een groep experts, die samen in de Wetenschappelijke Raad van beurs K hebben plaatsgenomen, biedt de vakbeurs kwalitatieve ondersteuning bij het vormgeven van de kernthema’s. Deze wetenschappers hebben onder meer aan een lijst met aspecten die aan bod komen gewerkt. Het betreft onder meer recycling van composieten, standaardisering van afval, microdeeltjes in het milieu, biologisch afbreekbare kunststoffen en CO2 als polymeerbouwsteen.

Officiële speciale tentoonstelling ‘Plastics Shape The Future’

De officiële speciale tentoonstelling van K in Düsseldorf, ‘Plastics Shape The Future’ zal weer in hal 6 te vinden zijn. Hier wordt de belangrijkste boodschap van de branche, te weten ‘de branche bevindt zich in een fundamentele transformatie richting circulaire economie’, doeltreffend in beeld gebracht. Er zullen zowel themadagen als bewegend beeldmateriaal, podiumdiscussies en infotainment worden geboden.  Branche-experts laten zien, hoe kunststof de toekomst duurzaam kan vormgeven, welke ontwikkelingen nu al zichtbaar zijn en welke visioenen de kans hebben om in de toekomst toegepast te worden. Aan de discussierondes zullen zowel vertegenwoordigers uit de politiek als maatschappelijk relevante groepen en NGO’  deelnemen. De speciale tentoonstelling is een project van de Duitse kunststofindustrie en staat onder leiding van PlasticsEurope Deutschland e.V. en Messe Düsseldorf.

Circular Economy Forum

Het Circular Economy Forum, dat tijdens de vorige editie van K een succesvolle première kende, zal ook tijdens beurs K 2022 weer op het buitenterrein tussen de hallen 10 en 16 te vinden zijn. Hier zullen leden van de VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) laten zien wat een circulaire economie behelst.

Special ‘Science Campus’ op beurs K

De Science Campus van beurs K staat voor de dialoog tussen onderzoek en wetenschap. Hier kunnen exposanten en bezoekers terecht voor een compact overzicht op wetenschappelijke activiteiten en resultaten van de kunststof- en rubbersector. Ook kunnen hogescholen en ondernemingen hier ervaringen en ideeën uitwisselen.

Nieuwe krachten binnen de branche

De kunststofbranche heeft een enorm probleem met het vinden van nieuwe krachten. Dit is veelal het gevolg van een gebrek aan kennis over de veelzijdigheid van de opleidingen en carrièremogelijkheden onder scholieren, waardoor het moeilijk is om jonge mensen voor deze branche te enthousiasmeren. Onder het motto ‘kai – Sei Dabei’ heeft de GKV (de Duitse overkoepelende organisatie voor de kunststofverwerkende industrie) samen met verschillende andere organisaties en instituten en Messe Düsseldorf, al in 2010 het ‘Kunststoff-Ausbildungs-Initiative (kai) in het leven geroepen, teneinde ook in de toekomst voldoende talenten aan te kunnen trekken. Met verschillende activiteiten, variërend van tentoonstellingen tot paneldiscussies en experimenten, presenteert de branche zich ook op beurs beurs K speciaal aan jonge talenten.

START-UP ZONE viert première

Start-ups zijn jong, creatief, flexibel, toekomstgericht en onderscheiden zich vooral door innovatieve probleemoplossingen. Deze nieuwkomers, die zich speciaal op ontwikkeling van innovatieve producten en oplossingen rondom de thema’s kunststof en rubber richten, passen dan ook uitstekend bij beurs K. Ze hebben er een eigen tentoonstellingsoppervlakte, te weten de START-UP ZONE, die in hal 8B van het beursterrein in Düsseldorf is te vinden.

Multimediaal en interactief: de K Community

Een van de succesingrediënten van K in Düsseldorf is, dat deze zich steeds op de behoefte van de markt oriënteert en haar concept op basis daarvan verder ontwikkelt. Zo is het on sight-evenement al in aanloop naar de vakbeurs uitgebreid met een digitaal aanbod, waardoor de toonaangevende rol van K in Düsseldorf als centraal communicatie- en informatieplatform voor de branche zowel tijdens de looptijd van de beurs als daaromheen verder is verstevigd.

K-MAG

Sinds april 2021 bezit K in Dusseldorf een eigen online magazine, het K-MAG. Dit tijdschrift richt zich tot alle branches die met K zijn verbonden en biedt het hele jaar door feiten, nieuwsberichten, verhalen en trends uit de internationale kunststof- en rubberbranche, zowel het Duits als in het Engels. Het magazine richt zich daarbij ook op de belangrijke thema’s van de beurs. Het is de mix die werkt, en dat is waarom K-MAG een breed palet van verschillende rubrieken aanbiedt, waaronder ‘Industry Voices’, met toekomstgerichte bijdragen van branchevertegenwoordigers en opiniemakers, ‘Science News’ met actuele onderzoeksresultaten en studies, ‘Young Professionals’ – de rubriek met bijdrages en tips voor jonge talenten en ‘Apropos K’, waarin een bonte variatie aan thema’s met kunststof in de hoofdrol – over onder meer het dagelijkse leven, de geschiedenis en verschillende landen – aan bod komen. Om de vormgeving van K-MAG zo aantrekkelijk mogelijk te maken, worden de bijdragen in verschillende formats aangeboden, zoals features, news, interviews, video’s en fotoreportages.

Nieuwsbrief voor beurs K

K-monthly is de naam van de nieuwe newsletter van K. Wie zich hierop abonneert, ontvangt maandelijks niet alleen de meest interessante news-items en stories uit K-MAG per email, maar ook actuele informatie over K in Düsseldorf en de internationale vakbeurzen van de K-Global Gate Productfamilie. Men kan zich via de homepage van K of K-MAG aanmelden.

K-Talk

beurs K start nu al met een hoogtepunt, dat op het grote branche-evenement is afgestemd: de nieuwe K-Talk. Sinds januari 2022 biedt K-Talk maandelijks tot aan de beurs in de herfst een bijzondere discussieronde met wisselende internationale deelnemers, zoals branche-experts, wetenschappers, vertegenwoordigers van de kunststofverwerkende industrieën, politici, de media  en NGO’s. K-Talk biedt waardevolle insights, focust op de toepassingsvelden voor kunststof, toont technologische innovaties en gaat in op de belangrijke uitdagingen van de branche. Of het nu gaat om best practice voorbeelden of langetermijnstrategieën voor de toekomst – de ideeën en verschillende zienswijzen van de panelleden inspireren, bieden oriëntatie en brengen de internationale uitwisseling op gang. K-Talk wordt live via k-online.com uitgezonden en heeft Engels als voertaal. Een actieve inbreng van de deelnemers wordt zeer gewaardeerd. Tijdens de Talks kunnen via de chatfunctie vragen worden ingediend.

K-App en matchmaking tool

Wie in de aanloop naar K, maar ook tijdens het bezoek aan de beurs alle informatie voorhanden wil hebben, kan de K-app voor smartphones downloaden (voor iOS en Android). Hiermee is het nieuws van de gehele branche en handige tips rondom de beurs voor iedereen permanent toegankelijk. Ook de exposantendatabank, die nu al online is, kan via de app worden bezocht.

Met de matchmaking-tool kunnen vakbezoekers en alle exposanten vanaf augustus 2022 op K-online naar de juiste contacten zoeken. Men dient hiervoor alleen de interessegebieden en zoekparameters in te vullen. Door een snelle matching van deze interesses, krijgt men meteen gepersonaliseerde voorstellen. Zo kunnen exposanten en bezoekers al in aanloop naar de beurs contact met elkaar opnemen en afspraken tijdens de beurs inplannen.

Markt en Economie

Sinds meer dan 70 jaar weerspiegelt de beurs K in Düsseldorf de unieke mondiale zegetour van het tijdperk van het materiaal kunststof. Onder een vergrootglas vindt men hier iedere 3 jaar de nieuwste technologische ontwikkelingen en economische oplossingen voor de verwerking en toepassing van polymere grondstoffen. In Düsseldorf worden businessdeals geïnitieerd en mondiale industriële trends gedefinieerd. Alle betrokken discussiëren intensief over de belangrijke thema’s van de branche. Daardoor worden maatgevende impulsen voor de toekomst gezet.

Ook de 22e editie van K in het jaar 2022 presenteert op het zoals altijd volgeboekte beursterrein van Düsseldorf de nieuwste grondstof-ontwikkelingen, de machine-, verwerkings- en werktuigtechniek en de veelzijdige toepassingen voor kunststof en rubber in de volle breedte en diepte. Dit voorziet vakmensen van de best mogelijke oriëntatie. De digitalisering zal ook dit keer een belangrijke rol spelen. Ook de veranderingen binnen de belangrijke afzetmarkt, te weten de automobielindustrie, zijn een belangrijke aanjager van de technologie. De vragen op het gebied van circulaire economie dringen binnen alle facetten van de waardeketen door. K zal eens te meer de roadmap en leidraad voor toekomstige ontwikkelingen sterk beïnvloeden én er haar stempel op drukken.

Groot aantal toepassingsmogelijkheden vormen de basis van het succes

De sinds decennia aanhoudende groei van kunststof en rubber tot het toonaangevende materiaal van onze tijd, is gebaseerd op goedkope toegankelijke grondstoffen – essentiële bijproducten van raffinaderijen – bij een ongeëvenaarde veelzijdigheid van de applicaties van materialen. En zo zijn, na een gemiddeld jaarlijkse groei van meer dan 8% sinds 1950, polymere werkstoffen in vrijwel alle producten van onze huidige wereld onmisbaar en alom vertegenwoordigd.

Verpakkingen voor levensmiddelen en producten voor dagelijks gebruik, maar ook de veelzijdige containers voor opslag en transport, nemen gestaag in aantal toe. Afhankelijk van de regio en de ontwikkelingsstatus, staan zij garant voor tot wel de helft van het gebruikte materiaal. Zonder kunststofverpakkingen zou het voeden van inmiddels bijna 8 miljard mensen puur logistiek vrijwel onmogelijk zijn. Bij het uitbreiden van de infrastructuur, maar ook bij de hoogbouw en de mijnenbouw, worden kunststoffen voor de water-, stroom- en gastoevoer gebruikt, maar ook voor isolaties, vensterprofielen en nog veel meer. Hiervoor wordt een kwart tot 1/3 van het materiaal ingezet.

Weliswaar staat de mobiliteit – van auto’s en vrachtverkeer tot aan treinen en luchtverkeer – onder de streep met ruim 10% voor beduidend minder verbruik van kunststof en rubber, maar is deze door de hoge eisen een van de meest belangrijke aanjagers van de technologie. Dat geldt ook voor de segmenten elektrotechniek en elektronica en de zeer veeleisende medische toepassingen, zowel voor apparatuur als voor toepassingen en applicaties op het menselijk lichaam. Bovendien zijn zeer veel consumentenartikelen zoals huishoudelijke apparatuur, meubels, speelgoed en allerhande sport- en vrijetijdsartikelen alleen met polymeren werkstoffen te realiseren.

Dit houdt in dat de polymere waardeketen over het geheel genomen ook in crisistijden van afzonderlijke toepassingsmarkten relatief stabiel blijft. In de jaren 2018 en 2019 was er binnen de automobielindustrie sprake van onzekere tijden, met name in samenhang met de sterk toenemende stimulering van e-mobiliteit en daarmee het afstappen van verbrandingsmotoren. Dit resulteerde binnen de verschillende segmenten van de kunststof- en rubberindustrie in een terugval. Andere segmenten zoals de verpakkingsindustrie, toonden zich wereldwijd vanwege de toepassingsvoordelen resistent, en dat ondanks de steeds grotere kritiek in Europa met het oog op de milieuaspecten.

Een van de belangrijkste economische takken in Europa

De kunststofindustrie (productie en verwerking) binnen de EU27, bereikt in het jaar 2020 met 1,47 miljoen werknemers in bijna 51.700 veelal kleine en middel kleine ondernemingen, een omzet van meer dan 328 miljard euro. Dat heeft de associatie van producenten Plastics Europe volgens de Eurostat-opgaven meegedeeld. De toegevoegde waarde maakt het tot de zevende industrietak in Europa, op gelijke hoogte met de chemie industrie én de farmacie. De branche droeg onder de streep 15,8 miljard euro bij aan het handelsbalansoverschot van de EU.

De verpakkingsbranche in Europa had volgens de opgave van Plastics Europe met 40,5% de grootste vraag naar kunststof grondstoffen. De bouw blijf met een aandeel van 20,4% op de tweede plek, gevolgd door de automobielbranche met 8,8% op plaats 3. Hierna volgden de elektro- en elektronica-industrie met 6,2%, consumentengoederen, huishoudelijke artikelen en sportartikelen met 4,3% gevolgd door de landbouw met 3,2%. Het verbruiksaandeel van alle overige afnemers, zoals de meubelbranche, de industrie, de geneeskunde en producenten van huishoudelijke apparaten kwam gezamenlijk op 16,7%.

Regionaal komt twee derde van de vraag naar kunststof in Europa voor rekening van Duitsland (23%), Italië (14 %), Frankrijk (9%), en Spanje, Groot-Brittanië en Polen (ieder 7%). Het laatste derde deel verdeelt zich over meer dan 20 andere landen.

Corona: Wereldwijde terugloop bij de productie en machinebouw

Vrijwel alle levenssegmenten zijn door de coronapandemie in het jaar 2020 geraakt. De veelzijdige maatregelen, en dan met name de langere lockdowns in talloze landen en regio’s ter wereld, werkt ook door in de kunststofindustrie. En zo is het niet vreemd dat er in het jaar 2020 voor het eerst sinds de grote economische crisis in 2008/2009 weer een terugloop in het verbruik en de productie van kunststoffen en rubber en daarbij horende machine-industrie was.

Plastics Europe berekent de wereldwijde kunststofproductie (zonder vezels) voor het jaar 2020 op 367 miljoen ton, tegenover 368 miljoen ton in het voorgaande jaar en 359 miljoen ton in het jaar 2018. Het productiespeerpunt heeft zich bij de aanhoudende groei van de afgelopen jaar duidelijk naar Azië verplaatst. Tegenwoordig wordt meer dan 50 procent van de wereldwijde kunststoffen daar geproduceerd. Alleen al in China, dat met afstand koploper is, is er in het afgelopen jaar met een aandeel van 32 procent meer dan 10 miljoen ton bijgekomen. Het marktaandeel van Europa nam daarentegen iets verder af – van 17,2% in 2018 en 15,7% in 2019 naar rond de 15%, wat neerkomt op ruim 55 miljoen ton (2019: 57,9 miljoen ton, 2018: 61,8 miljoen ton). In het jaar 2008 bedroeg het aandeel van Europa aan de wereldproductie nog 25 procent. Voor de NAFTA-regio was er een lichte stijging van haar positie, naar 18,8%, respectievelijk 69 miljoen ton.

Volgens de cijfers van de International Rubber Study Group (IRSG), liep de productie van rubber in het jaar 2019 met 1,1% terug naar 28,8 miljoen ton. Het betreft hier 15,1 miljoen ton voor syntheserubber en 13,7 miljoen ton voor natuurrubber. In het jaar 2020 viel de productie met 5,7% terug, tot in totaal rond de 27 miljoen ton. Vooral de lockdowns in de drie belangrijkste toeleveringslanden van natuurrubber, te weten Thailand, Indonesië en Maleisië is hier volgens de IRSG debet aan. De vraag nam parallel met 6,2% af.

De gevolgen van de coronacrisis zijn ook duidelijk merkbaar in de cijfers van de machinebouw voor kunststof en rubber. In het jaar 2018 had de wereldwijde productiewaarde volgens opgaven van de VDMA de tot nu toe hoogste stand van rond de 36,8 miljard euro bereikt. Al in 2019 liep dat licht terug naar 36 miljard euro, wat het gevolg was van de onzekerheid binnen de automobielindustrie. Tijdens de eerste fase van de coronapandemie met de lockdowns in het jaar 2020, daalde de wereldwijde productiewaarde met 4,5% naar 34,3 miljard euro.

Alleen de Chinese producenten bereikten een lichte toename van de productiewaarde ten opzichte van het voorgaande jaar, en breidden zo hun aandeel aan de mondiale productie in het jaar 2020 uit naar 34,4% (2019: 31,1%). De Duitse machinebouwers volgen als duidelijke technologieaanjagers met 20,4%, een verlies van 1,3% ten opzichte van het jaar ervoor. De productie in eigen land was met 10,7% afgenomen.

De wereldmarkt voor kunststofmachines – de internationale handel over de grenzen van de productielanden heen – liep met 8,4% tot een waarde van 21,1 miljard euro sterker terug. Daarbij kon de Duitse machinebouw haar toppositie met een marktaandeel van 22,4% verdedigen. De Chinese producenten volgden op kleine afstand. Na een gestage groei in de afgelopen tien jaren, bereikten zij in het jaar 2020 voor het eerst een marktaandeel van 21%. De opvolgende posities worden ingenomen door Japan met 9,5%, Italië met 8,7% en de USA met 4,4%.

Leveringsketenproblemen remmen Europese verwerking af

De kern van de kunststof- en rubbermarkten is de verwerking. Met de industrieel-machinale verwerking van de grondstof in producten, wordt de omzet gegenereerd, die de hele waardeketen draagt. Deze industrietak heeft passend bij de heterogene toepassingen een structuur met een brede basis en een kleine schaal en ligt voornamelijk in handen van de middelgrote verwerkende bedrijven. De nabijheid tot de klant is daarbij een van de cruciale succesfactoren. Bij eenvoudige producten zal het zich vaak in de regio afspelen. Bij complexe opdrachten zal eerder worden ingezet op de meest efficiënte, technische oplossingen voor klanten, relatief onafhankelijk van de afstand.

In de coronacrisis konden vanzelfsprekend ondernemingen, waarvan de producten toegespitst waren op de dagelijkse behoefte van mensen, zich beter handhaven. Deelsegmenten, zoals producenten van hygiënische verpakkingen en medische producten, kenden zelfs een tijdelijk boom-effect. De meeste segmenten hadden het echter behoorlijk zwaar. Voor veel producenten van technische onderdelen, en dan met name toeleveranciers voor de automobielindustrie, was het tweede en derde kwartaal catastrofaal.

Ook toonaangevende verwerkende industrie in Duitsland getroffen

De Duitse kunststofverwerkende industrie, de nummer 1 binnen Europa, kampte aan het einde van het jaar volgens de Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie ‘GKV’ (overkoepelende organisatie voor de kunststofverwerkers) met een omzetverlies van 5,6% en stond daarmee op 61,5 miljard euro. De grootste klap kwam voor rekening van producenten van technische onderdelen, die hun omzet met maar liefst 12,% zagen krimpen. Bij de kunststof consumentenproducten was het verlies lager, maar nog steeds 9%.

Het verwerkte volume viel met 2,8% minder sterk terug, en kwam op 14,2 miljoen ton. Dit is terug te voeren op de volume-intensieve toepassingen van de verpakkingsindustrie in de bouw, die veelal eenvoudige en daardoor goedkopere grondstoffen benutten. Ondanks het groot aantal ingezette instrumenten om de personele crisis het hoofd te bieden, liep het aantal werknemers parallel terug met 4,1% tot 322.000 mensen.

Voor het jaar 2021 meldde de GKV echter een sterke omzetstijging. Met 12,6% werd een omzet van 69,4 miljard euro bereikt. De afzet steeg minder hard en kwam met een plus van 5,6% op 15 miljoen ton uit. Een groot deel van de omzetstijging is terug te voeren op de duidelijke prijsstijging van grondstoffen. Met name de producenten van technische onderdelen blijven onder enorme resultaatdruk staan. De situatie verslechterde na de eerste 9 maanden van het jaar, toen de volgende golf van de coronapandemie zich aandiende. De inval van Rusland in de Oekraïne begin 2022, heeft de situatie van de Europese en Duitse kunststofverwerkende industrie nog onzekerder gemaakt.

Het beeld van andere grote markten in Europa, Noord-Amerika en een groot deel van Azië was niet veel beter. Uit China kwamen midden 2020 echter positieve signalen. In het vierde kwartaal ging het ook in Europa en Noord-Amerika beter. Met de toenemende versoepelingen van de pandemiemaatregelen, kwam ook de kunststofverwerking weer in beweging. Duitse en Europese bedrijven uitten zich relatief optimistisch in een enquête van de KI Group begin 2021, toen hun zaken weer wat beter gingen lopen.

Het liep echter anders. In Noord-Amerika legden natuurverschijnselen, zoals stormen, uitzonderlijke hittegolven en koude periodes tijdelijk grote regio’s lam. Daar kwam nog bij dat wereldwijde leveringsketens – veelal uit Azië, die over andere continenten werden verdeeld – in elkaar zakten, omdat centrale producten zoals halfgeleiders niet voldoende beschikbaar waren. Logistieke systemen werkt er ook niet meer en veel installaties van kunststof producten in Europa kwamen na de noodgedwongen stilstand door corona slecht op gang. Grote delen van vooral de Europese verwerkingsindustrie kampten met een tekort aan grondstoffen, en de prijzen voor kunststof stegen tot ongekende hoogte. Daar de belangrijkste afnemersindustrieën zoals de automobielbouw vanwege de haperende leveringsketen zelf ook minder konden leveren, kreeg ook deze zijde te maken met een omzetverlies. De oorlog in de Oekraïne heeft de uitdagingen sinds februari 2022 extra op scherp gezet.

In deze deels zeer dramatisch te noemen crisis, hebben brancheondernemingen zich zeer veerkrachtig getoond. De financiële val in 2008/2009 en het gebrek aan grondstoffen in het jaar 2015, hebben binnen verschillende bedrijven de ontwikkeling van ‘verdedigingsmechanismes’ geleid, die nu tot hun recht komen. Het eigen kapitaal is gegroeid, binnen de kosten is er ademruimte en de staat helpt eveneens wezenlijk, en dan vooral als het gaat om personele kosten (arbeidstijdverkorting).

Grote uitdagingen worden overwonnen

Het is te hopen dat de coronapandemie In het jaar 2022 eindelijk voorbij zal zijn. De mondiale problemen rond grondstoffen, de leveringsketen en de logistiek, zullen dankzij de wetten van de markt stap voor stap worden opgelost. De wereld van de kunststof zal zich daardoor in de herfst in Düsseldorf weer op haar eigen vraagstukken kunnen concentreren. Wellicht nog niet met de aanwezigheid van vertegenwoordigers uit de hele wereld, zoals bij voorgaande edities, maar zonder twijfel zeer gefocust.

De circulaire economie was vanzelfsprekend het centrale motto van de vorige editie van de beurs in het jaar 2019. Als gevolg van wettelijke bepalingen een groot aantal initiatieven en veel inspanning van de betrokkenen, steeg in Europa (voormalige EU28 plus Zwitserland en Noorwegen) het recyclingpercentage gestaag. In 2018 waren het vooral het energiegebruik met 42% en de recycling van grondstoffen met 33% die een grote rol speelden. 25% van het kunststofafval werd nog gestort. Tien jaar eerder kwam 30% voor rekening van herbruikbare energie, 21% werd gerecycled en 49% werd gestort.

Bij het hergebruik van verpakkingen (energetische hergebruik en recycling) bereiken alle Europese landen inmiddels cijfers boven de 30% – 17 landen minstens 70%, tien meer dan 98% en enkele zelfs 100%. In 2018 werden meer kunststofverpakkingen gerecycled (42,4%) dan energetisch hergebruikt (38,5%). Minder dan ooit (19,1%) werd nog gestort.

Er wordt dus intensief aan dit thema gewerkt, maar de vertaling naar een omvangrijk hergebruik staat spreekwoordelijk nog in de kinderschoenen. beurs K zal de vooruitgang tonen en tegelijkertijd de koers voor de volgende jaren en komende decennia initiëren. Veel oplossingen zijn weliswaar helder geformuleerd en goed doordacht, maar de beslissingen blijven soms achterwege. Een ding is duidelijk: zonder kunststof is een toekomst voor de mensheid bij het huidige aantal en de huidige vorm van leven niet voor te stellen.

Technologie en Trends op beurs K

Beurs beurs K zal de kunststof- en rubberbranche in haar huidige transformatieproces presenteren. De kunststofindustrie is ruim 100 jaar na de ‘geboorte’ van deze grondstof bezig, om bewust en verantwoordelijk om te gaan met haar maatschappelijk toonaangevende rol en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid. Niet langer staan voor het optimaliseren van het dagelijks leven alleen ‘sneller,  hoger, verder’ garant voor economisch succes, zoals dat voorheen bij de ontwikkeling van de technologie in de vorige eeuw het geval was. Men kijkt naar het grotere geheel en denkt met het oog op de komende generaties ook aan de duurzaamheid van activiteiten. De industrie zal laten zien, dat – zoals vakmensen weten – polymere grondstoffen niet zonder meer het probleem zijn; zij kunnen vaak juist aan de oplossing bijdragen.

De vraagstukken rondom resourcesbesparingen en hergebruik van polymere grondstoffen worden steeds dringender. Het besparen op resources en het efficiënt verwerken van kunststoffen, blijven de centrale uitdagingen op opgaven voor de industrie. Dit werd tijdens de vorige editie van K in Düsseldorf duidelijk weerspiegeld. Niet eerder heeft  de sector zich zo unaniem op een thema gefocust – een thema, dat niet snel opgelost kan worden. Er wordt diep ingegrepen in de totale organisatie van de waardeketen en de investeringen die nodig zijn voor het implementeren van oplossingen zijn enorm. Het zal het huidige decennium karakteriseren. Reden temeer om de circulaire economie ook op beurs K als bepalende trend uit te lichten.

Dit onderwerp is nauw verbonden met thema’s die het klimaat aangaan. Het kan en mag niet langer worden genegeerd, temeer daar er zich in de toekomst volgens de voorspellingen van wetenschappers wereldwijd steeds vaker ongebruikelijke en negatieve weerfenomenen voor zullen doen. De dagen van uitstel zijn voorbij – er moet nú actie worden ondernomen.

Er moet hierbij wel worden opgemerkt, dat polymeren ten opzichte van anorganisch materiaal een aantal voordelen hebben, zoals dat er voor de transformatie doorgaans weinig energie nodig is. Tegelijkertijd echter, heeft synthetisch plastic voornamelijk een basis van ruwe grondstof. onnodig te zeggen, dat fossiele resources met het oog op de globale opwarming niet bepaald in het beste daglicht staan.

Digitalisatie is al jaren een belangrijk technologiethema. Beurs beurs K zal de huidige stand van zaken van het digitalisatieproces in de kunststof- en rubberindustrie visualiseren, oplossingen en hun nut voor de industrie presenteren en voorbeelden van de implementatie in de dagelijkse praktijk uitlichten.

Het trio van deze megatrends – circulaire economie – klimaatbescherming – digitalisatie, zal dan ook een grote stempel drukken op beurs K. Het is als duidelijk, dat deze thema’s elkaar positief versterken. Industrieën staan nooit geïsoleerde in een landschap; zij zijn een belangrijk deel van de sociale vraagstukken van een periode en hebben daardoor ook de opdracht om de antwoorden te zoeken. Kunststof en rubber kunnen deze antwoorden geven – dat zal op beurs K worden gedemonstreerd.

Circulaire economie: industrie is wereldwijd in beweging

Geen vraagstuk heeft de branche de afgelopen jaren zo beziggehouden, als het ontwikkelen van een goed functionerende circulaire economie voor polymeer materiaal. De gevolgen van het startschot, dat hiervoor op K 2019 is gegeven, zijn niet uitgebleven; het heeft alle niveaus van de waardeketen in beweging gebracht. Dit thema dat zich voorheen in de marge afspeelde, staat nu volop in de schijnwerpers.

Bij grote productieondernemingen is een duidelijke wijziging van de koers waarneembaar. Vooral Europese ondernemingen hebben op grote schaal kunststofrecyclingbedrijven geacquireerd, die in de voorgaande jaren hoogwaardige oplossingen voor de ‘post consumer recycling (PCR) hebben ontwikkeld. De visie: nieuwe type materialen met minimaal één deel PCR-grondstoffen, die kwalitatief op gelijke hoogte met primaire producten staan, en eenvoudig en veilig door iedere verwerker kunnen worden gebruikt. De toonaangevende grondstofaanbieders, zowel grote concerns als onafhankelijke compounders, zullen op beurs K veel nieuwe typen grondstoffen met het gewenste predicaat ‘recycled content’ aanbieden.

Het is voor iedereen duidelijk, dat dit pas het begin van een omvangrijk pakket aan oplossingen is. Het volume is simpelweg niet toereikend, om aan de behoefte te voldoen. Ter illustratie: in de afgelopen jaren is in Europa een run geweest op gerecyclede PET, waardoor het secundaire materiaal duurder is geworden dan het primaire materiaal. De reden hiervan, is de grote vraag naar kunststofproducten, en dan met name in het verpakkingssegment, waarbij door reguleringen en het imago onder consumenten het gebruik van PCR-producten toeneemt. Op zoek naar geschikt materiaal, stuit de toeleveringsindustrie steeds vaker op gerecycled PET-materiaal. Polyester is tot nu toe immers de enige kunststof, die in Europa in significant volume en van goede kwaliteit wordt gerecycled – beide voorwaarden voor een economisch gerechtvaardigd gebruik.

Anderzijds wordt het primaire polymere verpakkingsmateriaal gedomineerd door de beide bulkkunststoffen polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Deze twee typen plastics, gegroepeerd onder de naam polyolefine, vormen twee derde van alle primaire polymeren die voor verpakkingen worden gebruikt. Echter, zowel qua volume als qua kwaliteit schieten ze tot nu toe als PCR-materiaal op de markt nog te kort. Dit geldt analoog voor vrijwel alle toepassingssegmenten voor zowel kunststof- als rubberproducten.

Snel groeiend belang van ‘Design for Recycling’

De belangrijkste reden hiervoor is, dat de kunststofindustrie decennia lang exclusief producten heeft ontworpen en geproduceerd voor het efficiënt vervullen van de behoefte van de klant, teneinde succesvol te kunnen opereren. Het resultaat is in de meeste gevallen composieten van materiaal dat niet geschikt is voor recycling. De materiaalstromen die na het gebruik van de producten uit de algemene collectie moeten worden gewonnen, zijn te zeer vermengd om er economisch hoogwaardig PCR-materiaal met een gegarandeerde kwaliteit uit te kunnen vormen – en dat ondanks alle sorteer- en separeerprocessen, die vooral in de Europese machine- en installatiebouw sinds vele jaren ontwikkeld en succesvol op de markt gebracht zijn.

Om deze situatie fundamenteel te verbeteren, dienen er al bij de conceptie, ontwikkeling en productie van primaire producten, aspecten te worden toegevoegd, die nodig zijn om ze na gebruik te kunnen recyclen.  De constructie van producten, waarbij met recycling rekening wordt gehouden, ontpopt zich zo meer en meer als ‘enabler’ voor het ontwikkelen van een duurzame kringloop van polymeren. Deze opdracht betreft de gehele waardeketen – van materiaalproductie, machinebouw en verwerking tot aan de gebruikers van de producten en het aansluitend verzamelen, sorteren en hergebruiken.

Het ‘design for recycling’ stevent er op af, de industrie in ongekende omvang te penetreren. Op beurs K zullen dan ook niet alleen de doorontwikkelingen van de nodige recyclingtechnologieën – collectie, sortering, reiniging, filtering, mechanische voorbereiding tot aan chemo-technische en chemische recycling – te zien zijn, die sinds enkele jaren booming zijn; een steeds belangrijkere trend voor de toekomstige circulaire economie, is bijvoorbeeld de ontwikkeling van folie uit mono-materiaal of compatibele materialen. Deze moeten de huidige folies van composieten voor bijvoorbeeld ‘stand up pouches’, die in populariteit blijven toenemen, zonder kwaliteitsverlies kunnen vervangen. De machinebouw zal hiervan de eerste oplossingen bieden.

Ook binnen veel andere productiesegmenten zullen vergelijkbare aanpakken te zien zijn. Het daarmee samenhangende digitale vastleggen van belangrijke karakteristieken van primaire producten met het oog op de geautomatiseerd sortering na gebruik, is een ander onderwerp dat de twee hoofdthema’s van de vakbeurs combineert en waar veel interesse voor is.

Het zal ook spannend zijn om te zien, welke ideeën en ontwikkelingen de Aziatische exposanten meebrengen. Met het importverbod op gebruikt plastic sinds januari 2018, kent de belangrijke markt in China een koerswijziging richting een kringloopeconomie, welke veel geëngageerde bedrijven een nieuwe impuls heeft gegeven. Door de coronapandemie is de informatietransfer en daarmee de kennis over ontwikkelingen helaas uitgebleven. beurs K is het eerste trefpunt, waar er weer op mondiaal niveau ervaringen kunnen worden uitgewisseld over zowel nieuwe impulsen als de praktijk.

De invoering van de circulaire economie zal geen enkele fase van de waardeketen onberoerd laten; de transformatie betreft de hele keten. En zo zullen de branchegesprekken en veel discussie en gesprekken met stakeholders, waaronder de politiek, de NGO’s en andere maatschappelijke groepen op beurs K, over de circulaire economie gaan. Dit is onder meer belangrijk, daar het ook een ander vraagstuk dat binnen de branche speelt, raakt: het oplopend tekort aan geëngageerde jonge talenten. Overtuigende toekomstconcepten moeten ervoor zorgen, dat de kunststofindustrie voor jonge mensen aantrekkelijker wordt.

Klimaatbescherming: sleutelvraagstuk dat ook de kunststof-industrie raakt

Voor iedere activiteit van mensen is energie en grondstof nodig. Zoals de mensheid momenteel letterlijk ‘aan den lijve’ ondervindt, heeft de tot nu toe zo succesvol toegepaste methode om energie te winnen uit het verbranden van fossiele brandstoffen op den duur een serieus nadeel. Het daarmee op grote schaal vrijkomen van koolmonoxide, resulteert in het opwarmen van de atmosfeer. En dat verandert op zijn beurt de condities van het klimaat zo sterk, dat er vraagtekens moeten worden geplaatst bij het overleven van de mensheid in totaliteit.

De kunststofindustrie kan, wil en zal ook met deze existentiële vraag aan de slag gaan. Daarom heeft de adviesraad van beurs K van klimaatbescherming het hoofdthema gemaakt. Natuurlijk wordt er met de overstap naar een circulaire economie al veel gedaan voor de CO2-balans; door het recyclen van materiaal en het daarmee verbonden afstappen van de reguliere verbranding, komen koolstoffen niet vrij, maar blijven duurzaam in de polymere keten.

Echter, dat alleen zal niet voldoende zijn. Enerzijds is de vraag naar duurzame energiewinning en de daarmee verbonden energie-efficiëntie voor iedere industrie van groot belang. Anderzijds wordt meer dan de helft van het rubber en ruim 99 procent van de kunststof op basis van fossiele resources geproduceerd – hoewel hoofdzakelijk uit dat, wat bij de energieproductie van olie, gas en kolen als niet bruikbare resten overblijft.

Beide vraagstukken betreffen in wezen in de eerste plaats de productie van polymeren. In de kunststofwaardeketen heeft de chemie-industrie met afstand de grootste energievraag voor de productie van de polymeerketen. Eenmaal geproduceerd, hebben polymeren vergeleken bij anorganische en minerale of metalen grondstoffen, voor de transformatie in producten weinig energie nodig – een van de meest bepalende economische factoren van haar succes.

De producenten zullen op beurs K hun concepten en de eerste praktische aanzetten voor het verzorgen van processen uit hernieuwbare energiebronnen, zoals windkracht presenteren. Hierbij zullen de Europese ondernemingen zich weer als wereldwijde pioniers tonen, daar hier de traditionele banden met de petrochemie niet meer zo sterk zijn als in regio’s met grotere reserves van fossiele brandstof.  Als dit met de meest energie-intensieve processen van de kunststofindustrie mogelijk zal blijken te zijn, dan zal de implementatie in andere delen van de waardeketen vergelijkbaar eenvoudig zijn.

Ruwe grondstoffen voor de polymeerproductie meer in de focus

Het vraagstuk van de basis van polymeren, is eveneens een grote uitdaging voor de producerende industrie, ofschoon niet de enige. Dat koolwaterstof als basis voor polymeren ook in overvloed in herbruikbare grondstoffen beschikbaar is, is niets nieuws. Zelfs de neanderthalers wonnen door middel van warmtetechnologie pek als kleefstof uit berkenschors, kasseien waren in de Middeleeuwen een polymeer materiaal en natuurrubber en cellulose waren succesvolle producten aan het eind van de 19e eeuw en de directie pioniers voor de ‘synthetische’ organische polymeren uit olie, gas en kolen.

Momenteel zijn polymeren op basis van hernieuwbare grondstoffen eerder een niche product, zoals PLA (polymere melkzuren), of de ‘groene’ PE, gebaseerd op Braziliaanse suikerriet De wereldwijd alom beschikbare ruwe grondstoffen als overblijfselen van de raffinaderijen of van de gas- en kolenverwerking, is nog te dominant. Dit speelt binnen de Europese industrie overigens nog in geringe mate een rol. De jongste raffinaderij van Europa is meer dan 50 jaar geleden geopend en sinds meer dan tien jaar worden veel installaties gesloten – men spreekt van ‘raffinaderijsterfte’. In Noord-Amerika en vooral in Azië worden raffinaderijen echter nog steeds op zeer grote schaal gebouwd of staan op de planning om gebouwd te worden.

De transitie van energieproductie naar hernieuwbare bronnen, opent waar het gaat om de energiebalans en de CO2-footprint, nieuwe mogelijkheden voor de Europese polymere waardeketen. Dit komt doordat alternatieve grondstofbronnen voor de productie van polymeren ook economisch interessanter worden. De hierbij passende benaderingen, zullen al op beurs K worden gepresenteerd. Dit gaat zelfs tot het mogelijk winnen van koolstof uit CO2 (carbon capture utilization CCU) – een afvalprobleem kan een grondstof worden!

Digitalisering: connectie van verwerkingsprocessen mogelijk

De digitale connectie en/of de connectiemogelijkheden, bevinden zich binnen de waardeketen van de kunststofindustrie in verschillende stadia.

Voor de producerende industrie als deelsegment van de chemie-industrie met haar grote productiesystemen, is de connectie van installaties die continue uit vloeistof en gas produceren, een al langlopende praktijk. Vanzelfsprekend worden de digitale mogelijkheden voor de controle op grote schaal ingezet, daar anders de aansturing van de zeer complexe, onderling afhankelijke systemen in de huidige vorm niet denkbaar is.

Er wordt gesproken over de digitaal verbonden monitoring van de grondstof- en productstromen in de productie-area, ook over de grenzen van de ondernemingen en industrieën heen. Hier zijn bovendien enige aanknopingspunten op het gebied van de circulaire industrie en de klimaatbescherming te herkennen. De speciale tentoonstelling, welke door Plastics Europe, de associatie van producenten, in hal zes wordt vormgegeven, zal hier met talloze demonstraties, lezingen en discussierondes veel aan bij kunnen dragen.

Ook de machineproducenten voor de kunststof- en rubberverwerkingen, zijn al geruime tijd gewend aan de digitale controle van hun producten (CNC). Een nieuwe ontwikkeling sinds enkele jaren is het openbreken van wat voorheen gepatenteerde stand-alone-solutions waren, voor de integratie in high level controlesystemen. Op beurs K zullen alle belangrijke producenten van installaties, machines en perifere apparaten zulke connectiemogelijkheden aanbieden.

Het magische acroniem hiervoor is ‘OPC UA’, wat voor ‘Open Platform Communication Unified Architecture’ staat. De nieuwe generatie van vrijwel alle controlesystemen, heeft een corresponderende interface. Hierdoor zijn er aan de kant van de machines geen obstakels meer op de weg naar een volledige gedigitaliseerde proces- en operationele aansturing voor de verwerking, tenminste, wat de nieuwe installaties betreft. De conversie en penetratie van bestaande machines zal echter ook de komende jaren nog een uitdaging blijven.

Het staat ook nog open, wie het programma op het OPC UA-niveau zal aanbieden, dat door verwerkende bedrijven kan worden gebruikt, om hun speciale voorwaarden en processen vast te leggen en aan te passen. Wat wel duidelijk is, is dat de vertaling van de mogelijkheden in de dagelijkse praktijk, ook voor het mkb van de kunststofverwerking de logische stap is naar het volgende stadium van de waardeketen. beurs K kan en zal hiervoor belangrijke impulsen geven.

Het vraagstuk van de datasoevereiniteit is echter nog steeds controversieel, wat ook op de beurs binnen de waardeketen stof tot nadenken geeft. Net als de grote producerende concerns aan de zijde van de ruwe grondstoffen, zijn de multinationals binnen de automobielindustrie aan afnemerszijde de voortrekkers van de digitale penetratie van de proces- en operationele aansturing. De OEM’s zijn zich dienovereenkomstig bewust van de waarde van de data – en claimen deze, zolang het de brands en producten van hun markt betreft. ‘Aan wie behoren de data toe?’ – hierover zijn er al discussies gaande tussen bijvoorbeeld grote bandenproducenten en hun OEM-klanten. Veel middelgrote toeleveranciers van kunststof- en rubberproducten, volgen met grote interesse de oplossingen die hier worden gevonden.

Technologische innovaties blijven de motor van de ontwikkeling

Maar ook op ‘mondain’ niveau blijven kunststoffen significante bijdragen aan de toekomst leveren. Het afstappen van de verbrandingsmotoren en de transitie van de mobiliteit naar elektrische aandrijving is alleen mogelijk met de veelzijdige oplossingen, die de producenten van technische onderdelen uit kunststof en rubber ontwikkelen. Ook de lichtgewicht bouw zal als technologische megatrend van het afgelopen decennium, een belangrijk thema blijven. De thema’s energie- en materiaalefficiëntie blijven zowel binnen de productie als binnen de toepassing van producten hoog op de agenda staan. Op de beurs zal naast producten die geschikt zijn voor recycling, een groot aantal innovaties en duidelijke trends te vinden zijn.

beurs K in Düsseldorf zal laten zien, dat kunststoffen een significant deel van de oplossingen voor onze toekomst te bieden hebben!

Düsseldorf – de sprankelende metropool aan de Rijn

Veelzijdig, levendig, kosmopolitisch: Düsseldorf staat sinds vele jaren in de top tien van de steden waar men het prettigst kan leven. De hoofdstad van Noordrijn-Westfalen is niet alleen een shopping- en lifestyle-metropool, maar ook een belangrijk centrum voor de internationale economie en is onderdeel van een van de grootste onderzoeks- en opleidingsnetwerken van Europa. Bovendien profiteren de beursgasten van een uitstekende infrastructuur op het gebied van communicatie, verkeer, overnachting en vermaak. Vanaf het vliegveld van Düsseldorf rijdt een shuttlebus met grote regelmaat naar het dichtbijgelegen beursterrein, en ook met de taxi is men er zo. En Düsseldorf zelf staat niet alleen om haar dynamiek en het open karakter bekend – ook de typische gezelligheid die hoort bij de stad aan de Rijn, is onderdeel van het totaalpakket. In de beroemde Altstadt van Düsseldorf kan men de beursdag ontspannen en culinair afsluiten.

Meer informatie

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie