Uitdagingen en kansen voor Europese industrie

Europese industrie

De Europese industrie staat op een kritiek punt. Met een dalend marktaandeel op wereldniveau en toenemende concurrentie, vooral uit China en de Verenigde Staten, luidt de vraag: hoe blijft Europa concurrerend en innovatief? De sleutel tot succes ligt in coördinatie, sturing en financiële steun vanuit Brussel. Dit perspectief bepleiten steeds meer stemmen binnen de industrie en politiek.

De oproep van de Belgische premier Alexander De Croo aan het Europarlement om de Europese industrie niet te laten verworden tot een ‘economisch museum’ vangt de urgentie van de situatie treffend. Zijn pleidooi voor een ‘Industrial Deal’, parallel aan de Green Deal, onderstreept de noodzaak van een herijking van het Europese industriebeleid.

Tegenwind voor de Europese industrie

De uitdagingen waar de Europese industrie voor staat, zijn niet gering. Een van de voornaamste hindernissen is de regeldruk vanuit Brussel. Hoewel regelgeving noodzakelijk is voor duurzame ontwikkeling en innovatie, pleit de industrie voor een balans waarbij nieuwe regels niet ten koste gaan van de groeipotentie. Het voorstel van een ‘moratorium op nieuwe regels’ door Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, weerspiegelt de roep om ademruimte voor bedrijven.

Een ander kritiek punt is de hoge energieprijs in Europa, versterkt door geopolitieke ontwikkelingen en de transitie naar duurzame energiebronnen. Hoewel de overgang naar groene energie onvermijdelijk is, drukt de huidige prijsstijging zwaar op de industrie. Dit geldt met name voor de energie-intensieve sectoren.

Personeelstekorten, met name in technische beroepen, vormen tevens een grote uitdaging. De vergrijzing en de noodzaak voor nieuwe vaardigheden door digitalisering en vergroening maken het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel tot een prioritair aandachtspunt voor de sector.

Beleidsoplossingen en investeringen

Oplossingen voor de problemen van de Europese industrie vereisen een gecoördineerde aanpak op EU-niveau. Dit omvat het verminderen van de regeldruk, het verlagen van energiekosten door investeringen in duurzame energie en het aanpakken van de arbeidsmarktproblematiek door onderwijs en opleidingen beter af te stemmen op de behoeften van de industrie.

Daarnaast is het belangrijk om de interne markt te versterken en te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden binnen de EU. Ongebalanceerde steunmaatregelen tussen lidstaten ondermijnen het gezamenlijke industriële potentieel en benadelen kleinere landen.

Een laatste, maar niet minder belangrijke uitdaging is de afhankelijkheid van noodzakelijke grondstoffen. De EU streeft ernaar de winning van deze grondstoffen op eigen bodem te verhogen. Op die manier kan zij haar afhankelijkheid van externe leveranciers verminderen. Dit vereist echter een zorgvuldige balans tussen economische ontwikkeling en milieubescherming, gezien de weerstand tegen mijnbouwactiviteiten in dichtbevolkte gebieden.

Vooruitkijken met optimisme

Ondanks deze uitdagingen is er reden voor optimisme. De Europese industrie beschikt over een sterke basis van innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. Door samen te werken op Europees niveau kan Europa zijn positie op het wereldtoneel handhaven en zelfs uitbouwen. Met de juiste aanpak kan de Europese industrie een duurzame, concurrerende en toekomstbestendige sector blijven.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Erik de Jong (Advercom)

Erik bevindt zich al ruim 18 jaar in de uitgeefwereld, was betrokken bij onder meer het industriële automatiseringsvakblad Automatie|PMA en het vakblad Vision+Robotics. Samen met Yuk Chi Kan heeft hij in 2020 het online nieuwsplatform IndustrieVandaag opgezet.
Lees meer van: Erik de Jong (Advercom)