Beperk valutarisico’s met het Britse pond en focus op de business na Brexit

Webinar Brexit Britse pond

Op 1 januari 2021 verliet het Verenigd Koninkrijk na een lang onderhandelingsproces definitief de Europese Unie. Dit heeft veel veranderingen teweeggebracht. Zo is voor bewoners van de Europese Unie reizen, studeren en werken in het Verenigd Koninkrijk een stuk moeilijker geworden. Maar ook in de internationale handel is veel veranderd, met gevolgen voor zowel bedrijven als consumenten. Vervolgens kwam het Britse pond onder druk te staan, mede vanwege de ontstane politieke instabiliteit en slechte economische vooruitzichten. Medio 2023 lijkt de rust teruggekeerd, staat het pond sterling sterk tegen de dollar en vertonen economische parameters een stijgende lijn. Waar moet je in je valutabeleid nu op letten om handels- en valutarisico’s te mitigeren?

Vòòr de Brexit maakte het Verenigd Koninkrijk deel uit van de interne markt en douane-unie van de EU. Dit betekende dat er geen douanerechten waren op goederen die tussen het Verenigd Koninkrijk en andere EU-landen werden verhandeld. Maar sinds de Brexit zijn de handelsregels radicaal veranderd. Er werden douanecontroles en heffingen ingesteld op goederen die de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie overschrijden. Dit heeft geresulteerd in hogere kosten voor bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk actief zijn, en in vermindering van het concurrentievermogen van Britse fabrikanten op internationale markten.

Daling van export

Volgens eerste schattingen van het Office for National Statistics (ONS) daalde de Britse export in de voedingssector naar Europa in januari 2021 met 75 procent ten opzichte van december 2020. In de medische sector was dit 25 procent. Natuurlijk heeft ook de komst van de pandemie de import/exportbalans aangetast, maar feit blijft dat de Brexit hier een fundamentele rol in heeft gespeeld.

Omdat het Verenigd Koninkrijk geen toegang meer heeft tot de interne markt van de EU en daarmee ook het uitgebreide netwerk van handelsovereenkomsten met derde landen heeft verloren, zijn ze begonnen met onderhandelingen over nieuwe handelsovereenkomsten met landen buiten de EU. Tot nu toe zijn er handelsovereenkomsten gesloten met onder andere Japan, Canada, Singapore en recentelijk ook Zwitserland. Deze overeenkomsten hebben het verlies aan toegang tot de interne markt van de EU – de belangrijkste exportmarkt van het Verenigd Koninkrijk – echter nog niet volledig gecompenseerd.

Britse pond en aangetaste handelsrelaties

Van alle EU-landen is de relatie met Ierland de afgelopen jaren het ernstigst aangetast. Ierland is altijd al een belangrijke handelspartner van het Verenigd Koninkrijk geweest, en voor de Brexit was er een sterke economische integratie tussen de twee partijen. Dit komt deels omdat Ierland lid is van de EU, maar ook omdat het via Noord-Ierland een landgrens heeft met het Verenigd Koninkrijk. Maar sinds Brexit is die integratie verdwenen. Er zijn er douanecontroles ingevoerd op de grens tussen Noord-Ierland (dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk) en de Republiek Ierland (dat deel uitmaakt van de EU), wat aanzienlijke economische onzekerheid heeft veroorzaakt voor bedrijven die in beide delen van het eiland actief zijn.

Een paar weken na de ondertekening van het Windsor Framework, dat de handel tussen Noord-Ierland en de EU reguleert en uiteindelijk de EU en het Verenigd Koninkrijk weer met elkaar verbindt, was er weer een herstel zichtbaar in de export van voedingsmiddelen en dranken. De meeste categorieën hebben het niveau van voor de pandemie overtroffen en bereikten een marktomvang van 24,8 miljard Britse pond (iets minder dan 28 miljard euro). De export naar Europa steeg met 22 procent tot 13,7 miljard pond (ruim 15,4 miljard euro). Opkomende markten deden het ook goed, met snelgroeiende economieën zoals Vietnam die bijna zijn verdubbeld. Voor het eerst doorbrak de export naar niet-EU-markten de grens van 10 miljard pond, en bereikte 11,1 miljard pond (meer dan 12,5 miljard euro).

Nieuw keurmerk

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft ook belangrijke veranderingen met zich meegebracht voor operators, ook vanuit het oogpunt van keurmerken voor producten die bestemd zijn voor de Engelse markt. Vanaf 1 januari 2021 is een nieuw type keurmerk, genaamd UK Conformity Assessed (UKCA), van kracht geworden. Dit keurmerk bevestigt dat goederen zijn vervaardigd in overeenstemming met de veiligheids- en nalevingsnormen die zijn vastgesteld door het Verenigd Koninkrijk. Er is een overgangsperiode tot 31 december 2024 en de verplichting om de UKCA-markering te gebruiken is uitgesteld tot 2025, waardoor bedrijven kunnen kiezen tussen het gebruik van de UKCA-markering in plaats van het CE-keurmerk. Deze bedrijven zullen dus nog steeds aanzienlijk profiteren van flexibiliteit met betrekking tot het toe te passen keurmerk.

Einde nog niet in zicht

We kunnen concluderen dat de internationale handel met het Verenigd Koninkrijk ingrijpend is veranderd door de Brexit, met gevolgen voor bedrijven en consumenten over de hele wereld. Er zijn nieuwe handelsbelemmeringen ontstaan tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, maar er zijn ook nieuwe handelsmogelijkheden ontstaan met landen buiten de EU. Desalniettemin heeft het Office for Budget Responsibility (OBR) benadrukt dat de Britse handel als gevolg van de Brexit negatief is beïnvloed. Vooral op de lange termijn zullen zowel de import als export ongeveer 15 procent lager zijn dan het aantal transacties dat het Verenigd Koninkrijk uit had kunnen voeren als het lid van de Europese Unie was gebleven.

Britse pond wordt weer duurder

Als ondernemer in de eurozone blijft het een uitdaging om handel te drijven met Britse bedrijven. Je zult je constant moeten inspannen om aan de voorwaarden van zowel je Britse handelspartners als de autoriteiten te voldoen. Daar komt nog bij dat je rekening moet blijven houden met de koers van het Britse pond en de inflatie. Mede door de dalende energieprijzen, vlak de inflatie iets af naar 8,7 procent (van een piek van ruim 11 procent – wat nog altijd onwenselijk hoog is).

Na een periode van instabiliteit en een dalende waarde ten opzichte van de dollar en de euro, wordt het Britse pond nu weer duurder. Zorg er dan ook voor dat je in het kader van valutabeleid zekerheden inbouwt. Maak prijsafspraken met partners voor langere termijn of zorg ervoor dat je voor een vaste periode kunt vertrouwen op een vaste koers. Dan kun jij je als ondernemer focussen op de business na Brexit, want daar heb je je handen vol aan.

Door Godard Strengers, Foreign Exchange Dealer bij Ebury Nederland

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie