5 redenen om de prestaties van een veiligheidssysteem te bewaken

127
Veiligheidssysteem procesindustrie
Illustratie: Travel mania / Shutterstock.com

De vijf belangrijkste redenen om de prestaties van veiligheidssystemen te bewaken

Het voornaamste doel van een veiligheidssysteem is het verkleinen van risico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden en de algehele procesveiligheid van een fabriek gedurende de hele levensduur te verbeteren.

In het geval van een afwijking of storing in het veiligheidssysteem worden Safety Instrumented Systems (SIS) gebruikt om de fabriek in een veilige staat te brengen en de negatieve gevolgen voor mensen, apparatuur en het milieu zo veel mogelijk te beperken. Het is belangrijk dat bedrijven binnen de proces industrie in staat zijn snel te kunnen reageren in uiteenlopende omstandigheden door de prestaties van het veiligheidssysteem voortdurend te kunnen bewaken en beoordelen.

Waarom zou je de prestaties van een veiligheidssysteem bewaken? Wat zijn de voordelen?

We hebben de vijf belangrijkste redenen om de prestaties van veiligheidssystemen te bewaken op een rijtje gezet.

1. De integriteit van een SIS neemt in de loop van de tijd af

Het is algemeen bekend dat de integriteit van een SIS tijdens gebruik afneemt. SIS-oplossingen worden door twee internationale normen gereguleerd: de IEC 61508 editie 2 (2010) en IEC 61511 editie 2 (2016). Een belangrijk component van die laatste norm is clausule 16, die bepaalt dat het verplichte veiligheidsintegriteitsniveau van iedere instrumentele veiligheidsfunctie tijdens werkzaamheden en onderhoud moet worden gehandhaafd. Daarnaast moet het SIS zodanig worden gebruikt en onderhouden dat de functionele veiligheid ook in stand wordt gehouden.

Die clausule 16 betekent voor SIS-gebruikers en -beheerders dat ze regelmatig onderhoud aan en proeftests met hun SIS moeten uitvoeren. Ook moeten ze toereikende documentatie van de procesgegevens, proeftestresultaten en inspectieprocedures bijhouden om naleving van de IEC 61508- en IEC 61511-vereisten aan te tonen.

2. Informatie over het veiligheidsontwerp moet worden bevestigd aan de hand van daadwerkelijke operationele gegevens

Tijdens de HAZOP/LOPA wordt de kans op het mislukken van een initiërende gebeurtenis meestal gebaseerd op CCPS-gegevens (Centre of Chemical Process Safety). Deze aanname moet periodiek opnieuw worden gecontroleerd (bijvoorbeeld elke 5 jaar conform OSHA) op basis van daadwerkelijke operationele gegevens, zoals aanbevolen in IEC 61511 editie 2 om onderbrekingen in de veiligheidsprestaties op te sporen en op te lossen.

Volgens die IEC 61511 moet de gebruiker voor bestaande SIS’s die zijn ontworpen en gebouwd aan de hand van code, normen of werkwijzen die gangbaar waren vóór de uitgave van deze editie, bepalen of de apparatuur op een veilige manier is ontworpen, wordt onderhouden, geïnspecteerd, getest en gebruikt.

Voorbeeld: IEC 61511 editie 2, clausule 16.2.9:
Discrepanties tussen verwacht gedrag en daadwerkelijk gedrag van het SIS dienen te worden geanalyseerd en waar nodig dienen aanpassingen te worden gedaan om de vereiste veiligheid te garanderen.

3. Bedrijven hebben een manier nodig om hun OPEX te optimaliseren

De prestatie van industriële processen, ongeacht de complexiteit en omvang van de veiligheidssystemen en apparatuur, moet voortdurend worden beoordeeld. Dit is altijd een arbeidsintensief proces geweest. Kostbare tijd en middelen moeten worden besteed aan het documenteren, vastleggen en verwerken van onbewerkte veiligheidsgegevens. Bovendien kunnen er fouten en onnauwkeurigheden optreden tijdens de beoordeling. Fabriekseigenaren staan daarom voor de taak opnieuw te kijken naar de manier waarop veiligheidsgegevens worden verzameld, gemeten en geanalyseerd om de veiligheidsprestaties en kosten gedurende de levenscyclus van de fabriek te optimaliseren.

4. De druk om veiligheidsnormen na te leven wordt steeds groter

Binnen een productieomgeving is het naleven van verplichte normen en processen geen optionele bezigheid, maar een vereiste om de integriteit van het veiligheidssysteem te beschermen.

De grootste bedreigingen voor veiligheidssysteemapparatuur en -functies zijn onjuiste aannames, onjuist gebruik, onderhoud dat niet grondig genoeg wordt uitgevoerd en ongecontroleerde aanpassingen. Dit alles bemoeilijkt door de lastige taak om gerelateerde applicaties synchroon te houden. Er wordt in veel van de veiligheidsnormen en -voorschriften verwezen naar deze operationele uitdagingen, waaronder IEC 61508 en IEC 61511, Control of Major Accident Hazards (COMAH), American Petroleum Institute (API), Serveso III en Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

5. Er moet worden gezorgd dat de fabriek veilig blijft wanneer de veiligheidsapparatuur niet beschikbaar is

Het is belangrijk dat organisaties procesrisico’s in de hand houden en werkzaamheden veilig uitvoeren gedurende de veiligheidslevenscyclus. Veiligheidsfuncties dienen te allen tijde beschikbaar te zijn. Er zijn echter bepaalde gevallen waarin de veiligheidsfuncties van bepaalde apparatuur of sensoren kunnen worden omzeild of genegeerd. Dit kan alleen worden gedaan nadat een risicobeoordeling is uitgevoerd en er gepaste compensatiemaatregelen zijn genomen. Veiligheidssystemen worden zo onder berekende en zorgvuldig bewaakte omstandigheden met een bijbehorende risicobeoordeling door fabriekspersoneel omzeild. Voor audits door de technische autoriteiten en de verzekering is bewijs nodig van alle omzeilingen, omdat hieruit blijkt dat de organisatie kennis heeft van de werk- en onderhoudsvereisten.

Uitgebreide bewaking van de veiligheidssysteemprestaties

Kortom, door het monitoren kan de veiligheidsintegriteit van een fabriek in stand worden gehouden. Wij bieden een uitgebreide oplossing voor het bewaken van prestaties van veiligheidssystemen waarmee alle veiligheidsgerelateerde gegevens uit een SIS automatisch kunnen worden verzameld, georganiseerd en gepresenteerd. De prestaties van het veiligheidssysteem kunnen op een handige manier worden gemeten om te garanderen dat de risico’s beperkt blijven en de bedrijfsactiviteiten veilig worden uitgevoerd.

Auteur: Nick Cross, Yokogawa

Lees ook:

close

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.