Zijn new kids on the block nog wel welkom in de energietransitie?

15
HB11 Energy
Illustratie: bestfoto77 / Shutterstock.com

Verkenners van HB11 Energy in Nederland

De recente Rondetafel Kernenergie toonde aan dat overgang naar 100% hernieuwbare energie bestuurlijk en economisch onbetaalbaar wordt zonder een “niet-intermitterende”, stabiele, betaalbare, snel beschikbare en groene energiebron.
De “niet in mijn achtertuin” beweging rond zon en wind en het knipperend karakter van die energievormen maken de business case dubieus, helemaal wanneer de kosten voor de aanvullende noodzakelijke netverzwaringen en opslagfaciliteiten ook worden omgeslagen.
Een stabiele, betaalbare, snel beschikbare aanvullende bron, zoals Kernenergie is onmisbaar. Kernenergie zoals we dat kennen heeft dan weer de issues dat velen aanhanger zijn zolang alles goed gaat, maar het draagvlak snel afbrokkelt bij problemen. Veiligheid en kosten zijn nog steeds niet helemaal onder controle en de aanvoer van grondstoffen is minder zeker bij echt grootschalige inzet. Het is al met al nog maar de vraag of tijdig het gewenste vermogen kan worden gebouwd. Dat er vele miljarden mee gemoeid zijn, wordt door niemand in twijfel getrokken.

Deze situatie zou kansen moeten bieden aan nieuwe oplossingen; disruptors die de zaak kunnen redden zijn er. Wij vertegenwoordigen er een. Pro deo omdat wij denken dat onafhankelijkheid woorden kracht bijzet.
Het heet HB11 Energy en is een spin off van de Universiteit van New South Wales, Australia. Kernfusie, maar dan zonder heftige bouwprojecten of tot miljoenen graden te verhitten brandstof. Twee krachtige lasers, afgevuurd op de juiste brandstof blijken een fusie reactie tot stand te kunnen brengen. Het resultaat is dat 17 mg brandstof (bestaande uit isotopen van de elementen Waterstof en Boor) 300 kWh aan elektrische energie kan produceren. Bij een frequentie van 1 “laserschot” per seconde levert dat grofweg 300 miljoen euro per jaar op. De productiekosten liggen op minder dan 20% van de laagste huidige productie prijs. Daar zien we dan de contouren van een gezonde business case ontstaan. Het proces leidt ook direct tot stroom, zonder de tussenstap “hitte” en kent geen radioactief of anderszins schadelijk afval. Boor is ruim beschikbaar en eenvoudig te winnen.

HB11 Energy wordt geleid door een internationale keur aan top fysici. Toch was een jaar netjes kloppen op nationale, Europese en andere internationale voordeuren, waarop met grote letters staat: “Wij Willen Groene Energie” tot dusver niet succesvol; dat kan aan de boodschappers liggen, maar toch.
Op 1 na was er ook niemand die bijvoorbeeld een contact binnen het eigen netwerk aanreikte.

Wij krijgen de indruk dat de vrij comfortabel zittende vernieuwers rond zon en wind en de eveneens comfortabel vertrekkende oude energieopwekkers de “transitie” domineren. Er lijkt geen behoefte aan new kids on the block.

In Zuid Frankrijk loopt al jaren een internationaal kernfusieproject wat een miljard per jaar kost. We zien als resultaat wel indrukwekkende engineering, maar geen elektriciteit. En dat blijft het komende decennium zo, zegt men zelf. Ook in “Groene” hoek vraagt men zich daarom nu af of het geld beter besteed zou kunnen worden aan besparing of andere vormen van duurzame opwekking. We houden ons aanbevolen.

Financiering van een wankele nieuwe business case en een overjarige oude business case leidt niet tot het politieke doel: tijdige energietransitie.

Recent, werd de vrij beteuterde ontdekking gedaan, “na het maken van sommetjes”, dat alle voornemens om met de nu bekende middelen op te rukken naar gasloze huizen onhaalbaar zijn. Dit is een pijnlijke streep door de rekening.

Europees worden nu steeds indringender vragen gesteld bij de agenda van Frans Timmermans.

Het is dus wel hoog tijd voor iets baanbrekend nieuws.

Wetenschappelijk leider van HB11 Energy, prof. Heinrich Hora wijt de lauwe aandacht voor zijn geesteskind half grappend mede aan de verdacht lage investeringen die gemoeid zijn met de bouw van een werkende proefcentrale (100 miljoen).

Er is meer tussen hemel en aarde dan zon en wind. Het politieke doel “100% hernieuwbaar” kan tijdig en stabiel worden gehaald, op een gezonde zakelijke basis, zonder mega investeringen en zonder nieuwe dilemma’s en problemen te creëren.
En wat zou het mooi zijn een nieuwe, schone, betaalbare, winstgevende, snel beschikbare, nucleaire industrie in de Benelux te vestigen.

Meer informatie HB11 Energy

Auteurs: Jelte Verhoeff en Bert Heskes

Lees ook:

close

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Logo IndustrieVandaag
Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.