Waarom overstappen op SF6-vrije zuivere luchttechnologie noodzakelijk is

SF6

Schakelinstallaties zitten overal, hoewel ze misschien niet altijd zichtbaar zijn. Het is essentiële elektrische apparatuur voor het elektriciteitsnet, voor industriële toepassingen en voor grote gebouwen. Meer dan 30 miljoen eenheden middenspanningsschakelapparatuur die wereldwijd zijn geïnstalleerd, gebruiken het zogenaamde zwavelhexafluoride, beter bekend als SF6. Een zeer vertrouwde maar omstreden technologie.

Wat is SF6?

SF6 is een kunstmatig gas dat al decennia lang op grote schaal wordt gebruikt in elektrische hoog- en middenspanningsapparatuur, zoals schakelmateriaal, als een isolerend en blusmiddel. Het gas dankt zijn populariteit aan zijn isolerende en stroomonderbrekende eigenschappen, thermische capaciteit en stabiliteit. Het is ook inert, niet-ontvlambaar en volledig niet-giftig in zijn pure vorm. De hoog isolerende eigenschap van SF6 maakt het mogelijk om de omvang van schakelapparatuur aanzienlijk te verkleinen, cruciaal voor de vele krappe ruimtes.

Klinkt goed, toch? Nou, het kan beter! Er zijn sterke redenen om over te stappen van SF6 naar een innovatief nieuw alternatief dat alleen zuivere lucht gebruikt:

#1: Pure lucht is superieur aan een sterk broeikasgas

SF6 heeft een vermogen om de aarde op te warmen (GWP) dat 23.500 keer groter is dan dat van CO2. De GWP-metriek is ontwikkeld om de effecten van de opwarming van de aarde van verschillende gassen te vergelijken. Het is een relatieve maat voor hoeveel warmte een broeikasgas in de atmosfeer vasthoudt. Concreet is het een maat voor hoeveel energie de uitstoot van 1 ton gas zal absorberen over een bepaalde periode, in verhouding tot de uitstoot van 1 ton kooldioxide (GWP = 1). Hoe groter het GWP, hoe meer het gas in kwestie de aarde verwarmt in vergelijking met CO2 gedurende die periode. SF6 is een van de zes soorten broeikasgassen waarop het Kyoto-protocol en de Europese richtlijn 2003/87 (handel in broeikasgasemissierechten) betrekking hebben.

Elke typische last- of railscheidingsschakelaar, onderdeel van een schakeleenheid, bevat gemiddeld 1 kg SF6. Als 1 kg per ongeluk in de atmosfeer terechtkomt, heeft dat dezelfde potentiële impact op het milieu als 200.000 kilometer met een auto rijden (een typisch voertuig stoot ongeveer 120 gram CO2 per kilometer uit). Vermenigvuldig dat met 30 miljoen schakelinstallaties en het wordt duidelijk waarom het noodzakelijk is een alternatief te kiezen voor SF6.

Zuivere lucht is de ultieme vervanger van het broeikasgas. Het maakt de zorgen rond GWP overbodig, omdat er geen zijn. Maar meer dan dat, de milieuveiligheid is volledig transparant.

#2: Zuivere lucht vereist geen recycling

De zuivere lucht die we elke dag inademen, hoeft natuurlijk niet gerecycled te worden. Dat kunnen we niet zeggen van SF6 of andere door de mens gemaakte gassen. Wanneer een SF6-schakelinstallatie het einde van zijn levensduur bereikt, wordt het gas idealiter teruggewonnen, opnieuw verwerkt en hergebruikt. Als het tot het einde van zijn levenscyclus in een gesloten systeem wordt gehanteerd, kan de hoeveelheid lekkage drastisch worden verminderd. Hierdoor wordt de impact op het milieu verlaagd. Met zuivere lucht bestaat zo’n zorg niet.

Helaas wordt de procedure rond het einde van de levenscyclus van SF6 niet altijd voltooid en worden regels – waar en wanneer ze bestaan ​​- vaak niet goed gehandhaafd. SF6 wordt na gebruik door sommige overheidsinstanties als gevaarlijk afval beschouwd vanwege de giftige bijproducten die het gevolg zijn van de huidige onderbroken operaties.

Bovendien kan de behandeling aan het einde van de levensduur van SF6 of andere door de mens gemaakte gassen duur zijn – ongeveer 20% van de prijs van de apparatuur zelf. Het omvat talloze stappen, waaronder inzameling, terugwinning en neutralisatie voordat het gas wordt gerecycled of vernietigd. Alleen geautoriseerde beheerders van gevaarlijk afval kunnen gassen behandelen, transporteren, recyclen of vernietigen in overeenstemming met bepaalde nationale of regionale voorschriften en normen. Door een oplossing met zuivere lucht te gebruiken, is de noodzaak om SF6 te produceren overbodig, wordt de impact op het milieu van schakelinstallaties drastisch verminderd en wordt het recyclingproces aan het einde van de levensduur vermeden.

Mocht je nog niet overtuigd zijn, dan geeft deze whitepaper nog drie redenen.

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie