SPIE en Royal HaskoningDHV: klaar voor verduurzaming industrie

Nationaal Programma Verduurzaming industrie Verduurzamen industrie

SPIE Nederland en Royal HaskoningDHV slaan de handen ineen om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de industrie. Het partnership richt zich op het identificeren, uitwerken en implementeren van een meerjarig programma dat industriële partijen helpt te verduurzamen. Via deze samenwerking wordt een ultieme koppeling gemaakt tussen de business strategie van de asset owner, de eigenaar/bestuurder van de industriële site, en de noodzakelijke investeringen voor optimalisatie en vernieuwing.

In de komende 30 jaar zal de industrie volledig klimaatneutraal moeten worden. De eerste 10 jaar al voor meer dan 50%. Een fenomenale uitdaging waar veel voor nodig is. Veel asset owners hebben de behoefte om hun site in kaart te brengen en daarbij advies in te winnen hoe zij hun assets in de industrie kunnen verduurzamen. Royal HaskoningDHV kan dat uitstekend. Voordeel van deze combinatie is dat er direct een uitvoerende partij, SPIE, bij aangesloten is. De combinatie richt zich in eerste instantie op het optimaliseren, en daarmee verduurzamen, van non-core energie-intensieve utilities zoals stoom, elektriciteit, koeling, perslucht, warmte, afvalwater, proceswater, etc. Samen met de asset owner kijken we naar optimalisatie in de gehele keten; van productie tot en met verbruik.

Flexibele dienstverlening verduurzaming industrie

De uitdagingen van asset owners ten behoeve van de verduurzaming in de industrie zijn divers en daar spelen SPIE en Royal HaskoningDHV op in. Ze bundelen kennis en krachten en met behulp van een investeringspartner zijn ze in staat om een flexibele dienstverlening aan te bieden in een innovatieve servicecontractvorm, zoals as a Service. In dat geval komen de utilities in het bezit van de investeringspartner. SPIE en Royal HaskoningDHV dragen de verantwoordelijkheid zowel voor het verduurzamen van deze utilities als voor het beheer, onderhoud en werking ervan. De voormalige asset owner neemt het gebruik van deze utilities af. Op deze manier worden de utilities toekomstvast, duurzaam en voorspelbaar, zonder een directe, vaak grote, investering van de betreffende industriële partner. Zo kunnen ze effectief meebewegen met de veranderende energiebehoefte van de Europese industrie.

CEO’s Lieve Declercq (SPIE) en Erik Oostwegel (Royal HaskoningDHV) zijn ervan overtuigd samen een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. Lieve Declercq: “Om in 2050 koolstofneutraal te zijn, moet de industrie haar broeikasgasemissies aanzienlijk blijven beperken. Onze samenwerking is in staat en toegewijd om veelbelovende investeringen te scopen, te implementeren, te onderhouden en te exploiteren om de broeikasgasemissiereductiedoelstellingen van asset owners te behalen.”

Erik Oostwegel vult aan: “We maken daarvoor gebruik van onze state-of-the-art engineering en assetmanagement expertise vanuit een strategisch en operationeel perspectief in combinatie met kennis van digitale toepassingsmogelijkheden. Door onze financiële investeringspartner is de samenwerking SPIE-Royal HaskoningDHV ook in staat om dit transitieprogramma ‘asset-light’ te maken.”

Over Royal HaskoningDHV en SPIE

Met 6000 ervaren engineers wereldwijd richt Royal HaskoningDHV zich vooral zowel op het in kaart brengen van kansen voor verduurzaming als op de conceptuele engineering, basic engineering en strategisch asset management. SPIE Nederland, met 4200 medewerkers, sluit hier complementair op aan door haar kennis en ervaring met detail engineering, constructie, onderhoud en operationeel assetmanagement. Beide partners opereren onafhankelijk van technologie of de leveranciers hiervan.

Als onafhankelijk Europees leider in multitechnische dienstverlening op het gebied van energie en communicatie, verbetert SPIE de wereld door lokale en regionale autoriteiten en bedrijven te helpen met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van energiezuinige en milieuvriendelijke installaties en fabrieken. Met bijna 4.000 medewerkers verspreid over 28 locaties, behoort SPIE Nederland tot de top 3 van technische dienstverleners in Nederland. Met ongeveer 45.500 medewerkers en een sterke lokale aanwezigheid, genereert SPIE een omzet van €6,6 miljard en een EBITA van €339 miljoen in 2020.

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie