Onderzoek initiatieven met oa versnelde verduurzaming procesindustrie

Verduurzaming procesindustrie

NWO heeft 20 publiek-private initiatieven ontvangen binnen de call Lange Termijn Programma’s om verduurzaming in de procesindustrie sneller door te voeren. 30 kennisinstellingen en 120 bedrijven en organisaties investeren in deze strategische samenwerkingen met een looptijd van tien jaar. De initiatieven hebben als doel om wetenschappelijk velden, op onderwerpen uit het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, structureel te stimuleren. NWO heeft de initiatieven gepubliceerd op haar website. Geïnteresseerde partijen kunnen de consortia benaderen voor mogelijke samenwerking.

De initiatieven passen binnen één van de Kennis- en Innovatieagenda’s van dit beleid: Energietransitie en Duurzaamheid (waaronder verduurzaming procesindustrie), Gezondheid en Zorg, en Landbouw, Water en Voedsel, Veiligheid, Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk verdienvermogen. De call Lange Termijn Programma – Strategiegedreven consortia met impact (LTP) vormt hoofdlijn Strategie van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Deze NWO-financiering richt zich op strategische onderwerpen die bijdragen aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

Onderzoek verduurzaming procesindustrie brengt oplossingen dichterbij

Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om baanbrekende innovatieve oplossingen met impact, zoals een versnelde verduurzaming van de procesindustrie. Dit biedt economische kansen voor publieke en private partijen om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. De inbreng hierbij van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek is hierbij onmisbaar. Naast maatschappelijke impact wordt ook gestuurd op economische en wetenschappelijke impact.

NWO zet hierbij in op programma’s van aanzienlijke omvang zodat echt een verschil kan worden gemaakt. Om de gestelde uitdagingen te halen, initieert NWO samenwerkingen, legt verbindingen tussen wetenschappers, private en publieke partijen en stimuleert NWO het verkennen van nieuwe wegen. Door de verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek. In de visie van NWO zijn de kansen op de beoogde veranderingen en de impact ervan het grootst als ingezet wordt op interdisciplinair onderzoek waarbij samenwerking wordt gezocht met relevante kennisinstellingen, publieke en private partners, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Partners dragen substantieel bij in het onderzoek in geld (in kind).

NWO en KIC

Jaarlijks stelt NWO ruim honderd miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. De financiële bijdrage van NWO is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk investeren in innovatie. Deze financiering sluit aan bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet.

Bekijk het overzicht van aangemelde initiatieven

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie