Shell Moerdijk zet volgende stap in energietransitie met Skyline-project

Shell Moerdijk

Bij Shell Moerdijk hebben grote onderdelen voor acht nieuwe fornuizen in het kader van het Skyline-project hun eerste voet aan wal gezet. Deze onderdelen, aangekomen aan boord van het schip ‘Klara’, zullen een aanzienlijke rol spelen in het verlagen van de CO2-uitstoot van het complex met ongeveer 10%.

Aankomst en verplaatsing van de modules

De reis van de nieuwe fornuiscomponenten voor Shell Moerdijk begon op 28 oktober, toen het schip de Nieuwe Waterweg, de Oude Maas en de Dordtsche Kil trotseerde. Vervolgens meerde het schip af bij Van der Vlist. Een paar dagen later, op 31 oktober, haalde een Matador-bok van Bonn & Mees de eerste modules uit het scheepsruim.

De gedemonteerde fornuisonderdelen werden vervoerd naar de overkant van de Westelijke Insteekhaven. Daar werden ze op een SPMT-transporter van Mammoet geplaatst, die vervolgens naar de ‘Skyline lay down area’ reed. Volgens Shell is de volgende stap in dit grootschalige project het plaatsen van de modules.

Vernieuwing van de fornuizen Shell Moerdijk

Als onderdeel van een grootschalige moderniseringsinspanning vervangt Shell zestien oude fornuizen van de kraakinstallatie door acht nieuwe, efficiëntere modellen. Door deze vernieuwing verwacht Shell een vermindering van het energieverbruik en daarmee een daling van de uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 10%.

Richard Zwinkels, algemeen directeur van Shell Moerdijk, sprak vorig jaar bij de bekendmaking van de plannen over ‘een enorme volgende stap in de energietransitie’. Het project kreeg de naam Skyline omdat het aantal schoorstenen in de faciliteit door deze ingreep zal dalen van tien naar zes.

Gefaseerde vervanging

De vernieuwing van de fornuizen wordt gefaseerd uitgevoerd. De nieuwe fornuizen worden in modules per schip naar Moerdijk gebracht en daar een voor een geassembleerd. De gefaseerde aanpak maakt het mogelijk voor Shell om tijdens de renovatie operationeel te blijven.

Deze gefaseerde aanpak en de focus op energie-efficiëntie tonen Shell’s inzet om haar activiteiten te verduurzamen en bij te dragen aan de energietransitie. Het Skyline-project van Shell Moerdijk is een belangrijke stap in die richting. De vervanging van de fornuizen en de daaruit voortvloeiende vermindering van de CO2-uitstoot zijn in lijn met de bredere doelstellingen van Shell om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Efficiëntie en verduurzaming als prioriteiten

De efficiëntieverbetering en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die met deze vernieuwing wordt bereikt, is een belangrijke mijlpaal in de voortdurende inzet van Shell voor verduurzaming. Niet alleen laat het zien dat Shell vastbesloten is om haar ecologische voetafdruk te verkleinen, maar het toont ook een duidelijke toewijding aan technologische innovatie en operationele efficiëntie.

De inzet van Shell op deze gebieden is bijzonder belangrijk in het licht van de bredere wereldwijde inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Met deze initiatieven toont Shell dat het mogelijk is om economisch succes te combineren met milieubewustzijn en een actieve bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Shell Moerdijk – de weg vooruit

Hoewel de eerste modules van de nieuwe fornuizen inmiddels zijn gearriveerd, is er nog veel werk te doen. De montage en integratie van deze fornuizen in de bestaande infrastructuur van Shell Moerdijk is een ingewikkelde taak die zorgvuldigheid en precisie vereist. Dit is echter een uitdaging die Shell bereid is aan te gaan in haar streven naar duurzaamheid en efficiëntie.

Shell’s Skyline-project is een ambitieus en ingrijpend plan dat de potentie heeft om een aanzienlijke invloed uit te oefenen op de energietransitie. Door energie-efficiëntie en verduurzaming als prioriteiten te stellen, geeft Shell een duidelijk signaal af dat het serieus is over haar rol in de energietransitie en haar inzet om bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Shell Moerdijk blijft zich inzetten voor de energietransitie met de voortgang van het Skyline-project en blijft zich inspannen om haar activiteiten te verduurzamen, terwijl ze tegelijkertijd gericht blijft op operationele efficiëntie en economisch succes. Het Skyline-project is een duidelijk voorbeeld van deze dubbele focus en dient als inspiratie voor andere bedrijven in de sector.

Meer informatie over Shell

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Procesindustrie - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.