5G en straling: is dat gevaarlijk?

5G industrie

Bedrijven werken aan de opvolger van 3G en 4G voor mobiel bellen en internet: de 5G-technologie. De overheid heeft geen voorkeur voor de ene of de andere technologie. Maar wil wel dat de introductie van 5G eerlijk, goed georganiseerd en veilig gaat.

Wat is 5G?

5G is de vijfde generatie mobiele communicatiestandaarden. Het is het label dat door de telecommunicatie-industrie is gelanceerd om de nieuwste mobiele communicatietechnologie aan te duiden. 5G is een volgende generatie van de op dit moment in Nederland veel gebruikte vierde generatle (4G) van mobiele communicatietechnologie.

Waarom 5G?

ICT en telecombedrijven geven aan dat een verbeterde communicatietechnologie nodig is om de groelende en veranderende datalbehoefte van burgers en bedrijven te kunnen opvangen. Het moblele dataverkeer groeit zowel in privé datagebruik als zakelijk gebruik. Daarnaast wordt verwacht dat 5G allerlei nieuwe toepassingen mogelijk maakt voor bedrijfsleven en maatschappij:

  • zelfrijdende auto’s
  • precisielandbouw en industrie om efficiënter om te gaan met water, mest of bestrijdingsmiddelen
  • verlenen van zorg op afstand

Er zijn in Nederland verschillende proeftuinen waar ze momenteel allerlei nieuwe toepassingen voor 5G testen. Een overzicht van deze zogenaamde 5G Fieldlabs zijn te vinden op de kaart met proeftuinen van Nederland Digitaal.

Wat is de rol van de overheid met betrekking tot 5G?

De Rijksoverheid reguleert de telecommunicatiesector zo veel mogelijk technologieneutraal met het doel dat telecomdiensten ontstaan die van zo veel mogelijk nut zijn voor de Nederlandse samenleving. Marktpartijen bepalen daarbij zeif welke diensten zij aanbieden en dingen in concurrentie met elkaar naar de gunst van klanten: burgers en bedrijven. Het is vervolgens eveneens aan marktpartijen om te bepalen hoe die klantvraag het beste kan worden bediend: met welke technologieën. ‘5G’ is daarom een ontwikkeling die vanuit de markt tot stand komt, gestoeld op de veronderstelling dat deze nieuwe generatie telecommunicatietechnologie de toekomstige vraag naar telecomdiensten door burgers en bedrijven beter kan bedienen.

Daarnaast verdeelt de Rijksoverheid (radio)frequenties. Het overgrote deel van de frequenties kan vergunningsvrij worden gebruikt (bijv. wifi) of er kan eenvoudig een vergunning voor worden aangevraagd. Alleen als de vraag naar frequenties groter is dan het aanbod, kan er een veiling worden georganiseerd. Dit laatste gebeurt over het algemeen voor de frequenties die gebruikt worden voor mobiele communicatie. De Rijksoverheid bepaalt echter niet welke technologie er gebruikt moet worden. Het beleid is technologieneutraal. Het is aan de vergunninghouder om te bepalen welke technologie hij wil gebruiken.

Straling van 5G-antennes meten

De Rijksoverheid wil dat de introductie van de 5G-technologie veilig is. Daarom controleert het Agentschap Telecom of de 5G-antennes niet teveel straling veroorzaken. En gezondheidsexperts letten op wat wetenschappers ontdekken over de effecten van straling op de gezondheid.

Plaatsing antennes voor 5G

De 5G-frequentie gebruikt in de toekomst bestaande antennes en nieuwe, kleinere antennes. Bedrijven die deze nieuwe antennes willen plaatsen, moeten zich houden aan het beleid voor de plaatsing van antennes.

Internationale afspraken over stralingslimieten

Alle 5G-antennes moeten voldoen aan de internationale limieten voor elektromagnetische straling. Het niveau van straling mag niet boven deze grens uitkomen, om negatieve effecten op de gezondheid te voorkomen. De limieten zijn gebaseerd op adviezen van wetenschappers en gezondheidsexperts.

Agentschap Telecom controleert sterkte van 5G-antennes

Het Antennebureau van het Agentschap Telecom meet de sterkte van elektromagnetische velden bij antennes in Nederland. Het Agentschap Telecom voert ook metingen uit bij (test)opstellingen van 5G-antennes. Zo controleert de overheid of telecombedrijven zich houden aan de regels voor straling. Het stralingsniveau van Nederlandse antennes is vaak 10 keer lager dan de internationale limieten.

Uitleg over straling en gezondheid

Bekijk de infographic over de verhouding van de gemeten waarden, de blootstellingslimieten en de grenswaarde voor de gezondheid.

Grenswaarde gezondheid

Een internationale groep van wetenschappelijk deskundigen op het gebied van gezondheidseffecten van radiogolven heeft vastgesteld dat blootstelling boven dit niveau zou kunnen zorgen voor schade aan het lichaam.

Blootstellingslimiet

Voor de zekerheid is de internationale blootstellingslimiet een factor 50 lager dan de grenswaarde. Zo voorkomen we negatieve effecten op de gezondheid. De straling uitgezonden door antennes voor mobiele communicatie mag niet boven de limiet uitkomen.

Gemeten waarden (NL)

De gemeten waarden van antennes voor mobiele communicatie liggen allemaal onder de limiet. Vaak meer dan 10 keer daar onder.

Gezondheidsexperts houden onderzoeken over straling bij

Het RIVM en de Gezondheidsraad houden in de gaten wat wetenschappers ontdekken over de radiogolven voor mobiele communicatie (elektromagnetische straling). Zijn er nieuwe inzichten? Dan geven zij dat door aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het RIVM en de Gezondheidsraad doen hun werk onafhankelijk van het ministerie.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Dossier - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.