Vocht meten in stortgoederen

Vocht meten in stortgoederen

Accuraat vocht meten in stortgoederen

Vocht meten bij de productie van zand, cement, beton, keramiek en glas. TEWS Elektronik biedt passende oplossingen voor het meten van vocht die beantwoorden aan de complexe uitdagingen waar producenten van onder andere beton, cement, keramiek, (kwarts)zand en glas mee te maken krijgen. De vochtanalyzers van TEWS staan garant voor een betrouwbare en accurate meting. De analyzers meten onafhankelijk van bulkdichtheid, afmeting, kleur en massa en zowel aan de oppervlakte als in de kern van het product. Met deze innovatieve sensoren kunnen ook schurende materialen gedurende lange termijnen worden gemeten.

Vochtmetingen in bulkstromen worden veelal uitgevoerd met NIR- of microwave-analyzers. Vocht meten met microgolven is een contactmeting, waardoor de sensoren snel kunnen slijten bij schurende materialen. Een NIR- analyzer is geen contact meting, maar is gevoelig voor omgevingslicht, structuur- en kleurveranderingen. Ook meten zij vocht vooral aan de oppervlakte van het product. De NIR-meting is daarom vooral geschikt in een omgeving die nauwelijks verandert.

De microwave-analyzer ondervindt niet de nadelen van een optische (NIR) meting. Een standaard microwave-analyzer meet vocht zowel aan de oppervlakte als ook het vocht dat in het product zit. Feitelijk wordt de hoeveelheid water per volume-eenheid bepaald. Dit levert echter nog niet het juiste vochtpercentage op. De hoeveelheid product per volume-eenheid kan namelijk variëren, afhankelijk van de bulkdichtheid. Om het vocht massapercentage te bepalen, is het dus nodig om de hoeveelheid water per volume-eenheid te delen door de hoeveelheid product per volume-eenheid, ofwel de bulkdichtheid.

Bulkdichtheid

De bulkdichtheid wordt in vrijwel alle analyzers langs indirecte weg vastgesteld. Echter veel vochtanalyzers gaan er vanuit dat de bulkdichtheid lineair afhankelijk is van de hoeveelheid vocht. Daar gaat het verkeerd, want bij veel producten is dat niet het geval. Bij sommige producten zwellen de deeltjes bij hogere vochtpercentages waardoor de stapeldichtheid en dus de bulkdichtheid verandert. Een voorbeeld is het gedrag van zand; het volume van een bepaalde massa gestort zand is zeer afhankelijk van het vochtgehalte, maar zonder dat sprake is van een lineair verband. Dit niet-lineaire gedrag is bijvoorbeeld bij de betonindustrie een uitdaging; een geringe afwijking in de samenstelling kan de levensduur van beton sterk verkorten.

Bulkdichtheid kan ook sterk variëren bij een grote spreiding in deeltjesgrootte. Niet alleen op micro- maar ook op macroschaal. Scherven van glas of keramiek kunnen sterk in grootte en vorm verschillen. Hierdoor is de bulkdichtheid niet constant en is een indirecte meting vaak niet representatief voor de hele batch.

Vochtmeting onafhankelijk van korrelgrootte, bulkdichtheid, kleur en massa
De microwave-analyzer van TEWS Elektronik meet het vochtpercentage en de bulkdichtheid in één meting waardoor deze compenseert voor variaties in de bulkdichtheid. De meting is onafhankelijk van de (bulk)dichtheid, afmeting (korrel- of scherfgrootte en vorm) en massa. Dit systeem gaat er dus niet vanuit dat de bulkdichtheid lineair afhankelijk is van de hoeveelheid vocht. Ook is het vochtpercentage niet afhankelijk van de afmeting van de gebruikte grondstoffen of korrelgrootte. Hierdoor kunt u veel nauwkeuriger de vochtpercentage bepalen van uw producten, ook in-line en kunt u beter uw proces beheersen.

Een belangrijke tweede uitdaging bij het meten van vocht in schurende materialen, zoals beton, zand en scherven is het feit dat het betonmengsel de sensoren van de analyzers zeer snel kunnen beschadigen. Het schuren van zand en grind kan ervoor zorgen dat de sensoren al binnen enkele maanden versleten zijn. TEWS ontwikkelde een in-line analyzer, waarbij het product in een buisvormige cilindrische sensor gestort wordt en weer geleegd in een cyclus van twee tot drie keer per minuut. Zo wordt de sensor minder belast door de flow. Deze sensor wordt geplaatst in een bypass.

Vertegenwoordiging

De vochtanalyzer van TEWS worden in Nederland en België exclusief vertegenwoordigd door Inventech Benelux. Er zijn labanalyzers, in-line analyzers en zelfs een portable analyzer voor het bepalen van het vochtpercentage.

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.