ING Sector update Industry oktober 2022

Producentenvertrouwen industrie Productenten Vertrouwen ondernemers industrie minder optimistisch ING

In augustus was de gemiddelde dagproductie 6% hoger dan in augustus 2021. De hightech –machinebouw en elektrische apparaten- noteerden een behoorlijke groei. Tot zover het positieve jaar-op-jaar vergelijk.

Belangrijk is om te kijken naar de huidige trend. Deze ziet er minder positief uit en is meer in lijn met de berichten die we de afgelopen periode hebben gezien: een dalend producenten-vertrouwen en een historisch laag consumentenvertrouwen. Dit wordt duidelijk zichtbaar als we de gemiddelde productieoutput van juli-augustus vergelijken met die van mei-juni. Hier zien we de productiekrimp in bijna twee-derde van de industrietakken terug. Positieve uitzondering zijn zoals afgelopen twee jaar gebruikelijk de machine-en apparatenbouw en automotive, die nog herstellende is.

Ook uit de enquête onder inkoopmanagers die vorige week is gepubliceerd zien we een stevige daling in de productieverwachting en een behoorlijke krimp in de orderintake. Materiaalinkopen dalen en onvoltooide productie neemt verder af. Een bevestiging van een duidelijk afkoelende economie.

Digitale kansen grijpen voor hogere productiviteit

De economische meerwaarde die de technologische industrie produceert, is de afgelopen vijf jaar gemiddeld 5% per jaar gegroeid. Wanneer de sector dit groeitempo volhoudt, zal de toegevoegde waarde in 2030 twee keer zo groot zijn als in 2010. Toch staat de sector voor grote uitdagingen: het personeelstekort neemt de komende jaren verder toe en een betere benutting van digitale technologie is noodzakelijk om de productiviteitsgroei hoog te houden.

Drie zaken zijn cruciaal voor het grijpen van de digitale kansen en moeten daarom hoog op de agenda staan:

  1. Meer en beter opgeleide vakkrachten;
  2. Intensiever samenwerken in de keten;
  3. Volop investeren in R&D.

Het potentieel van digitalisering wordt snel zichtbaar doordat processen efficiënter verlopen. Zowel tussen machines en apparaten, bedrijfsonderdelen en via onlinecommunicatie in de keten. De efficiencykansen liggen met name in geautomatiseerde fabrieken, effectiever datagebruik en data-analyse t.b.v. procesoptimalisering en efficiënter productontwerp en engineeringsproces door digitale simulatie. Lees meer in deze ING sectorstudiestudie.

Gelijke EU-maatregelen voor energieprijzen cruciaal voor industrie

Onafhankelijkheid, economische groei en werkgelegenheid op lange termijn komen sterk onder druk als gerichte -tijdelijke- steun voor de energie intensieve industrie vanuit de overheid uitblijft.

De torenhoge energieprijzen hebben forse impact. Bedrijven als Nyrstar (zink) en Aldel (aluminium) hebben de productie zelfs gestopt, omdat niet meer winstgevend geproduceerd kan worden. De productie van zink is nu verplaatst naar andere vestigingen van het concern in België en Frankrijk. Hier heeft de overheid snel geschakeld en specifieke steun ingezet. Hetzelfde vraagstuk speelt in de chemische-, voedingsmiddelen-, bouwmaterialen- en papierindustrie. Hoogtechnologische sectoren staan aan de basis staat van (internationale) productieketens. Zoals voedsel, bouw, metaalproducten-, kunststofproductenindustrie en automotive.

Een domino-effect in de keten is daarom een aanzienlijk risico. Productiestops en -verschuivingen hebben op termijn een negatieve weerslag op de concurrentiepositie, economische groei én werkgelegenheid. En op nieuwe investeringen in Nederland.
De industrie is internationaal actief en daarom is een gelijk -Europees- speelveld cruciaal voor het behoud van deze industrietak in Nederland.

Supply chain strategie, prijsbeleid en personeelstekort

Industrie ondernemers zijn tijdens de ‘executive round table Industry’ in gesprek gegaan over het versneld herinrichten van supply chains na de recente invasie in Oekraïne. En over de aangepaste inkoopstrategieën in reactie op de langdurige verstoringen als gevolg van de coronapandemie. Welke keuzes hebben ondernemers gemaakt?

Multi sourcing, near shoring, voorraadopbouw, overnemen toeleveranciers. De sterke stijging van de inkoopprijzen kunnen –soms met vertraging- worden doorberekend, maar hoe ga je straks om met prijsdalingen?

Waren materialen en componenten lange tijd de grootste belemmeringen, inmiddels staat het tekort aan personeel met stip op 1 als grootste belemmering voor toekomstige groei.
Wat doen de ondernemingen om nieuwe medewerkers aan te trekken? Hoe positioneer je de onderneming? Welke samenwerking zijn er met het onderwijs? Toepassen van job carving, digitalisering, slimmer werken en zij-instroom. Positieve ervaringen met 50 plussers op de arbeidsmarkt. Welke aanpak heeft succes? Lees meer in dit artikel in Link magazine.

Industriële elektrificatie – route naar een duurzame CO2 neutrale industrie

In het Europese ‘Fit for 55’ plan wordt gestreefd naar 55% CO2 reductie in 2030 om vervolgens door te groeien naar een klimaat neutrale economie in 2055. Nederland heeft de ambitie nog iets hoger gesteld en wil in 2030 een 60% reductie realiseren van broeikasgassen, waarvan CO2 de belangrijkste is.

Er moet versneld worden, een forse uitdaging voor de industriesector.
De energie intensieve industrie draait op een combinatie van aardgas en grote hoeveelheden restgassen. Om de CO2-uitstoot volgens de doelstellingen van het Klimaatakkoord terug te brengen, zijn flinke stappen nodig. Stappen die het huidige systeem binnen 30 jaar moet transformeren tot een nieuwe werkwijze.

Een belangrijke oplossingsroute voor CO2-reductie is een energietransitie waarbij fossiele brandstoffen worden uit gefaseerd. Hierin ligt er naast de inzet van duurzame/hernieuwbare energie, geothermie, hergebruik van gassen, reststromen en restwarmte enorm veel potentieel in elektrificatie van industriële processen. In deze transitie onmisbaar onderdeel. Lees hierover meer in onze sector thema update.

Dit is een expertquote van Gert Jan Braam, sector specialist IndustryING Sector Banking.

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.