Invloed technisch opgeleide moeder op vakkenkeuze dochters

Tech-vrouwen mbo-vrouwen Technische sector Technisch opgeleide moeder

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat leerlingen in het voortgezet onderwijs vaker kiezen voor een technisch vakkenpakket als hun ouders een technische opleiding hebben gevolgd. Dit is vooral merkbaar bij meisjes met een technisch opgeleide moeder. In 2022 volgde 28 procent van de jongens in het vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs een technisch vakkenpakket, terwijl dit percentage bij meisjes op slechts 10 procent lag. Hoewel de percentages per onderwijssoort verschillen, kiezen jongens in alle onderwijssoorten vaker voor een technisch vakkenpakket dan meisjes.

Keuze meisjes voor technische vakken veelal door technisch opgeleide moeder

Meisjes met een technisch opgeleide moeder kiezen aanzienlijk vaker voor een technisch vakkenpakket in het voortgezet onderwijs dan meisjes zonder technisch opgeleide ouders. Uit het onderzoek blijkt dat 21 procent van de meisjes met een technisch opgeleide moeder een technisch vakkenpakket volgt, tegenover slechts 10 procent van de meisjes met een niet-technisch opgeleide moeder. Ook jongens met een technisch opgeleide moeder kiezen vaker voor een technisch vakkenpakket: 40 procent ten opzichte van 28 procent bij jongens zonder technisch opgeleide moeder.

Invloed van vaders op vakkenkeuze

De technische opleiding van de vader heeft eveneens invloed op de keuze voor een technisch vakkenpakket. Leerlingen met een technisch opgeleide vader kiezen vaker voor een technisch pakket dan leerlingen met een niet-technisch opgeleide vader. Dit patroon geldt zowel voor jongens als meisjes en blijft nagenoeg onveranderd als rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken zoals de gezinssamenstelling, de onderwijssoort van de leerling en de school waar de leerling is ingeschreven.

Effect van het opleidingsniveau van ouders

Het opleidingsniveau van de ouders speelt ook een rol bij de vakkenkeuze van meisjes. Meisjes met ouders die een hbo-opleiding of universitaire opleiding hebben afgerond, kiezen vaker voor een technisch vakkenpakket dan andere meisjes. Voor jongens maakt het opleidingsniveau van de ouders echter geen verschil; zij kiezen even vaak voor een technisch vakkenpakket, ongeacht het opleidingsniveau van hun ouders. Wanneer we achtergrondkenmerken zoals gezinssamenstelling en onderwijssoort meenemen, blijkt dat het opleidingsniveau van de ouders dezelfde invloed heeft op meisjes en jongens.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Erik de Jong (Advercom)

Erik bevindt zich al ruim 18 jaar in de uitgeefwereld. Hij studeerde HEAO Bedrijfseconomie en was betrokken bij het industriële automatiseringsvakblad Automatie|PMA en het vakblad Vision+Robotics. In 2020 richtte hij samen met Yuk Chi Kan het online nieuwsplatform IndustrieVandaag op. Momenteel is Erik uitgever bij Industrievandaag.nl, waar hij zijn uitgebreide kennis van online uitgeven, SEO en AI inzet. Zijn bedrijfseconomische achtergrond en technische inzichten maken hem een unieke speler in de in de wereld van industriële automatisering en digitale publicatie.
Lees meer van: Erik de Jong (Advercom)