VOMI en VOMI Academie bundelen krachten bij tegengaan inefficiënties

VOMI Academie

Hoe vaak komt het niet voor dat het inzetten van meer personeel als dé oplossing wordt gezien om meerwerk op te vangen? In de praktijk blijkt echter dat het meerwerk leidt tot gewijzigde omstandigheden die een zekere aanpassingsperiode nodig hebben. De negatieve effecten bestaan uit het eigen maken van de werkomstandigheden. Het resultaat? Een effectiviteitsverlies van zo’n 30%. VOMI, de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie, ontwikkelde het VOMI Optimalisatiemodel om dergelijke inefficiënties onder de aandacht van stakeholders te brengen. De vereniging bundelde daarbij de krachten met de VOMI Academie dat naast Masterclasses over het Optimalisatiemodel ook een speciale training ontwikkelde: Toepassing Optimalisatiemodel bij Projectuitvoering.

VOMI Commissie Optimalisatie

In de praktijk krijgen twee van de drie projecten te maken met vertragingen en inefficiënties. Deze worden veroorzaakt door allerlei omstandigheden zoals wijzigingen en/of meerwerk die de productiviteit nadelig beïnvloeden. De directe kosten van zo’n wijziging zijn meestal wel te berekenen, maar de verstoring die één of meerdere wijzigingen op de uitvoering van het project veroorzaken, zijn moeilijk te kwantificeren. Eind 2019 startte de commissie Optimalisatie daarom met de ontwikkeling van het Optimalisatiemodel VOMI. Aan de basis van het model ligt het Handboek ‘Projectbeheersing in de bouw en voor installatietechnische werken’ van André van Berkel van SPIE. Hij vertelt hierover: “In het Handboek wordt uitgebreid ingegaan op projectmanagement en op de factoren die scope, planning en budget van projecten kunnen verstoren of beïnvloeden. De belangrijkste daarvan worden in het Handboek ook nog eens uitgebreid onder de loep genomen. Het Handboek is aangevuld met de Masterclass Optimalisatiemodel VOMI die door VOMI Academie wordt georganiseerd. Tenslotte heeft de Commissie Optimalisatie een Infographic samengesteld waarin de negen belangrijkste misvattingen over efficiëntie zijn samengevat.”

Bewustmakingsproces

“Om de leden bewust te maken van de impact van de inefficiënties op hun project en bedrijf hebben we André van Berkel gevraagd een presentatie te geven waarna wij dit thema als Commissie Optimalisatie hebben opgepakt”, aldus Bastiaan Spoelstra van de VOMI commissie Optimalisatie. Het Optimalisatiemodel VOMI moet helpen om inefficiënties binnen projecten inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Over het model vertelt Bastiaan Spoelstra: “Wij willen bij onze leden bewustwording creëren over het effect die inefficiënties op het resultaat van het project kunnen hebben. De infographic die VOMI daarvoor heeft samengesteld, helpt daar zeker bij. In de infographic zijn negen misvattingen over effectiviteit opgenomen. Met name opschalen is een mooi voorbeeld. Naarmate je sneller met mensen opschaalt, ontstaat er inefficiëntie. Het is niet zo dat je het werk van twintig man weken eerder af hebt als je dat met veertig man zou doen.”

Bastiaan Spoelstra geeft een turnaround als voorbeeld: “Het Optimalisatiemodel is daarbij niet alleen relevant voor VOMI-leden maar ook voor asset owners. Een turnaround is onlosmakelijk verbonden met meerwerk. De discussie gaat daarbij vaak over dergelijke inefficiënties. Met het Optimalisatiemodel VOMI is er nu een instrument om die inefficiënties te objectiveren en discussies weg te nemen.”

De aandacht vanuit de VOMI wordt geflankeerd door activiteiten van de VOMI Academie. Om te beginnen organiseert de VOMI Academie masterclasses over dit onderwerp. Daarnaast zijn TOP-trainingen ontwikkeld waarin de toepassing van het optimalisatiemodel bij projectuitvoering centraal staat. “Tijdens deze trainingen leren de deelnemers hoe ze de beginselen van het Optimalisatiemodel binnen het bedrijf praktisch en werkbaar kunnen maken. De trainingen zijn op maat gemaakt en te volgen aan de VOMI Academie.”

VOMI Academie

De VOMI Academie is een initiatief van VOMI in het kader van professionaliteit. Samen met VOMI-leden worden opleidingen ontwikkeld die specifiek op de industrie en branche zijn afgestemd. De trainingen worden voortdurend doorontwikkeld en elk jaar komen er nieuwe trainingen en opleidingen bij. Eén daarvan is de TOP Training.

Jasper Scherpenborg van VOMI Academie hierover: “Tijdens de TOP Training leren deelnemers wat het Optimalisatiemodel VOMI inhoudt en waar en hoe de theorie moet worden toegepast binnen de organisatie en de eigen projecten. Wanneer de impact van vertragingen en inefficiënties tijdens het project inzichtelijk zijn, kunnen deze tijdig en proactief zowel intern als met de klant worden besproken.” Vragen die voor cursisten van belang zijn: Hoe voer ik het gesprek met de klant? Hoe en met wie bereid ik me daar op voor? “Ook deze praktische vragen komen bij deze training aan bod. Zij vormen de kern van proactieve projectbeheersing op basis van het Optimalisatiemodel VOMI, leidend tot een betere vorm van samenwerking zowel intern als met de klant.”

Masterclass

“Naast de TOP Training, organiseert VOMI Academie ook de Masterclass Optimalisatiemodel. Eric van Sadelhoff van VOMI Academie hierover: “De Masterclass is al operationeel en speelt in op de behoefte aan een theoretische onderbouwing van de vertragingsschade bij wijzigingen van in uitvoering zijnde projecten. Tijdens de Masterclass wordt op inzichtelijke manier uitgelegd wat de impact is van wijzigingen van in uitvoering zijnde projecten. Een echte aanrader voor iedereen die uitgebreider wil kennismaken met het Optimalisatiemodel VOMI voordat de toepassingsgerichte TOP Training wordt gestart.”

VOMI Academie – Bewustwording bij medewerkers en opdrachtgevers

Eén van de partijen die onder meer van de Masterclass Optimalisatiemodel profiteert, is Actemium. Michel Hamers, BU Manager Major Projects, hierover: “Wij merkten dat de inefficiënties tijdens projecten vaak onderbelicht bleven. Nadat twee van onze medewerkers heel enthousiast terugkwamen van de Masterclass Optimalisatiemodel zijn we met VOMI Academie aan tafel gegaan om de Masterclass in-house te organiseren. Door in te gaan op de oorzaken van inefficiënties en verlies van productie ontstaat meer begrip en duidelijkheid. Wij wilden dat medewerkers zich bewust zouden worden van het feit dat bijvoorbeeld de inzet van extra personeel of het draaien van extra shifts niet automatisch leidt tot meer productie. Sterker nog, dat het ook een negatief effect op de productie kan hebben. Tijdens de opleiding van VOMI Academie wordt niet alleen uitgelegd waarom dat zo is, maar krijg je ook argumenten aangereikt om met opdrachtgevers hierover, tijdig en inhoudelijk, in gesprek te gaan. En het mooie ervan is dat met die argumenten opdrachtgevers ook daadwerkelijk aan het denken worden gezet. Zij worden zich er ook van bewust dat er van hun kant een inspanning nodig is om inefficiënties te voorkomen en samen een goed project te maken. Het kan bijvoorbeeld beter zijn om in één keer een grotere hoeveelheid meerwerk uit te geven dan tien kleintjes. Wij ervaren dat dat bewustzijn zo in de keten doorwerkt en positieve effecten heeft op de uitvoering van projecten.”

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie