Impact groeivertraging en versobering expatregeling op Nederlandse techsector

Techsector

Nederland staat bekend als een van de toonaangevende krachten in de Europese techsector. Met een robuust tech-ecosysteem dat jarenlang groei en innovatie heeft bevorderd, blijft ons land een grote speler op het internationale toneel. Echter, recente ontwikkelingen hebben geleid tot zorgen binnen de gemeenschap van technologische ondernemingen.

Groeivertraging in de Nederlandse techsector

Ondanks dat Nederland nog steeds wordt beschouwd als een sterk tech-ecosysteem in Europa, tonen recente rapporten van onder meer Teachleap aan dat de groei vertraagt. Deze vertraging zet Nederland op achterstand ten opzichte van landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar de techsectoren een snellere groei doormaken. Start-ups ervaren moeilijkheden bij het verkrijgen van financiering, een zeer belangrijke factor voor voortdurende groei en innovatie. Dit fenomeen kan deels worden toegeschreven aan de verminderde beschikbaarheid van kapitaal op de thuismarkt. Dit geldt vooral voor bedrijven die grote financieringsrondes nodig hebben.

Prins Constantijn van Oranje, voorman van Techleap: “In vergelijking met de VS en China, gaan Europa en Nederland niet snel genoeg. We lopen het risico consumenten te worden van technologie in plaats van producenten.”

Veranderingen expatregeling en de gevolgen daarvan

Een ander punt van zorg is de aanpassing van de expatregeling, die de concurrentiepositie van Nederland potentieel kan ondermijnen. De expatregeling, die voorziet in fiscale voordelen voor hooggekwalificeerde buitenlandse werknemers, is recentelijk versoberd. Deze verandering roept vragen op over het vermogen van Nederland om internationaal talent aan te trekken en te behouden, wat enorm belangrijk is voor het voeden van de innovatie en groei binnen de techsector.

Potentieel en aanbevelingen voor de toekomst Nederlandse techsector

Ondanks deze uitdagingen, adviseert Techleap de aanhoudende potentie van Nederland om een voortrekkersrol te spelen in de techsector. En dan met name op het gebied van deeptech. Deeptech, zoals kunstmatige intelligentie, halfgeleiders en klimaattechnologie, vereist een langere adem en is vaak gebaseerd op wetenschappelijke vindingen. Investeringen in deeptech zijn tegen de algemene trend in gegroeid, wat wijst op een sterke onderliggende innovatiekracht binnen de Nederlandse techsector.

Techleap benadrukt het belang van het bevorderen van ondernemerschap binnen wetenschappelijke instellingen en het verruimen van financieringsmogelijkheden. Daarnaast is het noodzaak om de schaarste aan geschoold personeel aan te pakken en de expatregeling te handhaven. Op die manier kan Nederland de internationale concurrentiepositie versterken.

Meer informatie over Techleap

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie