Robotisering in industrie is cruciaal voor continuïteit van bedrijven en welvaartsgroei

5G-technologie robot welvaartsgroei

Het tekort aan technisch geschoold personeel is groot en de krapte op de arbeidsmarkt neemt hand over hand toe. Het personeelstekort bedreigt steeds vaker de continuïteit van de productieprocessen. Ook zet het een rem op de welvaartsgroei. Dit zijn ontwikkelingen die om een structurele oplossing vragen. Robotisering in industrie is een belangrijke pijler in de oplossing voor het tekort aan technisch personeel. En is daarnaast ook dé driver achter een stijgende arbeidsproductiviteit en welvaartsgroei in het algemeen.

Nu investeren in robots voor toekomstige groei

Er zijn drie belangrijke redenen waarom versneld investeren in robotisering cruciaal is: 1) het effect van een oplopend tekort aan arbeidskrachten minimaliseren, 2) verstoringen in het productieproces door menselijk handelen zoveel mogelijk voorkomen, en 3) verhogen van de geproduceerde output. Met de inzet van robots wordt het productieproces flexibeler en minder kwetsbaar. Ook geeft robotisering een boost aan de productiviteit. Dit verhoogt de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie.

De robotdichtheid van Nederland ligt boven het gemiddelde. Toch staat Nederland als geïndustrialiseerd land nog buiten de wereldwijde top 10. Dat blijkt uit cijfers in bijgevoegde grafiek van de internationale robot federatie (IFR).

Onderzoek van ING naar arbeidsproductiviteit laat zien dat Nederland in de tien jaar tot aan de financiële crisis een jaarlijkse productiviteitsgroei van 6% kende. Maar deze groei is in het decennium daarna gehalveerd tot 3%. Hier ligt een direct verband met de afnemende groei van het aantal robots in dezelfde twee tijdsvakken, van +46% terug naar +18% in het decennium na de financiële crisis.

Afname groei belemmerd welvaartsgroei

De afname van dit groeitempo is verontrustend. Het is daarom essentieel dat productiebedrijven investeringen in robotisering verder op gaan voeren. Hierdoor wordt de continuïteit gewaarborgd, de concurrentiepositie versterkt en een impuls gegeven aan de welvaartsgroei.

Gert Jan Braam, Sector Banker Industry, ING Industry

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie