Onderzoek: machinebouwers willen ondersteuning bij digitale transformatie

Nederlandse machinebouwers Industriële bedrijvigheid

Nederlandse machinebouwers behoren tot de top van de wereld. Om hun voorsprong te behouden, moeten ze over van automatisering naar digitalisering. Naast tijd ontbreekt vaak de kennis om dit aan te pakken. Als expert in IT/OT-integratie helpt Siemens bij het opstellen van een pragmatisch plan en de realisatie hiervan. Dit sluit aan bij het kabinetsbeleid om de industrie te versterken en de strategische onafhankelijkheid van Nederland te vergroten.

Aan gelikte filmpjes en websites over digitale technologie is er al jaren geen gebrek. Toch vragen Nederlandse machinebouwers zich af hoe ze nu écht aan de slag moeten met hun digitale transformatie. Dat blijkt uit een onderzoek van Siemens onder 30 machinebouwers. Aan de hand van open vragen is in kaart gebracht wat er bij deze bedrijven speelt op het gebied van digitalisering en waar ze tegenaan lopen.

Digitaliseren Nederlandse machinebouwers is noodzaak

“Machinebouwers zien doorgaans de noodzaak om te digitaliseren”, vertelt Jeremias Nerad, consultant IIoT en Industry 4.0 bij Siemens. “Het is dan ook duur om medewerkers op locatie bij klanten installaties te laten servicen, terwijl je dit ook op afstand kunt doen. Bovendien zijn servicetechnici door de schaarste op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden. Verder willen machinebouwers hun klanten preventief onderhoud kunnen aanbieden. Om al deze redenen willen ze meegaan in de digitale ontwikkelingen en nieuwe business modellen kunnen ontwikkelen. Dit bespaart kosten en versterkt hun concurrentiepositie.”

Machinebouwers hebben vooral behoefte aan een pragmatisch plan voor hun digitale strategie. Sommige weten niet waar ze moeten beginnen. Andere zijn al bezig met pilots, maar hebben geen businessplan. Hierdoor lopen ze vast op het moment dat ze gaan opschalen.

Jeremias Nerad, consultant IIoT en Industry 4.0 bij Siemens Digital Industries

Kennis en tijd ontbreekt

De door Siemens geïnterviewde machinebouwers gaven allemaal aan ondersteuning nodig te hebben bij hun digitale transformatie. Jeremias: “Het is dan ook complexe materie. Je moet intern mensen opleiden en verschillende partijen involveren. Bij gebrek aan tijd en kennis worden keuzes vaak niet gemaakt. Zelfs grote bedrijven die 60 mensen in dienst hebben op IoT-gebied worstelen nog met open vragen.”

“Machinebouwers hebben vooral behoefte aan een pragmatisch plan voor hun digitale strategie. Sommige weten niet waar ze moeten beginnen. Andere zijn al bezig met pilots, maar hebben geen businessplan. Hierdoor lopen ze vast op het moment dat ze gaan opschalen. Verder worstelen bedrijven met allerlei vragen. Ze weten bijvoorbeeld niet hoe je data moet delen en of dat wel mag van de eindklant. Natuurlijk leven er ook vragen rond cybersecurity.”

Nederlandse machinebouwers en juiste focus

De pragmatische hulp waar Nederlandse machinebouwers om vragen kan Siemens leveren. Met als vertrekpunt de businessdoelen van de klant. “Er is tegenwoordig technisch zo veel mogelijk dat bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. Daarom focussen wij in eerste instantie niet op technologie, maar op de business case van de klant. Hoe ziet die eruit en hoe kan technologie helpen de bedrijfsdoelstellingen te behalen? We kunnen de juiste focus geven als bedrijven nog met hun digitale transformatie moeten beginnen, maar ook als ze er al mee bezig zijn. Dit op basis van onze unieke expertise in IT/OT-integratie.”

We leggen klanten niets op, maar dagen hen uit om hun comfortzone te verlaten en alle afdelingen binnen hun organisatie te betrekken.

Co-creatie met de klant

Siemens kan Nederlandse machinebouwers ontzorgen van het eerste consult tot en met de uitvoering. Het hele traject is op co-creatie gebaseerd. “We leggen klanten niets op, maar dagen hen uit om hun comfortzone te verlaten en alle afdelingen binnen hun organisatie te betrekken. We delen praktijkervaring en use cases. Omdat we gedurende het hele traject betrokken blijven, is het een one stop shop. Eerst maken we samen met de klant een transparante en pragmatische roadmap. Vervolgens kunnen we de stap zetten naar de realisatie. We helpen met kennis, mankracht en technologie om het voor elkaar te krijgen.”

Stapsgewijze opbouw

Hoe de roadmap eruit ziet, is afhankelijk van waar een bedrijf al staat in zijn digitale transformatie. “We doen het stapsgewijs en focussen op het belangrijkste. Bijvoorbeeld door eerst de cybersecurity op orde te brengen of machines te digitaliseren zodat de klant aan predictive maintenance kan gaan doen. Juist door co-creatie komen we te weten waar de klant staat en waar hij heen wil. Vervolgens helpen we hem er te komen. We maken kleine stappen in plaats van te zeggen: over 5 tot 10 jaar gaan we Artificial Intelligence inzetten.”

Kabinetsbeleid

De dienstverlening van Siemens ligt in lijn met het groene, strategische industriebeleid van het kabinet. Naast gerichte investeringen in innovatie en onderzoek stimuleert de overheid digitalisering van productieprocessen. Voor technologische innovatie, onderzoek en kennisontwikkeling binnen de industrie maakt het kabinet gebruik van het Nationaal Groeifonds van 20 miljard euro. Voor maatwerkafspraken over CO2-reductie is 3 miljard euro beschikbaar.

“Met een sterke, adaptieve industrie kunnen we het verschil maken bij de grote transities waar Nederland en de EU voor staan”, aldus minister Adriaansens (MEZK). “De industrie speelt een sleutelrol in de verduurzaming van het energieverbruik en het circulair maken van het grondstoffengebruik. Ze is de motor van onze innovatieve economie door het ontwikkelen en toepassen van digitale en andere sleuteltechnologieën. Ze geeft – direct en indirect – werk aan meer dan een miljoen mensen in het land.”

Koploper Nederlandse machinebouwers

Nederland wil koploper worden in het verduurzamen van de industrie om internationale concurrentie het hoofd te blijven bieden. Minister Adriaansens: “We zullen ons nog meer blijvend moeten onderscheiden door (technische) innovatie, met kennis én kunde. Het gaat daarbij niet alleen om investeren in onderzoek en ontwikkeling, maar ook om opschalen en het sneller naar de markt brengen van innovaties door nieuwe en bestaande spelers. Dit vergt een gerichte aanpak die rekening houdt met de specifieke uitdagingen waar de verschillende industriële waardenketens in Nederland voor staan. Hierbij passen nieuwe samenwerkingsvormen met innovatiepartners in gelijkgestemde landen. Nederland heeft een goede uitgangspositie dankzij onze cultuur van samenwerking binnen innovatieve ecosystemen, onze handelsgeest en creativiteit, de hoge digitalisering van onze economie en maatschappij en onze unieke positie als knooppunt van handelsstromen via de Noordzee, het Europese achterland en Schiphol.”

Download hier de whitepaper van Siemens over digitalisering in de machinebouw. Het is een kwaliteitsonderzoek met praktische handvatten en statistieken.

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie