ING Sector Update Industry mei 2022

Sector update Industry Vooruitzichten

Met deze sector update Iblijf je op de hoogte van de laatste inzichten in de sector Industry. De update bevat actuele informatie en nuttige links. Ook delen ING Sector Banking en ING Research hun beeld op de sector. Deze inzichten helpen om vooruit te denken en te acteren.

Het productievolume in maart is met 7% gestegen in vergelijking maart 2021 (CBS). Positief, maar hierbij moet worden opgemerkt dat de industrie in maart van afgelopen jaar aan de start stond (+3%) van een zeer sterke groeiperiode tot aan het einde van het jaar. We zien in de laatste productiecijfers duidelijke tekenen van vertraging. In februari noteerde bijna alle industrietakken nog een groei, in maart is dit nog maar voor twee derde van de sub sectoren het geval. De overige sub sectoren krimpen in vergelijk met een jaar eerder, waaronder wederom automotive.

Productiekrimp al langer zichtbaar

Uit analyse van de gemiddelde productievolumes in februari-maart vergeleken met de twee maanden ervoor geeft het grootste deel van de industrietakken namelijk een krimp aan. En de industriële maandproductie krimpt nu drie maanden op rij. Kijk hier voor meer informatie.

Duitse cijfers leidend?

De negatieve effecten van verder oplopende grondstoftekorten door de oorlog en sancties én de verstoorde toelevering door opstoppingen in havens als gevolg van lange lockdowns in o.a. Shanghai, zien we naar verwachting in de komende maanden steeds sterker terug. De eerste indicatie zien we in de productieverwachtingen die sterk getemperd zijn. En ook in de conjunctuur enquête van het eerste kwartaal waar de verwachte orderintake voor het komende kwartaal weer is gedaald.

Een tweede indicatie geven de Duitse productiecijfers. In de Duitse industrie zijn de negatieve effecten, na redelijke cijfers tot afgelopen maand, duidelijk zichtbaar in de maandcijfers. De productie in maart daalde ondanks gevulde orderboeken met bijna 4% ten opzichte van februari. Daarnaast is hier in maart ook de orderintake met ruim 4,5 % ingezakt én is de export teruggelopen. Voorlopig geen bemoedigend vooruitzicht. Lees hier meer.

Webinar Rusland Oekraïne – wat betekent dit voor de sectoren?

In de tweede week van mei heeft ING Business Banking een webinar georganiseerd waarin de effecten voor de economie en verschillende sectoren zijn toegelicht. Het webinar kun je terugkijken op deze ING-pagina over de situatie in de Oekraïne.

De industrie heeft met name last van verder oplopende tekorten van grondstoffen door de aanhoudende grote wereldwijde vraag in combinatie met de sancties tegen Rusland, een belangrijke grondstoffenleverancier van diverse metalen. Daarbij komt het effect van de sterk verstoorde toelevering als gevolg van transportproblemen over spoor door Rusland en Oekraïne (zijderoute) en opnieuw grote opstoppingen in havens door lange lockdowns in onder andere Shanghai. Al deze verstoringen leiden tot een groeivertraging (zie vorige artikel), forse prijsstijgingen en verdere daling van verwachtingen. De slides met de impact op de verschillende sectoren kun hier nalezen (PDF).

Klimaatverandering en de industrie

Afgelopen maand verscheen het derde IPCC rapport waarin het – na eerder over oorzaak en gevolg- nu gaat over oplossingen. Wat we kunnen doen om de opwarming van de aarde te beperken. De uitstoot zal pieken in 2025 en moet daarna hard omlaag om in 2030 een CO2 reductie van 43% te realiseren. Er zijn technologische oplossingen maar die vergen meer investeringen om snel op te kunnen schalen. Voor de grote industriële uitstoters wordt naast vergroening van de feedstock, inzet kernenergie en verdere elektrificatie van de processen ingezet op afvang en opslag van CO2 (CCS). Dit geeft de tijd om nieuwe technologieën sneller te ontwikkelen. De aanpak bestaat uit a) belasting op gas en beprijzen van CO2 uitstoot, b) een groot pakket subsidies en stimuleringsmaatregelen, c) maatwerkaanpak voor de 20 grootste uitstoters en d) stimuleren van de circulaire economie; minder grondstofgebruik en meer hergebruik zorgt voor minder CO2-uitstoot. Meer informatie in dit artikel en in de kamerbrief (PDF).

Nooit meer een lockdown

Dat is te regelen. En heeft vooral te maken met hoe we als land zijn voorbereid op een pandemie, in ieder geval beter dan bij de uitbraak van het coronavirus. Belangrijkste is dat niet het hele land in lockdown gaat of dat bepaalde groepen langdurig geïsoleerd worden. Met grote sociale en financiële effecten als resultaat. Het uitgangspunt moet de maatschappelijke crisis zijn en niet het gezondheidsprobleem. Hoe pak je dit aan?

  1. Een pandemie is geen ondernemersrisico. Een bepaalde vorm van noodsteun moet beschikbaar blijven voor bedrijven die gewoon winst maken en een toekomst hebben.
  2. De hele maatschappij moet meegewogen worden, niet alleen de zorg. Het zo lang mogelijk veilig open houden van de samenleving heeft prioriteit.
  3. Pas best practices uit andere landen toe, maar blijf wel flexibel. Niet alles door de overheid laten regelen zorgt dat je sneller kunt schalen.
  4. Ga oefenen, werk scenario’s uit, plan for the worst. Dit verhoogt de reactiesnelheid.
    Daadkracht; één kapitein op het schip met een centrale regie.

En leg de focus niet zozeer op de capaciteit van de zorg maar op de fases ervoor, hoeveel besmettingen kun je voorkomen. Meer achtergrond en informatie in dit artikel van VNO.

Auteur: Gert Jan Braam ING Sector Banking

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.