Highlights bijeenkomst Platform Industrie en Veiligheid

Platform Industrie en Veiligheid

Highlights uit de bijeenkomst Platform Industrie en Veiligheid

Het belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst van het Platform Industrie en Veiligheid van deze keer was de komende herziening van de Machinerichtlijn. Maar ook over andere onderwerpen werden de ruim 160 deelnemers aan deze – dit keer virtuele – bijeenkomst bijgepraat door diverse verantwoordelijken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van NEN.

Het Platform Industrie en Veiligheid is een initiatief van het ministerie van SZW en NEN en wordt twee keer per jaar georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten worden alle belangstellenden bijgepraat over de ontwikkelingen rondom wetgevend en normatief kader op het gebied van industrie en veiligheid. Er wordt vooral gesproken over ontwikkelingen op het gebied van de Machinerichtlijn, de Liftenrichtlijn, Enkelvoudige drukvaten, Drukapparatuur en de ATEX Richtlijn.

Op deze manier kan het ministerie betrokkenen in vroeg stadium informeren over aanpassingen in de wet. Maar vooral ook met hen in gesprek gaan en luisteren naar wat er leeft in de Nederlandse markt. Ook worden er regelmatig onderwerpen behandeld waarvan bleek dat er in de markt vragen over zijn. De sprekers geven dan verduidelijking en uitleg.
Verbinding

Omdat NEN een groot netwerk heeft binnen de doelgroep en zich in de jaren bewezen heeft als neutrale partij die verbinding legt tussen verschillende groepen, is het Platform Industrie en Veiligheid een gezamenlijke activiteit van NEN en het ministerie.

Dit keer was er geen ‘echte’ bijeenkomst in een zaal met mensen, maar kon iedereen deelnemen via de virtuele vergadertool Zoom. Dat bleek geen enkel probleem, want er waren dubbel zoveel deelnemers als bij een fysieke bijeenkomst. De mogelijkheid tot het stellen van vragen via de Q&A-faciliteit van Zoom, een facilitator van NEN die een deel van de vragen ter plekke inbracht en een viertal presentatoren, zorgden voor een glad verlopende sessie. En antwoorden op de vragen die niet ter plekke beantwoord konden worden, worden gepubliceerd op de www.nen.nl/platformiv.

Drukapparatuur

Allereerst vertelde Simone Wiers van het ministerie over de wijzigingen in de wet die gaan over verantwoordelijkheden voor fabrikanten en gebruikers op het gebied van drukapparatuur. Vooral bedrijven die tegelijkertijd als fabrikant en gebruiker fungeren, krijgen hier mee te maken.

Explosiegevaar

Een tweede onderwerp was explosiegevaar. Met de aanpassing van slechts één enkel woord in het Arbobesluit worden enkele mogelijkheden tot interpretatieverschillen opgelost.

NPR 7910

Gerdian Jansen, lid van de normcommissie Explosieveiligheid, legde vervolgens uit welke aanpassingen er zijn gedaan in de gevarenzone indeling (NPR 7910). Deze is in overeenstemming gebracht met de wet. Verder zijn internationale definities nu beter op elkaar afgestemd en wordt de arbeidshygiënische strategie met meer nadruk toegelicht.

Machinerichtlijn

Een belangrijk onderwerp van de dag van het Platform Industrie en Veiligheid was de herziening van de Machinerichtlijn. Deze richtlijn, in Nederland opgenomen in de Warenwet, stamt alweer uit 2006. Dus was het hoog tijd voor een modernisering. Een van de grote potentiële veranderingen is dat er rekening gehouden wordt met nieuwe technologieën. Zo worden er eisen geformuleerd aan besturingssystemen die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie. Daarnaast is het de bedoeling dat de richtlijn voortaan onder het New Legislated Framework zal vallen. Dit is een algemeen Europees principe die voor het vrije handelsverkeer van goederen geldt. Dit heeft vooral gevolgen voor inspecties en instanties die moeten toetsen of de machines veilig zijn en aan de wet voldoen, de notified bodies.

Van richtlijn naar verordening

Een andere verandering is de aanpassing van richtlijn naar verordening. Dit betekent dat alle leden van de Europese Unie straks precies dezelfde eisen in de wet hebben staan. De Machineverordening wordt dan voor iedereen binnen de Europese Unie gelijk.

In het eerste kwartaal van 2021 verwachten we de conceptversie voor de nieuwe teksten van wat dan de Machineverordening zal gaan heten. Rond die tijd zullen alle belangstellenden uitgenodigd worden om hun reacties te delen. Omdat een verordening dezelfde uitwerking heeft als een wet, wordt het voorstel nog voorgelegd aan de Nederlandse Tweede Kamer ter besluitvorming. En als alle Europese lidstaten instemmen dan kan iedereen aan de slag met de nieuwe verordening. Omdat niet iedereen meteen al zijn machines kan aanpassen, geldt voor deze wet overigens een overgangstermijn van een aantal jaren.

Platform Industrie en Veiligheid – help bij normontwikkeling

De nieuwe Machineverordening heeft nog meer gevolgen. Aan de basis van de oude Machinerichtlijn hangen zo’n 800 geharmoniseerde normen. De aanpassingen bieden dus legio mogelijkheden voor nieuwe normen en voor het actualiseren van bestaande normen. NEN maakt heel graag gebruik van uw kennis en expertise om de normen weer zo actueel mogelijk te maken. En de wereld weer een beetje veiliger. Wilt u deelnemen aan een van de normcommissies zoals het Platform Industrie en Veiligheid?

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Productie industrie - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.