Trends industriële automatisering mei 2021

Leiderschap Industrie 4.0 ID@S

Wat zijn de huidige trends in industriële automatisering? De industrie is een sector waar innovaties en veelbelovende doorbraken uit R&D-programma’s van internationale ondernemingen, (inter)nationale kennisinstellingen en laboratoria doorontwikkeld worden tot toepasbare technologie.

Deze nieuwe technologie wordt bijvoorbeeld toegepast in:

 • productieprocessen waardoor de efficiency en flexibiliteit van het maakproces vergroot worden en bijvoorbeeld mass-customization – klantspecifiek produceren met behoud van winstmarge – mogelijk wordt.
 • professionele (b2b) en consumenten (b2c)-eindproducten. Van productiemachines voor de voedselindustrie, analyse en operatieapparatuur voor de medische industrie, tot computers, smartphones en smart home- en smart automotive-toepassingen.

Op hoofdlijnen zijn er een viertal trends industriële automatisering die de industrie versneld veranderen:

 1. Digitalisering & Data
 2. Smart Industry (IoT) & Smart manufacturing
 3. Robotisering & Industriële automatisering
 4. Kunstmatige intelligentie

Trend 1 Digitalisering & Data

Om toekomstige economische groei, werkgelegenheid én een duurzame industrie te waarborgen is het van groot belang om versneld te investeren in digitalisering én nieuwe productietechnologie; dé drivers voor de ontwikkeling van een slimme, flexibele en concurrerende industriesector.

Digitalisering: snel, foutloos, nieuwe verdienmodellen
Digitalisering in de industrie verhoogt de efficiency in de hele operatie. Maar naast kortere doorlooptijden, foutreductie en kwaliteitsverbetering geeft digitalisering en ICT de mogelijkheid nieuwe verdienmodellen op te zetten, innovatieve producten te ontwikkelen en vernieuwende servicemodellen te introduceren.

Digitalisering & Data
Zodra digitalisering binnen bedrijven serieus vorm krijgt, wordt het delen van data met de keten structureel van toegevoegde waarde. Zo zorgt digitalisering a) in de ontwikkelingsfase voor een versnelling in ontwerp, prototyping en testing, b) in de productiefase door koppeling van machines en productiesystemen voor doorlooptijd verkorting, c) in de orderfase zorgen platformen en portals ervoor dat onduidelijkheden in tekeningen verdwijnen en informatie aansluit op het productieproces en d) in de gebruikersfase dat met benutting van gebruiksdata de dienstverlening aan klanten geoptimaliseerd en uitgebreid wordt, waarmee nieuwe verdienmodellen geïntroduceerd worden.

Trend 2 Smart Industry & Smart Manufacturing

Smart Industry is de verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen, producten, mensen en organisaties. Met gebruik van de allernieuwste productietechnologie. Hier komen de werelden van IT en OT (operational technology) elkaar tegen. Bij consumenten-producten sturen klanten de keten al massaal digitaal aan. In business tot business markten is in de gehele productieketen weliswaar al veel gedigitaliseerd maar benutten we nog lang niet de volledige potentie die digitalisering biedt. De overheid en brancheorganisaties zetten daarom vol in op digitalisering via de Smart Industry Agenda.

In een volledige smart toeleverketen draait het in essentie om de volgende ontwikkelingsblokken:

 1. Slim en foutloos produceren
 2. Flexibele (maatwerk)productie in kleine series
 3. Slimme, digitaal verbonden producten
 4. Slimme, extra (service)diensten bij fysiek product
 5. Digitale smart factory waar afdelingen en machines verbonden zijn en data sturend is
 6. Bedrijven die digitaal verbonden zijn in de keten (snel, foutloos)
 7. Duurzaam produceren (energie, materiaal-hergebruik)
 8. Slimmer werken door technologie die personeel ondersteunt.

Trend 3 Industriële automatisering & Robotica

Robotisering en industriële automatisering zijn essentiële onderdelen van veel maak- en assemblageprocessen. Een continue productiviteitsverbetering en snellere time-to-market die hiermee gerealiseerd wordt is van belang om concurrerend te blijven op de wereldmarkt. Ook de wens om hoog- en lagere toegevoegde waarde-onderdelen in het lokale ecosysteem efficiënt en concurrerend te kunnen produceren is belangrijk. Zeker gezien de lokaal opgebouwde expertise, recente handelsproblematiek en kwetsbaarheid van internationale toeleverketens. Investeren in industriële (proces)automatisering is de basis voor productiviteitsverbetering. Uit onderzoek van Deloitte en PWC blijkt dat – als reactie op de beperkingen door de pandemie – versneld meer automatiseringstechnologie is geïmplementeerd.

Robotisering
In de periode 2020-2022 zullen wereldwijd naar verwachting van de International Foundation of Robotics Research bijna twee miljoen nieuwe industriële robots worden geïnstalleerd. Vereenvoudiging, samenwerking en digitalisering zijn belangrijke drijfveren voor het implementeren van robots. Actuele trends in robotica zijn:

 • Robots worden slimmer en zijn eenvoudiger te programmeren;
 • Robots werken samen met mensen en zijn snel aan te passen aan andere werkzaamheden, het aantal toepassingen groeit snel. Dit maakt het lokaal opschalen van productie eenvoudiger mogelijk als er zich verstoringen in de supply chain voordoen;
 • Robots zijn digitaal verbonden in productienetwerken, waarbij onafhankelijke communicatie van groot belang is. Koppeling met het Industrial Internet of Things (IIoT) en de cloud biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen (Robot as a service).

Productiviteit, flexibiliteit en afzetmarkt
Naast een continue investering in innovatie is de productiviteitsgroei in de industrie belangrijk om kostenefficiënt te blijven produceren. Door robotisering worden processen sneller én goedkoper, groeit de productiviteit en kunnen steeds kleinere series geautomatiseerd worden geproduceerd. Hierdoor krijgen ondernemingen kansen om afzetmarkten te verruimen en strategisch andere posities in te nemen.

Trend 4 Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence) is een belangrijke technologie die dwars door alle sectoren heenloopt en een grote impact kan hebben op de maatschappij (wijze van werken) en economie (toekomstige groei). AI vindt zijn weg naar alle sectoren en de investeringen verdubbelen tot 2025. De transitie naar een ‘smart industry’ stelt de industrie in staat om door middel van intelligente machines, geavanceerde analysetechnieken en heel veel data de processen verder te optimaliseren en zo efficiency én groei te realiseren. Van sensoren in processen tot de juiste technische documentatie; kunstmatige intelligentie helpt medewerkers de juiste beslissingen te nemen op basis van actuele (veranderende) situaties.

Onmisbare ‘grondstof’ hiervoor is data. Dit geldt in eerste instantie voor de eigen processen maar ook in de hele toeleverketen is er veel verbeterpotentieel. Denk aan inkoop, productie, warehousing-capaciteit. Door data uit verschillende bronnen aan elkaar te koppelen kan sneller en voorspellend worden gereageerd. Zelflerende systemen op basis van algoritmes. Real-time procesoptimalisatie, predictive maintenance, digital twins, autonome robots en slimme camera’s zijn goede voorbeelden.

Kunstmatige intelligentie draagt bij aan een hogere productiviteit, hogere kwaliteit, lagere kosten, snellere innovatie en beter kunnen inspelen op (nieuwe) klantvragen. Uiteindelijk kunnen onderdelen van de voortbrengingsketen (deels) automatisch op elkaar en de aangeleverde data reageren waarmee de intelligentie in de keten toeneemt, deze steeds efficiënter wordt en wellicht in de verre toekomst wel zelforganiserend.

Bron: ING

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.