TotalEnergies sluit aan bij IMVO Convenant Hernieuwbare Energie

Energiebeleid IMVO Energiekosten Overheid Energieverbruik

In het licht van de duurzaamheidstransitie heeft TotalEnergies Renewables Nederland een significante stap gezet door het IMVO Convenant Hernieuwbare Energie te ondertekenen. Deze betrokkenheid illustreert het engagement van het bedrijf in het versterken van duurzaamheid en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de energiesector, met een specifieke focus op zonne- en windenergie.

Binnen de contouren van dit convenant werken diverse stakeholders, zoals zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, overheidsentiteiten, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden, gecoördineerd samen. Het gezamenlijke doel is het bevorderen van de verduurzaming van internationale productie- en installatieketens van windturbines en zonnepanelen.

De samenwerkingsdynamiek binnen het IMVO Convenant Hernieuwbare Energie

Het onderschrijven van dit convenant is een uitdrukking van het besef dat de productie en installatie van windturbines en zonnepanelen potentiële implicaties kunnen hebben voor mens, milieu en biodiversiteit. Het convenant streeft ernaar om deze uitdagingen aan te pakken door een geïntegreerde aanpak in de gehele keten. Samenwerking staat centraal in dit initiatief. Hierbij ligt de nadruk op het collectief identificeren, adresseren en, waar mogelijk, voorkomen van risico’s.

Robert Joore, de Country Chair voor TotalEnergies in Nederland, heeft zijn optimisme geuit over de samenwerking binnen dit convenant. Hij benadrukte de rol van TotalEnergies in het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hernieuwbare energiesector. Dit resoneert met de bedrijfsambitie om tegen 2030 een prominente speler te worden in de wereldwijde hernieuwbare energiemarkt.

IMVO: Een kernprincipe in het operationele ethos van TotalEnergies

De toewijding van TotalEnergies aan de principes van IMVO is een goed ingeburgerd element van hun operationele ethos. Dit multi-energiebedrijf zet zich in voor het naleven en bevorderen van duurzaamheidsnormen in al hun activiteiten. Deze inzet sluit aan bij verschillende internationale richtlijnen, zoals de ‘United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights’ en de ‘OECD Guidelines for Multinational Enterprises’.

Expansie van engagement in sectoren van waterstof en energieopslag

TotalEnergies heeft actieve stappen gezet in de Nederlandse energietransitie. Eerst ondertekende het bedrijf het IMVO Convenant Hernieuwbare Energie. Vervolgens breidde TotalEnergies zijn betrokkenheid uit door lid te worden van twee brancheverenigingen: NLHydrogen in de waterstofsector en Energy Storage NL in de energieopslagsector. Zo toont het bedrijf zijn toewijding aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. Het lidmaatschap toont de strategische richting van het bedrijf. TotalEnergies wil bijdragen aan de ontwikkeling en kennisdeling in essentiële energietransitiesectoren.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Dossier - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.