Supply chain optimaliseren met een virtual twin

Supply chain optimaliseren

De afgelopen twee jaar is er tijdens directievergaderingen veel gediscussieerd over de uitdagingen en tekortkomingen in wereldwijde supply chains. De continuïteit daarvan wordt inmiddels breed erkend als essentieel voor het overleven, het succes en de groei van bedrijven. Nu supply chains over de hele wereld worden aangepast aan de nieuwe marktsituatie, kunnen digitale tools in de cloud helpen om alle leveringen weer soepel te laten verlopen. Vooral een zogeheten ‘virtual twin’ biedt alle supply chain partners zowel een enkele bron van de waarheid, als ondersteuning voor beslissingen tijdens het gehele productontwikkelingsproces, tot en met de levering aan klanten. Hier lees je hoe een virtuele twin kan bijdragen aan het optimaliseren van supply chains.

Supply chain uitdagingen

Hoe kan ik garanderen dat mijn leveranciers functioneren? Hoe kan ik contact onderhouden met de fabriek(en)? Hoe kan ik de toegang tot onze faciliteiten waarborgen en essentiële materialen en onderdelen aanschaffen? Dit soort vragen over de veiligheid en flexibiliteit van supply chains zijn een belangrijk aandachtspunt voor fabrikanten die de verstoringen van de afgelopen 24 maanden in de toekomst het het hoofd willen bieden.

Na ruim twee jaar wereldwijde pandemie en de huidige handelssancties vragen veel managers zich af wanneer supply chains weer ‘normaal’ zullen worden. Uit belangrijke indicatoren blijkt dat 2022 niet dat jaar zal zijn. Het is zelfs waarschijnlijk dat er naast de bestaande tekorten aan arbeidskrachten en productie-onderbrekingen nog andere uitdagingen zullen ontstaan.

De grondstofprijzen blijven waarschijnlijk nog lange tijd hoog en verder is bijna een op de tien fabrikanten van mening dat de stijging van de energiekosten een bedreiging voor hun bedrijf kan vormen. Dat zijn enkele conclusies uit de laatste driemaandelijkse enquête ‘Manufacturing Outlook van Make UK en managementadviesbureau BDO.

Extreme weersomstandigheden, als gevolg van de gestage opwarming van de aarde, kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het vergroten van uitdagingen en helaas ook de invasie van Oekraïne. De gevolgen van deze macro-ontwikkelingen beïnvloeden alle bedrijfsprocessen en sectoren, variërend van de verzending van microchips tot landbouwgoederen.

Hoewel genoemde supply chain uitdagingen waarschijnlijk niet zullen verdwijnen in 2022, zijn er al wel belangrijke technische ontwikkelingen die bedrijven kunnen helpen om hun efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Door een grondige evaluatie en het optimaliseren van hun supply chain kunnen fabrikanten inventariseren welke onderdelen het eerst moeten worden aangepakt en welke investeringen in technologie de grootste risico’s beperken.

Data en technologie voor supply chain planning

Om de risico’s te beheersen, moeten fabrikanten rampen proberen te voorkomen, de kosten verlagen en snel kunnen inspelen op nieuwe marktkansen. Daarvoor is het belangrijk te kunnen beschikken over inzichten uit alle waardevolle databronnen om beslissingen te onderbouwen. Deze inzichten helpen namelijk keuzes te maken over de voorraad en levering van goederen, meldingen van klanten en partners en de benodigde opslag- en transportcapaciteit.

Fabrikanten hebben software voor supply chain planning nodig die ze de benodigde controle en het inzicht verschaft om het planningsproces te transformeren van een kostenpost naar een omzetgenerator. Door alle planningsbeslissingen te integreren in één systeem, met een link naar de realiteit via een feedback loop, zijn alle facetten van de supply chain goed te overzien. Met als voordelen dat de fabrikanten kunnen plannen voor alle mogelijke scenario’s en ook goed scoren ten opzichte van de vooraf gedefinieerde Key Performance Indicators (KPI’s).

Supply chain software moet allereerst verkoop- en operationele planning omvatten, zodat fabrikanten inzicht hebben in alle factoren die van invloed zijn op hun marketing, financiën en bedrijfsvoering, om de kloof tussen verkoop en de productie te overbruggen. Alleen dan kunnen ze de vraag namelijk nauwkeurig genoeg plannen. Die vraagplanning moet vervolgens nauw worden geïntegreerd met lagere, minder zichtbare planningsniveaus, zoals het ‘master production schedule’ (MPS) en de transportplanning om meer toegevoegde waarde te leveren.

Ten tweede moet het de integratie met complementaire processen mogelijk maken, zoals de productieplanning, om belemmeringen voor de winstgevendheid te managen. Voorbeelden daarvan zijn hoge voorraadniveaus, slechte leverprestaties, lage opbrengst en veel verspilling. Ook moet de batching en de sequencing van het uitvoeringsschema eenvoudig te beheren zijn, om ervoor te zorgen dat het plan altijd optimaal is en de afgesproken serviceniveaus tegen minimale kosten worden gehaald.

Tenslotte moet de software ook nauwkeurige logistieke en personeelsplanning ondersteunen, helpen de operationele efficiëntie te verhogen en alle resources helpen optimaal te benutten. Dit alles tegen de laagst mogelijk kosten bij een zo hoog mogelijke productiviteit en werknemerstevredenheid, met inachtneming van de bedrijfsregels, -vereisten en -beperkingen.

Dit betekent niet dat een bestaand ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) moet worden uitgebreid of vervangen. Het is vaak beter zo’n systeem aan te vullen met een SCP&O (Supply Chain Planning and Optimisation)-oplossing die de planners van een fabrikant in staat stelt zo winstgevend mogelijk te plannen. Bij het optimaliseren van de Supply chain moeten ze rekening kunnen houden met alle mogelijke invloedsfactoren en randvoorwaarden.

Fabrikanten moeten een oplossing zoeken die ze in staat stelt doelstellingen te bereiken op basis van eigen voorwaarden, in plaats van hun eigen werkwijze opofferen voor de software. Vaak zijn het de schijnbaar triviale zaken die een plan breken – en een supply chain planning die geen rekening houdt met een productiebeperking is simpelweg niet te gebruiken.

Nauwkeurige integrale planning biedt fabrikanten de controle die zij nodig hebben om zowel de deadlines voor leveringen te halen als de eigen doelstellingen te realiseren. DELMIA Quintiq van Dassault Systèmes maakt het mogelijk om supply chains van begin tot eind te modelleren, te plannen en te optimaliseren, zowel in de maakindustrie als in andere markten.

Voordelen virtual twin breder benutten

Een virtual twin van de supply chain, waarbij data worden doorgegeven op basis van een wetenschappelijk accuraat 3D-model, is als aanvulling te gebruiken op de virtual twin die momenteel al in productieomgevingen wordt toegepast. Daarmee zijn de businessvoordelen van deze digitale tool veel breder te benutten.

Met een virtual twin kunnen organisaties een digitale versie van hun hele supply chain creëren, vanaf de inkoop en planning tot en met de productie en distributie. Met als doel de prestaties van producten en processen te simuleren en te testen, voordat ze in de echte wereld worden uitgevoerd. Maar ook alternatieve scenario’s plannen, proberen te optimaliseren en te evalueren alvorens daar beslissingen over te nemen.

In het huidige disruptieve tijdperk, waarin de vraag naar resources en activa in verschillende sectoren drastisch is verschoven, kunnen virtual twins van de supply chain bedrijven helpen hun tekorten of pieken te managen. Door mogelijke bottlenecks eerder te identificeren en de bedrijfsactiviteiten aan te passen om sneller op marktveranderingen in te spelen.

Een virtual twin is binnen de maakindustrie dus zowel te gebruiken om een productontwerp te verbeteren, als de supply chain voor de productie en levering ervan te optimaliseren. Onder andere door de effecten van vraagfluctuaties te modelleren en te simuleren en op basis daarvan potentiële logistieke bottlenecks te voorspellen.

Supply chain optimaliseren

Illustratie: Dassault Systèmes

Wij noemen deze manier van innoveren ‘virtualisatie’ – een proces dat 3D-modellering en simulatie combineert om virtual twins te creëren die niet alleen een machine, proces of product in de virtuele ruimte nabootsen, maar ook de toepassingsomgeving. Virtualisatie biedt als belangrijke toegevoegde waarde het benodigde integrale inzicht en de mogelijkheid om ‘what if’-scenario’s uit te voeren die een flexibel 21e-eeuwse productieproces mogelijk maken.

Het werken met een virtual twin wordt onder andere toegepast door de in Frankrijk gevestigde fabrikant van landbouwmachines CLAAS Tractor. Daarmee verbindt dit bedrijf alle betrokken medewerkers, processen en informatie binnen een samenwerkingsplatform dat elke functie overkoepelt, vanaf het begin tot het einde van de productlevenscyclus. Hierdoor kan CLAAS Tractor werken met één vertrouwde databron en alle ontwerp- en productieprocessen in een virtuele omgeving beheren. Maar ook snel en veilig virtueel experimenteren om de beste oplossingen voor hun uitdagingen te vinden.

In het verleden maakte deze fabrikant van landbouwmachines eerst een fysiek prototype van elke nieuwe tractor, die in een testruimte werd geassembleerd op basis van instructies in de papieren handleiding, om ontwerp- en integratieproblemen te identificeren. Nu kunnen de ontwerpers en engineers niet alleen een levensechte virtuele 3D-tweeling van een nieuwe tractor maken, maar datzelfde model ook gebruiken voor virtuele assemblagetests.

Deze virtuele aanpak bevestigt de haalbaarheid van het productieproces en garandeert dat elk onderdeel en mechanisch systeem correct zal functioneren – zonder vooraf onderdelen fysiek te produceren. Met als voordeel dat CLAAS Tractor snel eventuele ontwerpfouten kan identificeren en corrigeren en zijn tooling en assemblagelijnen optimaliseren, voordat de productielijn start. De 3D-modellen worden ook als intuïtieve assemblage-instructies op de fabrieksvloer gebruikt, wat voordelen biedt voor de gehele ontwikkeling van het product.

Bewustwording toepassingsmogelijkheden

Ondanks de onmiskenbare businessvoordelen van een virtual twin, blijft de bekendheid en effectieve toepassing van deze technologie achter bij de marktverwachtingen. Uit een recente enquête bleek dat maar 14% van de ondervraagde engineering-respondenten momenteel een virtual twin gebruikt, terwijl 65% aangaf dat ze niet voorbereid waren om ze te gaan gebruiken.

Er is duidelijk nog een gebrek aan inzicht in de voordelen die een virtual twin kan bieden en scepsis over het kunnen benutten daarvan, waardoor beslissers de implementatie voorlopig links laten liggen. Dit varieert van markt tot markt, waarbij momenteel de automobiel-, hightech- en luchtvaartindustrie meer bereid zijn om deze nieuwe technologie te omarmen dan andere.

Alleen digitale tools als een virtual twin kunnen bedrijven het benodigde integrale inzicht bieden in potentiële supply chain risico’s en hoe ze daarop het beste kunnen inspelen. Door realtime operationele inzichten te combineren met cloudgebaseerde samenwerking binnen de hele waardeketen, kunnen virtual twins helpen bij het identificeren van en anticiperen op logistieke obstakels, het verminderen van verspilling en het creëren van meer flexibiliteit.

Voor het succesvol navigeren door een concurrerende en uitdagende post-pandemische markt moeten bedrijven zich snel kunnen aanpassen en de hele supply chain transformeren om aan het nieuwe normaal te voldoen. Virtual twin tools, als onderdeel van een integraal ecosysteem voor supply chain management, kunnen zowel leveranciers als hun partners en klanten helpen transparanter, nauwkeuriger en effectiever samen te werken.

Meer informatie bij Dassault Systèmes

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.


Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Productie industrie - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.