Oproep CEO ASML voor sterkere academische en industriële samenwerking

Peter Wennink CEO ASML

In een recente keynote speech aan de Technische Universiteit Eindhoven, gaf Peter Wennink, CEO ASML, zijn inzichten over het steeds veranderende speelveld van maatschappelijke vraagstukken en de behoefte aan aanpassingsvermogen in Europa, en Nederland in het bijzonder. Terwijl Wennink een breed spectrum van thema’s aansneed, lag de focus op een samenhangende, systematische benadering. Het belang van robuuste samenwerkingen tussen de academische wereld, industrie en overheden werd onderstreept om deze uitdagingen met succes te navigeren.

Een nieuwe visie volgens CEO ASML

Je kunt je wellicht de recente discussies rond klimaatverandering en energietransitie herinneren. Echter, Wennink vestigde de aandacht op maatschappelijke overgangen zoals digitalisering en vergrijzing, die even dringend zijn. Dergelijke transities vereisen een vernieuwde visie en een andere denkwijze. Zoals je zult begrijpen, gaat het hier niet alleen om ecologische aspecten.

Wennink bekritiseerde het gebrek aan duidelijkheid over de toekomstige richting van onze samenleving. Het systematisch aanpakken van deze uitdagingen is, volgens de CEO ASML, fundamenteel. In plaats van gefragmenteerde oplossingen voor te stellen, bepleitte hij een collaboratieve benadering die de grenzen tussen sectoren overstijgt.

Leven in een welvarend Europa kan soms een vals gevoel van veiligheid creëren. CEO ASML Peter Wennink betoogde dat Europa een grotere risicotolerantie moet tonen om concurrerend te blijven. Daarbij wees hij op het snelle tempo van innovaties in de VS en Oost-Azië. Voor Wennink is internationale samenwerking de sleutel tot het behouden van Europa’s positie in deze dynamische wereld.

Versterken van overheidsinspanningen en industriële rol

Overheden hebben een prominente rol in het faciliteren van innovatie. Wennink spoort hen aan om een langetermijnvisie te adopteren. Door silo’s binnen overheidsdepartementen af te breken, kan meer synergie worden gecreëerd. CEO ASML benadrukt eveneens dat industrieën een actieve rol moeten spelen in de opbouw van een rechtvaardige samenleving, waarbij samenwerking met de academische wereld essentieel is.

Bij de samenwerking tussen academici en industrieën zijn er zorgen over wetenschappelijke integriteit. Toch benadrukte Wennink dat, met de juiste waarborgen, dergelijke samenwerkingen uiterst voordelig kunnen zijn voor alle partijen. “Waar we tegenover concurrenten falen, is het ontbreken van een heldere, langetermijnvisie. Dit is niet alleen een overheidsprobleem; de bedrijfswereld en de academische sector moeten hun deel van de verantwoordelijkheid dragen.”

“Hoewel elk geopolitiek blok de uitdagende ontwikkelingen ziet, zullen ze desondanks investeren in zakelijke en academische partnerschappen,” zei de CEO van ASML, een impliciete oproep aan Europa om niet alleen te herkennen, maar ook actief te handelen. De impliciete boodschap is dat stilstand gelijk is aan achteruitgang. “Hoe gaan we concurreren? We moeten nu beginnen met nauwer samenwerken.”

Nieuw centrum

Er zijn al stappen gezet in deze richting. Het chipbedrijf ASML, bijvoorbeeld, kondigde in april aan dat het een nieuw centrum zou bouwen bij de universiteit. Dit centrum zal een stofvrije ‘clean room’ omvatten, biedt ruimte aan maar liefst 500 onderzoekers die zich toeleggen op de studie en experimenten met materialen, fotonica en quantumcomputing. Dergelijke initiatieven tonen de belofte van wat kan worden bereikt wanneer academie en industrie hun krachten bundelen.

Maar er is nog een essentiële speler in deze vergelijking: de overheid. Wennink erkent de positieve stappen die worden genomen, zoals de Chips Act van Europa. Echter, Wennink gaf ook aan dat politici vaak reageren op incidentele problemen en een “gebrek aan visie” hebben. Het is niet genoeg om slechts op korte termijn te reageren; structurele investeringen in wetenschap, onderwijs en industrie zijn onontbeerlijk voor toekomstige groei en vooruitgang.

CEO ASML Wennink: ‘Van industriebeleid naar innovatiebeleid

Als afsluiter pleitte Wennink voor een paradigma shift. De term ‘industriebeleid‘ is passé, en het is tijd voor ‘innovatiebeleid’. Europa, met zijn rijke geschiedenis en expertise, is volgens de CEO ASML in een perfecte positie om innovatie te omarmen. Immers, zoals Wennink gelooft, in elke grote uitdaging schuilt een nog grotere kans voor innovatie.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.