Kabinet investeert extra in kennis, innovatie en klimaatopgave via ruimtevaart

Ruimtevaart Het kabinet Innovatieve technologie Industriebeleid

Veilige communicatie, navigatie, precisielandbouw, het meten en aanpakken van uitstoot en waterbeheer. De toepassingen van ruimtevaart-technologie zijn omvangrijk, leveren meer dan 10.000 banen in Nederland op en zijn noodzakelijk voor verduurzamings- en digitaliseringsambities. Daarom investeert het kabinet de komende drie jaar 32% extra in Europese ruimtevaartprogramma’s (€ 376,5 miljoen). Inclusief nationale programma’s omvat het kabinetsbeleid tot en met 2025 ruim € 500 miljoen. Dat staat in de Kamerbrief ruimtevaartbeleid 2022 die door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Ruimtevaart legt de basis voor alledaagse innovatieve technologie en een veilige infrastructuur. Internationaal investeren daarom zowel overheden als bedrijven steeds meer hierin. Ook het kabinet gaat nu zijn inzet op ruimtevaarttechnologie verbreden. Dankzij bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds en de aankomende Defensie Ruimte Agenda komen er naast de bestaande budgetten extra kansen in Nederland. Het kabinet gaat dus de komende jaren méér in ruimtevaart investeren, omdat het belangrijk is voor onze samenleving en inkomsten oplevert.”

Investeringen via programma’s Europees Ruimtevaartagentschap (ESA)
De Nederlandse inzet voor de aanstaande Ministeriële Conferentie (MC22) van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA) op 22 en 23 november 2022 in het Franse Parijs bedraagt in totaal € 376,5 miljoen (2023-2025). De 22 lidstaten van de ESA spreken daar elke drie jaar met elkaar af hoeveel ze gezamenlijk investeren in ruimtevaart. In de periode 2020-2022 droeg Nederland € 283,5 miljoen aan ESA-programma’s bij. Het Nederlandse budget is dus met 32 procent verhoogd.

In het ESA-verdrag is geregeld dat lidstaten conform hun aandeel in het bruto binnenlands product (bbp) van het ESA (voor Nederland: 4,7%) bijdragen aan de verplichte programma’s. Daar voldoet Nederland aan met € 165,1 miljoen voor de komende periode. Daarnaast investeert Nederland € 211,4 miljoen in zogenoemde optionele Europese ruimtevaartprogramma’s op het gebied van bijvoorbeeld aardobservatie en satellietcommunicatie.

Aanvullende mogelijkheden voor ruimtevaart via innovatie- en defensiebeleid
Naast investeringen van de ministeries van EZK en OCW in de ESA-programma’s, ondersteunt de Rijksoverheid ook op andere manieren ruimtevaart. In totaal gaat het de komende drie jaar om ruim € 500 miljoen. Zo gaat Nederland zowel nationaal als door nu in te schrijven bij de ESA vanuit het fonds investeren in laser satellietcommunicatie. Dat gebeurt via het project NXTGEN HIGHTECH. Deze vorm van communicatie heeft een hoge veiligheidstandaard en maakt snellere data-overdracht met compacte systemen mogelijk. Bijvoorbeeld tussen satellieten, grondstations en vliegtuigen.

Ruimtevaarttechnologie kent vaak civiele én militaire toepassingen. Vanuit de Defensie Ruimte Agenda komt vanaf 2023 een bedrag van € 25 miljoen tot € 100 miljoen beschikbaar. Deze agenda biedt kansen voor Nederlandse hightechbedrijven en voor een betrokkenheid van Defensie in civiele EU-programma’s. Een voorbeeld is de voorgenomen inzet door Nederland van militaire radar-capaciteit in het EU Space Surveillance & Tracking Partnership (EU-SST), een belangrijk onderdeel van de Europese aanpak van ruimteverkeersbeheer.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.