ING sector update Industry januari

Sector update Industry Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de industriesector zijn als gevolg energiecrisis en afnemende (inter)nationale orderintake naar beneden bijgesteld. De output van de industrie ligt nog steeds boven pre-corona niveau maar daalt al sinds mei 2022. Met name energie-intensieve sectoren krimpen als gevolg van enorm gestegen energieprijzen en vervolgens afschalen van productie, voorraadafbouw en een afnemende vraag door een afkoelende (wereld)economie. Lees hier meer over de vooruitzichten.

Vooruitzichten technologische industrie

Een min of meer tegenovergesteld beeld zien we in de technologische industrie die nog licht groeit door een lange termijn orderboek dat voorlopig blijft toenemen. Door de afkoeling nemen de spanningen in de toeleverketen als ook de stijging van de in- en verkoopprijzen flink af. Dit zien we ook terug in een afname van ingekocht materiaal en onderhanden werk. Levertijden verbeteren als gevolg hiervan. Meer in de analyse van de deelsectoren.

Inkoopmanagers december – trendbreuk

De december uitkomsten van de industrie indexcijfers blijven grotendeels nog in krimpfase maar zijn weer iets positiever uitgevallen dan de maand ervoor. De PMI kwam uit op 48,6. Een behoorlijke verbetering ten opzichte van de novembermeting (46). De PMI-hoofdindex is samengesteld uit de vijf belangrijkste deelindices: orders, productierealisatie, werkgelegenheid, levertijden en voorraad ingekocht materiaal. De meeste hiervan hebben de dalende lijn omgebogen.

De groeivertraging in deelsectoren zorgt voor afname van de verkoopvoorraad, minder materiaalinkoop, verbetering van de productie-achterstanden en voor het eerst in bijna 2,5 jaar nog amper oplopende levertijden.

Positief is dat de trend vooralsnog gekeerd lijkt. De effecten van de energiecrisis hebben wel geresulteerd in een afnemende vraag naar energie intensieve producten, die nu veel meer worden geïmporteerd.

Hoe bewegen rente en inflatie?

De inflatie is volgens het CBS in 2022 uitgekomen op 10%, het hoogste percentage sinds 1975. In 2021 bedroeg de inflatie 2,7%. Om de torenhoge inflatie te beteugelen heeft de ECB de economie verkrapt door de beleidsrente te verhogen. In de laatste weken van 2022 is de lange rente fors opgelopen. De 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen lag sinds 2011 niet zo hoog. Met een blijvende hoge inflatie is de verwachting dat de ECB de depositorente in het eerste kwartaal van 2023 in totaal met 75 basispunten zal verhogen tot 2,25%.

Nu is het wel zo dat deze verwachting al voor een groot deel door de financiële markten is ‘ingeprijsd’. Voor heel 2023 wordt een afkoeling van de economie en ook een daling van de inflatie verwacht. Aangenomen wordt dat de ECB na het eerste kwartaal even niets zal doen aan de rente. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we dat de rentetarieven zullen dalen. Meer economische vooruitzichten en renteverwachtingen in Nederland en wereldwijd vind je op ING Think.

Europese versnelling verduurzamingsplannen heeft hoogste prioriteit

Amerika heeft een uiterst aantrekkelijk stimuleringspakket geïntroduceerd om bedrijven te helpen bij verduurzamingplannen. Als onderdeel van de Inflation Reduction Act (IRA) wordt voor duurzame investeringen in o.a. groene waterstof en CO2 opslag bijna 400 miljard dollar beschikbaar gesteld. Hieraan zijn ook protectionistische maatregelen (Buy American) gekoppeld. Naast de lage energieprijzen worden bedrijven ondersteund met duurzaamheids-subsidies met de voorwaarde zoveel mogelijk gebruik te maken van Amerikaanse bedrijven. Dit is positief voor het klimaat én Amerika wordt hiermee nog interessanter als vestigingsplaats voor de industrie.

Dit is bedreigend voor nieuwe duurzame investeringen in de Europese industrie en de productiecapaciteit in Europa. Deze investeringen zullen dan in Amerika gaan landen. En ook benodigde toeleverketens worden in de regio opgezet. Als het ecosysteem eenmaal draait komt het niet meer terug. Dreigende de-industrialisatie is het gevolg.

Een effectieve Europese reactie is mogelijk door de plannen voor verduurzaming van de industrie sneller door te voeren. Een concurrerend subsidiebudget voor verduurzaming is dan noodzakelijk. Evenals kortere vergunningsprocedures en een goede infrastructuur voor verduurzaming. Lees meer in deze analyse.

Verduurzaming industrie – capaciteitsboost waterstofproductie

De productie van waterstof krijgt een forse impuls door een 800 miljoen euro RVO subsidie. Hiervoor zijn 7 Nederlandse projecten geselecteerd die waterstof produceren door elektrolyse. Dit is een technologie die met gebruik van elektriciteit water splitst in zuurstof en waterstof. Het gezamenlijke vermogen voor de productie van waterstof wordt met 1150 megawatt aan elektrolyse bij oplevering bijna 100 keer groter. Door het gebruik van groene stroom wordt waterstof duurzaam geproduceerd, met minder CO2 uitstoot.

De geproduceerde waterstof wordt gebruikt in industriële processen voor o.a. raffinage, staal- en kunstmestproductie. Dit zorgt voor verdere vergroening van industriële productieprocessen. Meer informatie over de ontwikkeling van waterstof.

Dit is een expertquote van Gert Jan Braam, sector specialist IndustryING Sector Banking.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie