Versnellen hightech innovatie vereist meer en anders samenwerken

Hightechsector

In juni is de eerste Manufacturing Technology Conference in Veldhoven georganiseerd, om ontwikkelaars en productieverantwoordelijken in de hightechsector met elkaar in contact te brengen. Hoe gaan de organisatoren en sponsoren ASML, Dassault Systèmes, Jindiao, Mikrocentrum, Mitutoyo, Thermo Fisher Scientific en Trumpf daar invulling aan geven? 

Kloof tussen engineering en productie hightechsector dichten

Uit de eerste keynotes en paneldiscussie werd duidelijk dat er bij veel bedrijven nog een grote kloof aanwezig is tussen engineering en productie. Zowel veroorzaakt door andere afdelingsdoelstellingen, verantwoordelijkheden en processen, als door verticale silo-automatisering. Om die kloof te dichten willen de organisatoren en sponsoren van de Manufacturing Technology Conference deze beide doelgroepen binnen de gehele supply chain met elkaar in contact brengen, om meer en beter te gaan samenwerken. Natuurlijk kwam ook de opkomst van nieuwe automatiseringstechnologie zoals AI en ML ter sprake. De conclusie daarvan is dat AI vooral wordt gebruikt als hulpmiddel, terwijl deskundige vakmensen in de hightechsector voorlopig nog wel het verschil blijven uitmaken.   

Samenwerken op basis van systems engineering

Hoofdsponsor Dassault Systèmes pleitte tijdens de Manufacturing Technology Conference voor meer multidisciplinair samenwerken in de hightechsector op basis van model based systems engineering (MBSE). Dat is een methodiek gericht op het creëren en exploiteren van complete digitale systeem- en engineeringmodellen, als primaire middel voor het delen van informatie, vereisten en feedback, in tegenstelling tot de traditionele manier van systems engineering gebaseerd op het delen van documenten. Systems engineering wordt al jarenlang toegepast in de auto- en vliegtuigindustrie, de ruimtevaartsector (zoals het Extremely Large Telescope (ELT) project en voor grote infrastructurele (spoor)wegprojecten. MBSE biedt als voordelen het kunnen engineeren van complexe multidisciplinaire systemen, het verbeteren van de communicatie tussen engineers en andere betrokkenen, een betere traceerbaarheid en kleinere faalkans.

3DEXPERIENCE-platform

Dassault Systèmes levert als oplossing voor de toepassing van MBSE het 3DEXPERIENCE-platform. Dat is samen te vatten als een innovatieplatform dat zowel bedrijven als complete supply chains een holistisch, real-time beeld geeft van alle activiteiten en het gehele ecosysteem. Het verbindt mensen, ideeën, data en oplossingen in één multidisciplinaire samenwerkingsomgeving die bedrijven in staat stelt om sneller duurzaam te innoveren, te produceren en hun producten of systemen op de markt te brengen. Tevens is het een ‘single source of truth’ om op resultaten gebaseerde processen te verankeren en alle activiteiten op één plek vast te leggen. Het platform verbindt op een veilige wijze mensen, teams, afdelingen en externe partners om ideeën sneller om te zetten naar duurzame innovaties en ervaringen. Het bevordert ook de vroege betrokkenheid van leveranciers en een beter onderbouwde besluitvorming.

Benodigde kennis en vaardigheden

Een ander belangrijk aspect om de kloof tussen engineering en productie te kunnen dichten, is de benodigde kennis en vaardigheden voor multidisciplinair online samenwerken in de hightechsector. Dat begint al bij de zogeheten T-shape engineers, die tegenwoordig meer van complementaire vakgebieden moeten weten en hun communicatievaardigheden beter moeten ontwikkelen. In de visie van Dassault Systèmes zijn voor de ‘workforce of the future’ in de industrie de belangrijkste vaardigheden: duurzaam ontwerpen, mechatronica, additive manufacturing, data science en model based systems engineering. Tevens is multidisciplinair digitaal kunnen samenwerken in een virtual twin noodzakelijk, omdat virtual twins een belangrijk technisch hulpmiddel zijn om hightechproducten en -systemen duurzamer te kunnen maken. 

Samenwerking tussen bedrijven en onderwijsorganisaties

Een laatste aspect dat nog kan helpen om de kloof tussen engineering en productie te dichten, is het stimuleren van meer samenwerking tussen bedrijven en onderwijsorganisaties. Daar draagt de eventorganisator het Mikrocentrum al proactief aan bij met het High Tech Platform en het Knowledge Sharing Centre (KSC). Ook Dassault Systèmes stimuleert meer samenwerking tussen bedrijven en onderwijsorganisaties via 3DEXPERIENCE Edu en het 3DEXPERIENCE Lab incubatorprogramma. De internationaal succesvolle studententeams FST Delft en Brunel Solar Team en de door het Eindhovense TU/ecomotive ontwikkelde ZEM-auto, die CO2 uit de lucht haalt, zijn drie voorbeelden van academische teams die het 3DEXPERIENCE platform weten te benutten om sneller duurzaam te innoveren.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.


Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.