‘Digital first’ alléén creëert nog geen meerwaarde

Digitale oplossingen

Digitale oplossingen in de productie met de juiste informatie

Fabian Schmidt, Head of Digital Manufacturing bij SICK, legt uit hoe voor hem ‘growth mindset’, zinvolle digitalisering en de belofte van ingeloste voordelen met elkaar samenhangen.

Mindset als drijfveer of rem? Voor Fabian Schmidt is dit een kwestie van (bedrijfs)cultuur. Hij maakt onderscheid tussen de ‘fixed mindset’, die gepaard gaat met een vastgeroeste manier van denken, en de ‘growth mindset’, die het mogelijk maakt om nieuwe wegen in te slaan, om zich op nieuw terrein te wagen. “Dit betekent voor mij ook dat positieve voorbeelden in de dagelijkse activiteiten veel meer effect hebben dan een top-down-opdracht. Wie zijn instelling verandert, doet dat alleen wanneer hij begrijpt waarom die verandering nuttig of noodzakelijk is. Deze manier van denken is ook zinvol als het gaat om digitale transformatie: wat kan ik vandaag doen om dingen in de toekomst beter te maken?”.

Digital Manufacturing Team bij SICK: digitale oplossingen voor het Intelligent Supply Network

Schmidt ziet zijn taak in het team ook als handelen naar het model van ‘growth mindset’. Begin 2021 werd bij SICK het Digital Manufacturing Team opgericht, dat hij samen met Thomas Adolph leidt. Voor hem is een samenhangende visie het belangrijkst: “Als team moeten we weten waar we naartoe willen. Uit de visie leiden wij onze concrete taken af. Als de visie abstract blijft of de bovenliggende opgave niet aan concrete stappen wordt gekoppeld, is het moeilijk om ernaar toe te werken. Ons belangrijkste doel is de digitale transformatie van ons wereldwijde Intelligent Supply Network. Hieronder valt alles wat deel uitmaakt van het productieproces: van de aankoop van grondstoffen tot de productie en levering. Als team richten we ons op productie, waar we digitalisering willen stimuleren. Wij beginnen altijd met de vraag: ‘Wat is onze meerwaarde? Onze missie is om digitale oplossingen te vinden voor het Intelligent Supply Network en een concurrentievoordeel te genereren.’

Digitaal in de productie

Daarbij is voor hem het modewoord ‘digitalisering’ geen onrealistische toekomstmuziek, maar echt een tastbaar, onmisbaar element in het dagelijks leven – zolang de voordelen maar duidelijk zijn. ‘De toekomst is iets vaags, maar je moet ergens beginnen. Daarom moeten wij de digitalisering voor ons zo concreet mogelijk maken. Onze werknemers kregen vroeger hun informatie uitgeprint in een werkmap. Zij moesten door een heleboel bladzijden bladeren om de informatie over de relevante taak te krijgen. Vandaag komt deze informatie digitaal. Het bladeren valt daarmee weg. Maar is dát alleen nu een meerwaarde? Meerwaarde ontstaat pas wanneer ik de afgebeelde informatie bijvoorbeeld koppel aan de uit te voeren taak, d.w.z. wanneer ik een maat gesneden informatiestroom creëer die tijd bespaart. Misschien zullen werknemers in de toekomst ook een slimme bril dragen die de instructies rechtstreeks op de werkomgeving projecteert? Of misschien zal hun rol compleet veranderen. Misschien krijgen ze eerder de taak om machines te bewaken in plaats van zelf taken uit te voeren?’

Complexiteit beheersen met de juiste informatie

Fabian Schmidt ziet twee ontwikkelingen die de toekomstige arbeidswereld zullen beïnvloeden. Automatisering en digitalisering zullen beide ertoe leiden dat taken, die een mens vandaag de dag doet, wegvallen. “Beide factoren leiden echter tegelijkertijd tot een grotere complexiteit in de productieomgeving; er is meer software en er zijn meer machines. En deze complexiteit moet op de een of andere manier beheersbaar worden. Daarom geloof ik niet dat de mens uit de fabriek zal verdwijnen. Binnen afzienbare tijd is de mens, zijn intelligentie en zijn creativiteit onvervangbaar. Hij is het middelpunt van het geheel. Maar het zal belangrijker zijn dat hij de juiste informatie krijgt om deze complexiteit te beheersen. Voorlopig zie ik nog geen zogenaamde superintelligentie op gelijke voet met de mens, die dat tot stand kan brengen – maar daarover verschillen de meningen.”

Digitalisering met inzicht

Schmidt gelooft ook niet in algemene uitspraken als ‘digital first’: “De belangrijkste vraag is: wat wil je bereiken? Welke voordelen wil je ehalen? De louter op technologie gerichte aanpak die ik de laatste jaren vaak heb waargenomen, brengt ons niet verder. Een technologie gebruiken alleen omdat deze bestaat, is niet zinvol. Dat bijvoorbeeld Machine Learning bestaat, wil nog niet zeggen dat het de beste oplossing is voor mijn project. Misschien is er een eenvoudiger, minder duur proces dat veel beter past. Als ik me vanaf het begin vastleg op een digitale oplossing, beperkt dat me in de oplossingsruimte.”

Maar hoe kan zo snel mogelijk worden bepaald welke oplossing de juiste is? Om deze vraag te beantwoorden, vertrouwen Schmidt en zijn team op een combinatie van agile werken en het Minimum Viable Product (MVP), een eerste, minimaal functioneel prototype van de oplossing of het product. ‘Als ik een verbetering wil maken, moet ik er zeker van zijn dat het ook echt een verbetering is. Daarom moet ik mijn idee zo vroeg mogelijk checken.’ Cross-functionele teams en agile werken, waarbij verschillende expertises in een vroeg stadium worden samengebracht, kunnen helpen. “Bij Digital Manufacturing hebben we een interdisciplinair team opgericht. De productieplanners en de softwareontwikkelaars denken na over hetzelfde probleem en komen daarbij tot verschillende resultaten. Dat gaat sneller en is innovatiever, omdat het probleem vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken.”

Afdelingsoverschrijdend samenwerken: ‘Iedereen moet begrijpen wat de ander doet’
Oplossingen die voortkomen uit de samenwerking van agile teams zijn vaak Minimum Viable Products. Voor Fabian Schmidt is dit de beste manier om snel na te gaan of een oplossing haar belofte tot voordeel zich in de realiteit staande houdt: “Dit is de eerst mogelijke oplossing waarmee we naar de gebruiker kunnen gaan. Het is nog niet de honderd procent oplossing. Maar met feedback loops merken we snel of we met een idee de juiste aanname hebben gedaan.” Fabian Schmidt vergelijkt de MVP-werkwijze in interne context ook met de digitalisering van de productie: “Als we het hebben over het digitaliseren van de productie, is het van cruciaal belang om elke digitale verandering direct te controleren met de collega’s waarvan het werk door die verandering gemakkelijker moet worden gemaakt. Zij zijn tenslotte de experts. Alleen als wij dit bijzonder goed doen, kunnen wij een concurrentievoordeel ontwikkelen. Want natuurlijk wil iedereen zijn interne processen verbeteren. Bij Digital Manufacturing hebben we ons erop gericht om werkelijk afdelingsoverschrijdend te werken. Een ieder moet begrijpen wat de ander doet. Dat is de enige manier om digitale meerwaarde te creëren voor de realiteit.”

Meer informatie bij SICK.

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie