Chemie- en zoutproducent Nobian Hengelo afgeschakeld van gas uit Groningen

Nobian Hengelo

Nobian Hengelo realiseerde medio januari succesvol de aansluiting op het hoogcalorisch gasnet. Na een succesvolle testperiode is de aansluiting hiermee volledig afgesloten van het laagcalorisch gasnet met gas uit Groningen. Deze omschakeling is onderdeel van de omschakelovereenkomst van Nobian met Gasunie Transport Services (GTS), de eigenaar en netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

Afschakeling laagcalorisch gas

Met de omschakeling geeft Nobian Hengelo invulling aan de wet die de beperking van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers regelt en die afgelopen jaar in werking trad. Het doel van deze wet is een zo snel mogelijke afbouw van de vraag naar laagcalorisch gas om zo bij te dragen aan de beëindiging van de gaswinning in Groningen.

Nieuw gasontvangstation Nobian Hengelo

Nobian Hengelo hecht veel waarde aan de omschakeling en heeft deze met grote inzet gerealiseerd vanaf het moment dat de aansluiting voor hoogcalorisch gas beschikbaar werd eind 2022. De deadline voor de omschakeling was 31 januari 2023. Binnen het gezamenlijke project met GTS zijn onder meer transportleidingen geschikt gemaakt voor het transport van hoogcalorisch gas.

Nobian heeft voor de omschakeling een nieuw gasontvangstation gebouwd waarin door GTS gasinstallaties zijn geplaatst voor de inname van hoogcalorisch gas. Ook heeft Nobian Hengelo in het productieproces energie-installaties aangepast om het hoogcalorisch gas te kunnen verwerken. Na een succesvolle testperiode is de inname van laagcalorisch gas definitief beëindigd. In 2022 was de inname van Nobian aan laagcalorisch gas gelijk aan ca. 5% van de totale gasproductie in Groningen.

Nobian locatiedirecteur Hengelo, Sieger Lodders: ” Ik ben trots op de inzet van onze mensen, waardoor we de omschakeling binnen de deadline hebben gerealiseerd. Dit was een groot project dat vroeg om stevige investeringen van Nobian Hengelo om onze productiefaciliteiten en de aansluiting voor inname gereed te maken.” Lodders voegde er aan toe: “Door de omschakeling dragen we bij aan het verminderen van de vraag naar gas uit Groningen. We blijven daarnaast inzetten op verdere reductie van ons totale gasverbruik en verduurzaming.”

Verduurzaming en vermindering gasverbruik

De omschakeling past binnen Nobian’s streven om het gasverbruik verder te verminderen. Zo heeft Nobian Hengelo het verbruik van (Gronings) gas al flink teruggebracht door een groot deel van de voor zoutproductie benodigde warmte in Hengelo te vervangen van gasgestookte stoomproductie naar duurzame stoom vanuit afvalenergiebedrijf Twence.

Daarnaast werkt Nobian continu aan de verdere verduurzaming van het eigen productieproces. Recent heeft Nobian Hengelo een intentieverklaring getekend met het kabinet, in het kader van de maatwerkafspraken om de huidige doelstelling voor nul CO2-uitstoot in 2040 met nog eens tien jaar te versnellen naar 2030. Elektrificatie van de zoutproductie vormt een onderdeel van de afspraken. V

oor meer info: Nobian tekent intentieverklaring maatwerk met kabinet om nul CO2-uitstoot met tien jaar te versnellen naar 2030.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie