Cepsa en ACE Terminal bundelen krachten om groene waterstof te vervoeren

Cepsa

Cepsa en ACE Terminal hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend waarbij het Spaanse energiebedrijf groene ammoniak zal leveren aan de geplande importterminal in de haven van Rotterdam, voor eindtoepassingen in de industrie na omzetting van de ammoniak in waterstof, of voor direct eindgebruik in de scheepvaart en andere industrieën in Noordwest-Europa.

Cepsa ontwikkelt 2GW groene waterstof op haar twee Energy Parks in Andalusië, Zuid-Spanje, als onderdeel van haar Positive Motion strategie om in 2030 leider te worden in duurzame mobiliteit en in de productie van hernieuwbare waterstof en geavanceerde biobrandstoffen, en om een benchmark in de energietransitie te worden. De twee waterstoffabrieken, met een investering van 3 miljard euro, zullen deel uitmaken van de Andalusische Groene Waterstofvallei, de grootste groene waterstofhub in Europa, waarvoor Cepsa onlangs een aantal samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten in de hele waterstofwaardeketen.

Aan de importzijde werken Gasunie, HES International en Vopak samen om ACE Terminal te ontwikkelen als toegangspunt tot Nederland voor ammoniak als drager voor groene waterstof en als duurzame grondstof. De open access terminal komt in de haven van Rotterdam, een zeer belangrijke haven voor Noordwest-Europa vanuit energieoogpunt. Met het geplande hergebruik van activa en infrastructuur is ACE Terminal een project met een korte doorlooptijd. De MoU met Cepsa is de eerste van overeenkomsten tussen toekomstige klanten en de ACE open access hub terminal voor de import van groene waterstof en ammoniak.

De intentieverklaring tussen Cepsa en ACE Terminal behelst een samenwerking die moet leiden tot een bindende commerciële overeenkomst om het overzeese transport van groene ammoniak te faciliteren, de groene ammoniak te distribueren naar eindmarkten in het achterland en de groene ammoniak te verwerken tot groene waterstof, klaar voor gebruik door eindklanten in Noordwest-Europa. De locatie van ACE Terminal in de haven van Rotterdam biedt directe aansluiting op de Rotterdamse industrie en het geplande nationale waterstofnetwerk, en heeft een uitstekende aansluiting op de infrastructuur naar Noordwest-Europa.

Door groene waterstof te importeren die door Cepsa in Zuid-Spanje concurrerend kan worden geproduceerd dankzij omstandigheden als veel zon, wind en land, een solide elektriciteitsnet en toegang tot havens met veel vervoer, helpt deze samenwerking de industrie en het transport in Noord-Europa koolstofvrij te maken en de onafhankelijkheid, zekerheid en betaalbaarheid van energie in Europa te waarborgen.

De samenwerking met ACE Terminal versterkt de overeenkomst van Cepsa met de Haven van Rotterdam om waterstof die in haar San Roque Energy Park bij de baai van Algeciras wordt geproduceerd, te exporteren via waterstofdragers zoals ammoniak, waardoor de eerste groene waterstofcorridor tussen Zuid- en Noord-Europa tot stand komt en een groene waterstofbevoorradingsketen tussen twee van Europa’s belangrijkste havens, Rotterdam en Algeciras, wordt gewaarborgd.

Cepsa streeft ernaar de eerste export van groene waterstof vanuit Spanje in 2027 van start te laten gaan, een timing die goed aansluit bij de planning van het ACE Terminal-project.

Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie, die aanwezig was bij de ondertekening van de MoU in Madrid, zei: “Deze intentieverklaring tussen Cepsa en ACE Terminal is een prachtig voorbeeld van het soort samenwerkingen dat nodig is en die we willen stimuleren met het nieuwe Memorandum of Understanding tussen Spanje en Nederland op het gebied van hernieuwbare waterstof. Het vormt een belangrijke mijlpaal voor de Europese waterstofstrategie voor de ontwikkeling van waterstofcorridors tussen Zuid- en Noord-Europa. Hiermee kunnen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en de Nederlandse decarbonisatie- en klimaatdoelstellingen realiseren”.

Maarten Wetselaar, CEO van Cepsa, zei: “Deze alliantie maakt de Groene Waterstof Corridor tastbaar en vergroot het internationale potentieel van de Andalusische Groene Waterstof Vallei, waardoor de door Cepsa in Zuid-Spanje geproduceerde groene waterstof kan worden gebruikt voor de industrie en scheepvaart in Noord-Europa. Partnerschappen als deze zijn voorbeelden van de samenwerking die in heel Europa nodig is om energiezekerheid te garanderen zonder de klimaatdoelstellingen in gevaar te brengen, en de belangrijke rol die Cepsa en Spanje in dit traject kunnen en moeten spelen.”

Egbert Vrijen, projectdirecteur ACE Terminal, zei: “We zijn verheugd dat Cepsa deze stap zet en voor ACE Terminal heeft gekozen. We hopen dat naast Cepsa meer partijen zich zullen aansluiten bij onze open access importterminal voor ammoniak/waterstof in de haven van Rotterdam.”

Rotterdam is de belangrijkste energiehaven van Europa en behandelt 13% van de Europese energievraag, terwijl de haven van Algeciras de eerste haven van Spanje is, de vierde van Europa en een belangrijke handelsroute tussen Europa en Azië. De toekomstige vraag naar groene waterstof in Noordwest-Europa overstijgt de capaciteit die lokaal kan worden geproduceerd uit duurzame bronnen, waardoor de noodzaak ontstaat om op grote schaal groene waterstof te importeren.

Bron: Vopak

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie