602 miljoen euro voor vijf Nationaal Groeifondsprojecten

Groeifondsprojecten Groeifonds

In april van dit jaar heeft het kabinet de projectbijdragen bekend gemaakt uit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. De projecten dragen bij aan een duurzame en economische groei in Nederland. Verschillende projecten moesten hun voorstel nader onderbouwen. Voor vijf groeifondsprojecten is deze onderbouwing nu voldoende en trekt het kabinet definitief 602,3 miljoen euro uit.

Groeifondsprojecten

Het kabinet volgt het advies van de adviescommissie op en kent een subsidie van 266,6 miljoen euro toe aan PhotonDelta. Deze investering van het groeifondsproject in fotonica ecosystemen is bedoeld om Nederland koploper in de wereldwijde chipindustrie te maken.

Om de innovatiekracht en de productiviteit van bedrijven te verhogen, kent het kabinet 152,6 miljoen euro toe aan de samenwerking van beroepsonderwijs en werkgevers. Daarnaast ziet het kabinet kansen om als wereldleider bij te dragen aan de eiwittransitie en trekt hier 60 miljoen euro voor uit.

Voor de duurzame transformatie van werklocaties in de vorm van werklandschappen wordt 26,2 miljoen euro uitgetrokken. Tot slot zal het project Zelfdenkende Moleculaire Systemen 96,9 miljoen euro ontvangen. Een ander project voldeed niet aan de voorwaarden en is niet gehonoreerd.

Wat is het Nationaal Groeifonds?

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Alle groeifondsprojecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds worden beoordeeld door de onafhankelijke adviescommissie. Op basis van dat advies neemt het kabinet vervolgens een besluit. De Commissie vraagt in sommige gevallen om een betere onderbouwing van het voorstel, waarna de commissie opnieuw advies uitbrengt aan het kabinet.

Derde ronde groeifondsprojecten

Ondernemers en kennisinstellingen kunnen tussen 2 januari en 3 februari 2023 opnieuw projectvoorstellen indienen. Deze zullen voor de zomer van 2023 door de onafhankelijke adviescommissie worden beoordeeld, waarna het kabinet een besluit neemt.

De vijf Nationaal Groeifondsprojecten:

PhotonDelta (Eindhoven)

Geïntegreerde fotonica zijn chips die met optische signalen werken in plaats van elektrische signalen. Communicatie via optische signalen kan meer informatie, over een langere afstand tegelijk versturen. Dat kan zorgen voor hogere prestaties en is daarnaast energiezuiniger. De indieners krijgen extra publieke ondersteuning voor onderzoek, ontwerp en productie van geïntegreerde fotonica waarmee Nederland wil uitblinken.

Publiek-Private Samenwerking beroepsonderwijs (landelijk)

Het gaat om het opschalen van bestaande Publiek-Private Samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs, zowel het mbo als het hbo. Er zijn dringend meer vakmensen nodig voor de transities op het gebied van klimaat, energie, zorg en landbouw. Dit vergt een beter gebruik van kennis en innovatieve oplossingen om de kloof tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te dichten.

Cellulaire agricultuur (landelijk)

Dit is de techniek voor het kweken van cellen zonder tussenkomst van dieren om tot een dier- en planeetvriendelijker vlees- of melkproduct te komen. Het project Cellulaire Agricultuur speelt daarmee in op de eiwittransitie. Hoewel de producten nog niet in de schappen liggen, is de wetenschap veelbelovend en zijn de eerste bedrijven in Nederland al actief. Twaalf organisaties werken samen in dit project aan kennis en ontwikkeling.

Werklandschappen van de toekomst (landelijk)

Dit project beoogt een grootschalige vergroening van bedrijventerreinen in Nederland te gaan realiseren. Groenere bedrijventerreinen zijn nog geen norm en ideeën hierover zijn nog versnipperd en worden niet landelijk vorm gegeven. Het voorstel Werklandschappen moet positieve effecten opleveren op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, biodiversiteit en arbeidsproductiviteit.

Zelfdenkende Moleculaire Systemen (o.a. Nijmegen, Eindhoven)

Nederland heeft een sterke positie in (moleculaire) scheikunde waarbij onderzoek wordt toegepast in duurzame materialen en de chemie zoals in verf en weefsels. Zelfdenkende Moleculaire Systemen werken op het snijvlak van scheikunde en kunstmatige intelligentie. Dit leidt tot nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld materialen die zichzelf kunnen herstellen. In Nijmegen komt een nieuw robotlab om deze stappen te testen.

Bron: Rijksoverheid

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.