Wetenschap voor iedereen beschikbaar en toegankelijk

Wetenschapscommunicatie Open Science

Wetenschappelijk onderzoek dat vrij toegankelijk en beschikbaar is, stimuleert de dialoog tussen onderzoekers, docenten en burgers. Tevens kan open samenwerking leiden tot snellere wetenschappelijke doorbraken, innovaties en grote maatschappelijke impact. Met de oprichting van het onafhankelijke Regieorgaan Open Science NL wil minister Dijkgraaf van het ministerie van OCW de ontwikkeling van Open Science versnellen en zorgen dat het de norm wordt in Nederland. Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat het daar in totaal € 184 miljoen voor vrijmaakt de komende tien jaar. Vandaag tekenden vijftien kennisinstellingen en het ministerie van OCW het convenant om de transitie naar Open Science te versnellen.

Open science doorbreekt barrières en zorgt ervoor dat de vele vormen van wetenschappelijke kennis wel openlijk beschikbaar, benaderbaar en herbruikbaar worden. Dat is ook principieel van belang, omdat onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd beschikbaar hoort te zijn voor de samenleving.

Minister Dijkgraaf: “Nog te vaak zit kennis achter een betaalmuur of wordt wetenschappelijke data niet beschikbaar gemaakt. Resultaten van onderzoek moeten vrij beschikbaar zijn, voor iedereen! Alleen dan kunnen we laten zien wat de wetenschap doet, maar kunnen we ook samen de uitdagingen van deze tijd aanpakken.”

Open science

De wetenschap, de maatschappij én het bedrijfsleven profiteren van open science, omdat open samenwerking kan leiden tot snellere wetenschappelijke doorbraken, innovaties en grotere maatschappelijke impact. Doordat onderzoekers transparant zijn over hun werkwijze en gebruikte data, wordt de wetenschap als geheel toegankelijker en controleerbaarder. Dit komt het vertrouwen in de wetenschap ten goede en zorgt voor een verbeterde verbinding tussen wetenschappers en de maatschappij.

Ondertekening convenant

Vandaag ondertekenden verschillende partijen een convenant, waarin zij afspreken ook op landelijk niveau gaan samenwerken om de transitie naar open science te versnellen. Deze samenwerking krijgt vorm via een tijdelijk regieorgaan (Open Science NL) dat organisatorisch zal worden ondergebracht bij NWO. Het regieorgaan zal de € 184 miljoen tot en met 2031 verdelen. Met de ondertekening van het convenant is Open Science NL officieel gelanceerd. Het convenant is ondertekend door de partners NWO, UNL, NFU, VH, SURF, KNAW, NWO-I, ZonMw, UKB, KB, DANS, Netherlands eScience Center, 4TUResearchData, Health-RI en SHB.

Open Science NL

Open Science NL heeft als meerwaarde dat alle betrokken partijen hiermee hun gezamenlijke commitment vastleggen. Dat is belangrijk, omdat de transitie voor het grootste deel wordt gerealiseerd door de betrokken organisaties zelf, waarbij Open Science NL een belangrijke faciliterende en aanjagende rol speelt. De organisaties zullen zelf doorgaan met het inbedden van open science in de eigen organisaties. Met de extra financiering kunnen projecten worden gefinancierd die niet direct door een individuele instelling kunnen worden gedragen, een instellings­­overstijgende reikwijdte hebben of waarvoor de startfinanciering momenteel nog ontbreekt. Van die projecten en de daaropvolgende kennisdeling profiteren vervolgens alle betrokken partijen.

Bron: Rijksoverheid

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie

Algemeen - Uitgelicht

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.