Waarom zwarte wieken bij windmolens? Onderzoek TNO

Zwarte wieken windmolens

De technologie van windmolens brengt uitdagingen met zich mee, voornamelijk betreffende de impact op vogelpopulaties. Recent onderzoek, geleid door TNO in samenwerking met diverse partners, richt zich op een innovatieve oplossing: het gebruik van zwarte wieken bij windmolens.

Onderzoek naar zwarte wieken windmolens

De kern van dit onderzoek, geïnitieerd door TNO samen met RWE en andere partners, is het evalueren van de effectiviteit van het zwart schilderen van één wiek per windturbine. Deze methode is getest in het windpark Eemshaven. Het beoogt de zichtbaarheid van de windmolens voor vogels te vergroten om zo aanvaringen te voorkomen. De inzet van geavanceerde technologieën zoals sensoren, camera’s en een radar, zorgt voor een grondige en accurate datacollectie over de interactie tussen vogels en windmolens.

Sensoren en camera’s

Bijzonder aan dit onderzoek is de inzet van het WT-Bird systeem, ontwikkeld door TNO. Sensoren binnen de wieken registreren trillingen veroorzaakt door aanvaringen, terwijl thermische camera’s en microfoons het gedrag en de aanwezigheid van vogels in kaart brengen. Deze geïntegreerde aanpak levert essentiële inzichten op in de effectiviteit van de zwarte wiek.

Vergelijking zwarte wieken vs traditionele windmolens

Een belangrijk aspect van het onderzoek is de vergelijking tussen windmolens met en zonder een zwarte wiek. Door deze directe vergelijking kunnen wetenschappers nauwkeurig bepalen of de zwarte wieken een significant verschil maakt in het gedrag van vogels en het aantal aanvaringen.

Interessant is dat eerder onderzoek in Noorwegen al heeft aangetoond dat een zwarte wiek het aantal vogelslachtoffers kan verminderen. Dit onderzoek in Eemshaven test of deze resultaten ook toepasbaar zijn in de Nederlandse context. Uiteraard houdt men hierbij rekening met de lokale vogelpopulaties en landschapseigenschappen.

De resultaten van dit onderzoek zijn niet alleen relevant voor landgebaseerde windparken, maar ook voor offshore windturbines. In zeegebieden, waar handmatige observaties uitdagender zijn, kan de implementatie van zwarte wieken een doorslaggevende factor zijn in het verminderen van de impact op de vogelpopulaties.

Samenwerking en Expertise

Dit onderzoek is een voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder overheden, energiebedrijven en ecologische experts. De gezamenlijke inspanningen benadrukken het belang van interdisciplinaire samenwerking in het aanpakken van milieuvraagstukken binnen de energietransitie. Het onderzoek naar zwarte wieken windmolens belooft een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van meer vogelvriendelijke windenergie. Begin 2024 verwacht men de resultaten. Experts en belanghebbenden kijken uit naar deze innovatieve benadering. Het biedt mogelijkheden voor duurzamere energie. Daarmee kunnen we onze energievoorziening verder verduurzamen.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.


Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie