Productievolume op record na kwartaal van teruglopende output

Productieplanning Productievolume

De opleving van de inkoopmanagersindex in april zien we nu ook terug in de productiecijfers van april. De onverwacht behoorlijke stijging van de output brengt het productievolume op het hoogste niveau ooit. Het productievolume is in april met 14% flink gestegen ten opzichte van april 2021, toen de industrie voor de tweede maand op rij de sterke opmars wist door te zetten. Is de dalende trend nu omgebogen?

De eerste 3 maanden van het jaar viel de kwartaalgroei Q1-2022 ten opzichte van Q4-2021 volledig weg (-0,1%). Vergelijken we de ontwikkeling van de gemiddelde productievolume in maart-april met het gemiddelde van januari-februari zien we inmiddels minder dan twee derde van de industrietakken groeien. Dat zijn weer iets minder deelsectoren dan vorige maand, voorlopig nog geen trendbreuk. Die voorlopig ook niet verwacht wordt gezien de mei meting onder inkoopmanagers en de productiekrimp in Duitsland. Lees hier meer.

Transitie automotive naar elektrisch enorm versneld

Het aantal registraties van nieuwe batterij elektrische voertuigen in Nederland is in het eerste kwartaal van 2022 bijna verdrievoudigd tot een totaal van 12.397 voertuigen. Het aantal geregistreerde plug-in hybrides is met ruim 30 procent gestegen tot een totaal van tienduizend voertuigen; het aantal hybride elektrische voertuigen met ruim 12 procent tot 21.512.

De groei van elektrische mobiliteit in Nederland is daarmee in vergelijking tot de gehele Europese Unie bovengemiddeld. In de EU nam het aandeel batterij elektrische auto’s in het eerste kwartaal van 2022 met 53,4 procent toe tot 224.145 voertuigen. Het marktaandeel van volledig elektrische voertuigen is daarmee 10 procent van de totale nieuwverkoop. Het aantal plug-in hybride nam af, met 5,3 procent tot 199.107 voertuigen. Hier meer informatie.

Industrie: dalende trend in groeifase

Na een lichte opleving van inkoopmanagersindex in april heeft de ingezette dalende trend een vervolg gekregen in mei. De overall meting – een samenstelling van deelindexen voor nieuwe orders, productieomvang, werkgelegenheid, levertijden en voorraad materialen – daalde van 59,9 in april naar 57,8 in mei. Dit is het laagste groeitempo in anderhalf jaar, een periode waarin de industrie in snel tempo herstelde. Nog steeds zijn het tekort aan personeel en het tekort aan materialen en componenten de belangrijkste remmende factoren.

Het teruglopende groeitempo zien we terug in de productievolume, nieuwe orders en export. Deze namen minder snel toe als gevolg van grote verstoringen door de oorlog in Oekraïne en de eerdere langdurige lockdown in China. De ingezette versoepelingen in China gaan naar verwachting voor enige ontspanning zorgen in wereldwijde toeleveringsketens. Dit zal pas later zichtbaar worden door de lange periode tussen order en aflevering van producten uit China. Meer over prijzen, levertijden en vertrouwen lees je hier.

Het elektriciteitsnet is alleen op papier vol

Door de enorme versnelling in elektrificatie door de toename van elektrische auto’s en duurzame opwekking door windenergie en zonnepanelen wordt het net steeds zwaarder belast. Het lijkt erop dat de grens bereikt is door de recente stop van aansluitingen in Brabant en Limburg. Dit kan een flinke rem zetten op de energietransitie door bedrijven die geen aansluiting kunnen krijgen voor zonnepanelen of zonneparken.

Volgens de topsector Energie is het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet niet de oplossing voor de opstopping. Het draait namelijk niet om de capaciteit maar om de besturing van het net. De oplossing hiervoor ligt in de decentrale en digitale besturing. Je moet weten wat er lokaal gevraagd wordt zodat je beter kunt sturen. Nu is nog zo dat er standaard ruimte vrijgehouden wordt voor pieken in vraag en aanbod en de beschikbare capaciteit maar ten dele wordt gebruikt. Kijk hier voor meer informatie en achtergronden.

Voorbereiden op een olieboycot mogelijk?

Rusland heeft een olieboycot ingesteld voor Nederland wat betekent dat de dagelijkse aanvoer ter grootte van 750.000 vaten olie over een half jaar zal stoppen. En Nederland is afhankelijk van Russische olie. Prijzen van diesel stijgen verder door wat voor de transportsector nadelig is. Dit geldt ook voor de chemie waar olie een belangrijke grondstof is voor het productieproces. Consumenten gaan meer betalen doordat de hogere productiekosten doorberekend worden. Maar wat gebeurt er als er door een tekort aan diesel vitale sectoren niet meer beleverd kunnen worden of dat fabrieken met een grote energievraag moeten afschakelen? Dit vraagt om een snelle impactanalyse. De focus zal vooral liggen op een versnelde energietransitie. Meer informatie in dit artikel.

Auteur: Gert Jan Braam ING Sector Banking

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie