Aanvullende exportmaatregelen geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

Halfgeleider Chips Act Geavanceerde productieapparatuur

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat per 1 september 2023 additionele exportcontrolemaatregelen van toepassing zullen zijn op geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders. Deze maatregelen impliceren dat er voor bepaalde types van deze productieapparatuur een nationale vergunning vereist zal zijn om ze te mogen exporteren. De bijbehorende ministeriële regeling is openbaar gemaakt in de Staatscourant, volgend op de aankondiging in een brief aan de Tweede Kamer op 8 maart.

Minister Liesje Schreinemacher, verantwoordelijk voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, heeft de maatregel ingevoerd voor een sterkere nationale veiligheid. Ze onderstreepte het belang van helderheid voor bedrijven, zodat ze hun bedrijfsvoering tijdig kunnen aanpassen.

Geavanceerde productieapparatuur in zeer specifieke technologieën

Door de invoering van deze maatregel, zal een exportvergunning nodig zijn. Dit is voor de uitvoer van bepaalde soorten geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders. Het betreft hierbij enkele zeer specifieke technologieën die essentieel zijn voor de ontwikkeling en productie van geavanceerde halfgeleiders. Vanwege hun bijzondere gebruiksmogelijkheden kunnen deze halfgeleiders een significante bijdrage leveren aan enkele geavanceerde militaire toepassingen. Zonder passende controlemechanismen zou de export van deze goederen en technologieën mogelijk een risico kunnen vormen voor onze nationale veiligheid.

Nederland draagt in deze context een extra verantwoordelijkheid, gezien onze unieke en leidende positie in deze technologie. Daarom wordt deze additionele stap gezet, welke net als het exportcontrolebeleid, landenneutraal is.

“We hebben deze kwestie zeer zorgvuldig onderzocht en zijn zo nauwkeurig mogelijk te werk gegaan. Op deze manier kunnen we de belangrijkste kwetsbaarheden aanpakken zonder de wereldwijde productie van chips onnodig te verstoren”, verklaart Schreinemacher. Met de toepassing van deze aanvullende exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders versterken we onze nationale veiligheid. Ook zorgen we voor een evenwichtige aanpak die de technologische ontwikkeling en internationale handel niet onnodig belemmert.

Veilige omgeving

Schreinemacher benadrukt dat deze nieuwe regeling niet is bedoeld om de groei en ontwikkeling van technologische innovaties in de halfgeleidersector te stagneren. Integendeel, ze streeft naar het creëren van een stabiele en veilige omgeving. In deze omgeving kunnen bedrijven blijven innoveren en concurreren op wereldniveau. Bovendien helpt deze regeling om de geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Deze speelt een strategische rol in tal van hedendaagse technologieën en industrieën.

Het is van belang op te merken dat deze aanvullende exportcontrolemaatregelen niet exclusief gericht zijn op bepaalde landen of regio’s. Ze worden nu op een neutrale en universele manier toegepast. Dit benadert potentiële nationale veiligheidsrisico’s op een eerlijke manier, terwijl de internationale handel open en integer blijft.

Het is de verwachting dat de bedrijven die betrokken zijn bij de productie en export van geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders voldoende tijd zullen hebben om hun bedrijfsprocessen aan te passen aan deze nieuwe regelgeving. De overheid is zich bewust van de mogelijke impact van deze veranderingen en is toegewijd aan het bieden van de nodige ondersteuning om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De nieuwe exportmaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders tonen aan hoe nationale veiligheidsbelangen en het belang van technologische en economische groei hand in hand kunnen gaan. Het is een evenwichtige aanpak die de belangen van de nationale veiligheid beschermt, terwijl het tegelijkertijd ruimte biedt voor innovatie en economische ontwikkeling in deze vitale sector van onze economie.

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.


Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie