Olie- en gasmultinationals verhogen investeringen in energietransitie

Vraag naar Olie- en gasmultinationals Gaswinning op de Noordzee

De grootste olie- & gasmultinationals ter wereld hebben in 2020 flink geïnvesteerd in de energietransitie. Hoewel er meer wordt toegezegd om emissies tot nul terug te brengen, zijn er nog steeds tekortkomingen in het beperken van de klimaatverandering tot 2 graden. Investeringen in hernieuwbare energie worden tien keer minder getroffen door bezuinigingen dan olie en gas.

Uit nieuw onderzoek van internationaal advocatenkantoor CMS blijkt dat investeringen in de energietransitie tijdens de wereldwijde pandemie door de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld met meer dan een derde (34%) zijn gestegen, ondanks een daling van de wereldwijde energievraag met 6% en krimpende markten op de korte termijn.

Hoewel de olievraag naar verwachting tot begin 2030 zal blijven groeien, verwacht CMS dat de ‘hubbertpiek‘ zich wereldwijd rond 2030 zal voordoen. Een vroegere piek wordt nu al gezien in de afstoting van activa en afschrijvingen op de balans.
Uit het onderzoek van Capital Economics, dat de strategieën van 15 grote olie- & gasmultinationals beoordeelde, blijkt dat investeringen in de energietransitie goed zijn voor 3,6% van hun capex in 2020.

Hernieuwbare energiebronnen bleken het best bestand tegen de recente crisis – de onderzochte bedrijven investeerden 8,8 miljard dollar in 2020, tegen 6,6 miljard dollar in de analyse van 2019 – en werden het minst getroffen door bezuinigingen. Bovendien had twee derde van de bedrijven voor eind 2020 netto-nul toegezegd (in het jaar daarvoor slechts één). Nieuwere technologieën zoals waterstof volgen nu de succesvolle weg die is ingeslagen met zonne- en windenergie.

Uit het onderzoek blijkt echter dat olie- en gasmultinationals dringend sneller moeten investeren om de klimaatverandering tot 2 graden Celsius te beperken – een punt waarop zij allemaal tekortschieten. Aan de hand van scenario’s van het International Renewable Energy Agency presenteert CMS twee prognoses voor de toekomstige energievraag en het potentieel om de investeringen in het komende decennium te verdrievoudigen:

Scenario 1

Bij voortzetting van het bestaande beleid en investeringsniveau stijgt de vraag naar hernieuwbare energie van de huidige 8,8 miljard dollar naar 10 miljard dollar in 2030.

Scenario 2

Het scenario voor een snelle energietransitie is een ambitieus maar realistisch traject voor energietransformatie dat grotendeels gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen en een verbeterde energie-efficiëntie. In dit scenario wordt de temperatuurstijging tot ver onder de 2°C en in de richting van 1,5°C beperkent. De vraag naar hernieuwbare energie stijgt dan met 5% per jaar en de jaarlijkse investering van de olie- en gasmultinationals in hernieuwbare energie stijgt tot 28 miljard dollar van het mondiale totaal in 2030.

Cecilia van der Weijden, Partner bij CMS en hoofd van de Energy & Climate Change Group van CMS Nederland: ‘De wereldwijde pandemie leidt nu al tot zichtbare gedragsveranderingen in het bedrijfsleven en de samenleving, wat rechtstreeks van invloed is op de vooruitzichten van de energietransitie. Het is glashelder dat de energiesector een essentiële rol speelt in het onmiddellijke herstel, evenals in de snelle overgang naar een koolstofarmere economie. Maar er is nog veel te doen.

Hoewel veel grote energiebedrijven op schema liggen met hun emissietoezeggingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs, dient er nog veel te gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan, wat vraagt om meer ambitie, dringende investeringen en herijking van traditionele strategieën om groei en transformatie op lange termijn te waarborgen.’

Martika Jonk, Senior Counsel bij CMS en olie & gas specialist bij CMS Nederland, voegt toe: ‘Het herstel na de schokgolven van COVID-19 zal de vraag naar olie weer doen stijgen ten opzichte van de niveaus van vorig jaar. Gezien de waarschijnlijke langetermijngevolgen van de pandemie op de maatschappij, is het niet langer de vraag wanneer de olie opraakt, maar wanneer de overgang naar andere vormen van energie plaatsvindt. Het is nu redelijk om de voorspelde datum voor de ‘hubbertpiek’ te vervroegen naar 2030.’

Belemmeringen voor vooruitgang

Ondanks de over het algemeen positieve vooruitzichten blijven er belemmeringen bestaan:

1. Veranderende regelgeving en strengere normen

Olie- en gasbedrijven zullen flexibel moeten zijn door de snelle veranderingen in de regelgeving rond de energietransitie. De toenemende druk vanuit de samenleving en investeerders en strengere nalevingsvoorschriften kunnen ook de concurrentiekracht van ondernemingen onder druk zetten.

2. Financiële veerkracht

Lagere winstgevendheid voor olie- en gasmultinationals kunnen investeringen in hernieuwbare energie belemmeren.

3. Concurrentie van gevestigde exploitanten

Elektriciteitsbedrijven hebben bijvoorbeeld meer expertise in hun eigen sector dan nieuwkomers op de olie- en gasmarkt, die zich moeten aanpassen aan een ander energiemodel, moeten investeren in technologie om de kosten voor de consument te drukken, en moeten proberen concurrentievoordeel te ontwikkelen.

4. Onzekerheid rond technologie en rendement

Olie- en gasbedrijven moeten ervan worden overtuigd dat er een markt komt voor nieuwe technologieën die momenteel nog duur zijn, ook wanneer zij hun rendement hebben bewezen. De ervaring uit het verleden (bijvoorbeeld met zonne-energie) leert dat er vaak een omslagpunt is als de technologie plotseling mainstream wordt.

5. Vertragingen ten gevolge van COVID 19

De aanhoudende economische onzekerheid door de pandemie kan drukken op de investeringen in hernieuwbare energie.

CMS

CMS is één van de grootste advocatenkantoren ter wereld met meer dan 70 vestigingen in ruim 40 landen. We zijn gespecialiseerd in complexe vraagstukken, met name in de sectoren vastgoed, farma, financiële instellingen, energie en technologie

Lees ook:

Digitale Nieuwsbrief

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF EN BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN!

Door jouw inschrijving voor de nieuwsbrief, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden.

Dit artikel delen op je eigen website? Geen probleem, dat mag. Meer informatie.

Avatar foto

Redactie

Dit nieuws is samengesteld door de redactie van IndustrieVandaag.
Lees meer van: Redactie